Masz stary piec na węgiel? Sprawdź, do kiedy musisz go wymienić w 2024. Kto spóźni się z wymianą kopciucha, zapłaci wysoką karę

Wideo
od 16 lat
Jeśli masz stary piec na węgiel, powinieneś już zacząć myśleć o jego wymianie. Niemal w całej Polsce obowiązują uchwały antysmogowe, które dokładnie określają, do kiedy trzeba dokonać wymiany kopciucha. Za złamanie zakazu grozić będą wysokie kary. Sprawdź, do kiedy masz czas na wymianę pieca.

Spis treści

Z wymianą pieca na węgiel lepiej nie zwlekaj. Do kiedy trzeba dokonać wymiany kopciucha?

Uchwały antysmogowe m.in. nakazują wymianę przestarzałych pieców na węgiel, czyli kopciuchów na bardziej ekologiczne źródła ciepła. Kto się z tego nie wywiąże, może zostać ukarany grzywną sięgającą aż 5000 zł. Dlatego lepiej nie czekać na ostatnią chwilę i zacząć działać już teraz. Warto pamiętać o możliwości uzyskania wysokiego dofinansowania na wymianę pieca z programu „Czyste Powietrze”.

– Dotacja może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny – podaje strona „Czystego Powietrza”.

piec na paliwo stałe
Piec na węgiel w wielu województwach trzeba wymienić w związku z uchwałą antysmogową. 123RF/antos777

Osoby zainteresowane wymianą kopciucha powinny też zainteresować się programami „Stop Smog” (dotacje na termomodernizację dla najgorzej zarabiających) oraz „Ciepłe Mieszkanie” (dofinansowanie do wymiany pieca w budynkach wielorodzinnych).

W każdym województwie obowiązują inne terminy wymiany kopciucha oraz zasady tej wymiany. Ogółem zakazy stosowania kopciuchów wchodzą w życie w latach 2023–2032. Wiele osób ma już więc mało czasu na podjęcie odpowiednich kroków. W dalszej części artykułu przedstawiamy najważniejsze informacje dla poszczególnych województw posiadających uchwałę antysmogową.

Warto pamiętać, że w niektórych regionach obowiązują różne terminy i zasady dla różnych części województwa – w razie wątpliwości najlepiej zwrócić się z pytaniami do urzędu gminy. Są też obszary, gdzie trwają obecnie prace nad wydłużeniem pierwotnych terminów wymiany pieca lub postępowania w sprawie unieważnienia uchwały antysmogowej, warto więc na bieżąco śledzić doniesienia medialne i urzędowe komunikaty.

Wymiana pieca – województwo dolnośląskie

W województwie dolnośląskim pierwszy istotny termin dla posiadaczy pieców węglowych to 1 lipca 2024 r. – do tej daty trzeba pozbyć się kotłów niespełniających wymogów 3. klasy normy PN-EN 303-5:2012 (czyli kopciuchów). Kolejne, jeszcze ostrzejsze wymogi wejdą w życie 1 lipca 2028 r. – od tego dnia zakazane jest używanie pieca na węgiel lub drewno o klasie niższa niż 5.

Warto dodać, że już od 2018 r. w województwie dolnośląskim obowiązują pewne obostrzenia dotyczące ogrzewania, m.in. zakaz spalania węgla brunatnego, mułów oraz flotokoncentratów, a także pewnych typów węgla kamiennego i drewna.

Wymiana pieca – województwo kujawsko-pomorskie

W województwie kujawsko-pomorskim kopciucha, czyli kocioł bezklasowy należało bezwzględnie wymienić przed 1 stycznia 2024 r. Od tej samej daty nie wolno używać kominków i innych ogrzewaczy pomieszczeń, które nie spełniają norm wskazanych w uchwale antysmogowej. Z kolei od 1 stycznia 2028 r. nie będzie wolno ogrzewać domu piecem o klasie niższa niż 5.

od 1 stycznia 2030 r. zakaz użytkowania wszelkich kotłów na paliwo stałe w Bydgoszczy, Ciechocinku, Grudziądzu, Inowrocławiu, Nakle nad Notecią, Toruniu, Włocławku oraz na obszarze uzdrowiska Wieniec-Zdrój, jeżeli istnieje możliwość przyłączenia budynku/lokalu do zlokalizowanej przy działce sieci ciepłowniczej lub gazowej.

Wymiana pieca – województwo lubelskie

W województwie lubelskim od 1 stycznia 2024 r. zakaz korzystania z pieców bezklasowych (kopciuchów) oraz kotłów klasy 1. i 2. według normy PN-EN 303-5:2002. Kolejna ważna data to 1 stycznia 2027 r., gdyż przed tym dniem trzeba wymienić każdy piec węglowy klasy 3. i 4. Na tym jednak nie koniec, ponieważ przed dniem 1 stycznia 2030 r. trzeba będzie dokonać wymiany pieców węglowych klasy 5. Urządzenie trzeba będzie wymienić na kocioł Ecodesign albo inne niskoemisyjne źródło ciepła (np. pompę ciepła).

Podobnie jak w innych województwach, w Lubelskiem już teraz nie wolno spalać paliw takich jak zbyt mokre drewno (wilgotność powyżej 20 proc.), miały i muły węglowe oraz węgiel brunatny. Zakaz wszedł w życie z dniem 1 maja 2021 r.

Wymiana pieca – województwo lubuskie

W województwie lubuskim obowiązują trzy różne uchwały antysmogowe, a więc obowiązują różne terminy dla Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej Góry oraz reszty województwa. Od dnia 1 stycznia 2024 r. nie wolno stosować do ogrzewania w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim pieców na paliwa stałe o klasie niższej niż 5. (według normy PN-EN 303-5:2012) lub niespełniających wymogów ekoprojektu.

Jeśli chodzi o resztę województwa lubuskiego, stosowanie kotłów niespełniających wymogów ekoprojektu będzie zabronione od 1 stycznia 2027 r.. Oznacza to konieczność wymiany pieca przed tą datą.

Wymiana pieca – województwo łódzkie

Jeśli chodzi o województwo łódzkie, to wymiana pieców bezklasowych, czyli niespełniających wymogów żadnej z norm musi nastąpić do 1 stycznia 2025 r. Z kolei posiadacze pieców i kominków zainstalowanych przed 2018 r. mają czas do 1 stycznia 2026 r. na zamontowanie wymaganych w uchwale filtrów na swoich urządzeniach. Ważną datą jest także 1 stycznia 2028 r., gdyż od tego dnia dozwolone będzie stosowanie wyłącznie pieców na paliwa stałe klasy 5. (według normy PN-EN 303-5:2012).

Wymiana pieca – województwo małopolskie

Na terenie województwa małopolskiego obowiązuje kilka różnych uchwał. Najważniejsza różnica między nimi dotyczy Krakowa – podczas gdy w innych częściach województwa wciąż jest czas na wymianę pieca na węgiel, w samym Krakowie zakazano spalania węgla i drewna już 1 września 2019 r.

W pozostałej części województwa małopolskiego obowiązują następujące terminy: do wiosny 2024 r. (do końca sezonu grzewczego) należy wymienić piece bezklasowe oraz takie, które nie spełniają kryteriów emisji ekoprojektu (uchwała dokładnie wskazuje, o co chodzi). Z kolei od 1 stycznia 2027 r. zakazane będzie stosowanie pieców o klasie poniżej 5.

Wymiana pieca – województwo mazowieckie

W województwie mazowieckim inne zasady obowiązują w stolicy, a inne na pozostałych obszarach. W samej Warszawie od 1 października 2023 r. obowiązuje całkowity zakaz palenia węglem, a od 1 stycznia 2028 r. obejmie on także gminy okalające stolicę. Wyjątkiem są kotły klasy 5. zainstalowane przed 10 listopada 2017 r. oraz kotły spełniające normy Ecodesign zamontowane przed 1 czerwca 2022 r. – te urządzenia można stosować dowolnie długo.

Jeśli chodzi o województwo mazowieckie poza Warszawą, to obowiązują tu inne zasady i terminy. Od 1 stycznia 2023 r. nie wolno już stosować kopciuchów (kotłów bezklasowych) oraz pieców niespełniających wymogów ekoprojektu. Z kolei od 1 stycznia 2028 r. zabronione będzie stosowanie kotłów o klasie niższej niż 5. lub niezgodnych z ekoprojektem.

Wymiana pieca – województwo opolskie

Mieszkańcy województwa opolskiego mają jeszcze kilka lat na wymianę kopciucha. Przed 1 stycznia 2029 r. posiadacze pieców bezklasowych mają obowiązek je wymienić, natomiast właściciele kotłów klas 3. i 4. mają na to czas do 1 stycznia 2032 r..

Warto pamiętać też o paliwach zakazanych w województwie opolskim, do których zaliczają się m.in. węgiel brunatny, muły, torf oraz drewno i biomasa o wilgotności powyżej 20 proc.

Wymiana pieca – województwo podkarpackie

W województwie podkarpackim od połowy 2018 r. nie można już montować nowych kotłów o klasie niższej niż 5. Z kolei w przypadku kotłów zakupionych przed 1 czerwca 2018 r. obowiązują następujące terminy: do 1 stycznia 2024 r. należało wymienić kotły bezklasowe eksploatowane od 5 do 10 lat od daty produkcji, a do 1 stycznia 2026 r. trzeba będzie wymienić kotły bezklasowe eksploatowane do 5 lat od daty produkcji.

Ostateczna data na wymianę pieca na węgiel to 1 stycznia 2028 r., kiedy to wchodzi w życie zakaz używania pieców o klasie poniżej 5. Podobnie jak w innych województwach, także na Podkarpaciu już teraz obowiązują zakazy spalania węgla brunatnego, mułów, flotokoncentratów itp.

Wymiana pieca – województwo pomorskie

W przypadku województwa pomorskiego przewidziano inne przepisy dla Sopotu, a inne dla reszty regionu. W Sopocie od 1 stycznia 2024 r. obowiązuje całkowity zakaz ogrzewania się węglem oraz drewnem (nie dotyczy dogrzewania domu kominkiem spełniającym normy Ecodesignu).

Wszędzie poza Sopotem mieszkańcy muszą pamiętać o trzech terminach. Do 1 września 2024 r. z domów muszą zniknąć wszystkie piece bezklasowe lub o klasie niższej niż 3. Następnie, do 1 września 2026 r., konieczna jest wymiana pieców o klasie 3. oraz 4. Finalnie piece na paliwa stałe o klasie 5. muszą zostać wymienione przed 1 września 2035 r. Po tej dacie budynki muszą albo podłączyć się do ciepła sieciowego, albo zainstalować piec zgodny z Ecodesignem (szczegółowe zasady podaje uchwała).

Wymiana pieca – województwo śląskie

Na terenie województwa śląskiego od 1 stycznia 2022 r. nie wolno już użytkować pieców bezklasowych (kopciuchów) pozbawionych tabliczki znamionowej lub eksploatowanych dłużej niż 10 lat od daty wyprodukowania. Od 1 stycznia 2024 r. mieszkańcy nie mogą używać kotłów bezklasowych używanych od 5 do 10 lat od daty produkcji. Z kolei od 1 stycznia 2026 r. taki sam zakaz obejmie kotły bezklasowe używane do 5 lat od daty wyprodukowania.

Ostateczny zakaz stosowania pieców na paliwa stałe o klasie niższej niż 5. wejdzie w życie na terenie województwa śląskiego z dniem 1 stycznia 2028 r. Stosowanie niektórych paliw takich jak węgiel brunatny, muły i mokre drewno jest zakazane już od 1 września 2017 r.

Wymiana pieca – województwo świętokrzyskie

W województwie świętokrzyskim lada moment minie pierwszy z terminów dotyczących wymiany pieca na węgiel – od 1 lipca 2023 r. zabronione będzie stosowanie do ogrzewania kotłów o klasie niższej niż 3. (w tym także bezklasowych kopciuchów). Pospieszyć się powinni jednak także posiadacze pieców o klasie 3. i 4., gdyż te podlegają wymianie do 1 lipca 2024 r. Wreszcie kotły o klasie 5. należy wymienić na inne źródło ciepła przed 1 lipca 2026 r.

Wymiana pieca – województwo wielkopolskie

W województwie wielkopolskim osobne uchwały antysmogowe obowiązują dla Poznania, Kalisza oraz reszty regionu. Choć jednak różnią się w szczegółach, wszystkie trzy dokumenty przewidują identyczne terminy wymiany kotłów.

Jak wynika z uchwał, do 1 stycznia 2024 r. należało usunąć z domów kopciuchy, czyli piece niespełniające norm żadnej z klas. Kolejny istotny termin to 1 stycznia 2026 r. – do tej daty trzeba wymienić kotły niespełniające wymogów ekoprojektu lub klasy 5. normy PN-EN 303-5:2012, ale z pewnymi wyjątkami. Właściciele takich urządzeń mogą bowiem zamiast wymiany zamontować w nich odpowiednie filtry, by piec spełniał nowe wymogi. Nakaz wymiany pieca lub wyposażenia go w filtry przed 1 stycznia 2026 r. nie dotyczy urządzeń o sprawności minimum 80 proc. Ostateczna data na wymianę źródła ciepła to 1 stycznia 2028 r., gdyż do tego dnia trzeba wymienić piece o klasie 3. i 4.

Wymiana pieca – województwo zachodniopomorskie

Na terenie województwa zachodniopomorskiego posiadacze pieców na paliwa stałe muszą pamiętać o dwóch datach. Pierwszą jest 1 stycznia 2024 r. – do tego dnia należało wymienić piece bezklasowe, czyli kopciuchy niespełniające żadnych norm. Druga data to 1 stycznia 2028 r. – od tej daty nie wolno już używać pieców o klasie poniżej 5., co oznacza konieczność wymiany urządzenia grzewczego.

Sięgnij po energię ze słońca

Materiały promocyjne partnera
Polecjaka Google News - RegioDom

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze 9

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

O
Okey
Kujawsko-pomorskie ma już projekt zmiany uchwały antysmogowej ze zmianą daty wymiany najgorszych pieców z 2024 na 2030 rok.
c
cat brand
Właśnie wczoraj przepaliłem w nowym węglowym. Co prawda ma ze 40 lat, ale był mało palony. Trzy dni temu zainstalowany. Super grzeje i prawie bez akcyzy, bo mało węgla idzie...
b
bmnp
Boże co za i dio ci rządzą tym światem ?
o
ogórek
Ja chętnie wyłączę moją kozę, tylko niech energia elektryczna do ogrzewania będzie tańsza. To i tak się powinno opłacać państwu.
E
EMERYT ECO
17 kwietnia, 18:40, Gość:

Kiedy całe Opole będzie podłączone do sieci centralnego ogrzewania z Elektrowni Opole - tyle jest tam ciepła do wykorzystania ? . Po co nowe kopciuchy, czy likwidowane piece gazowe. Okazja zrobić Opole bez smogu.

17 kwietnia, 19:04, Misiek:

Nie będzie, bo straty na przesyle są zbyt duże. Poza tym elektrownia nie ma nadmiarowego ciepła, powszechnie nazywanego odpadowym. To ciepło trzeba wytworzyć. Czyli spalić ten sam węgiel 15km dalej.

17 kwietnia, 20:38, EMERYT ECO:

Nie mają ciepła odpadowego ale można to zmienić przy obecnych możliwościach EO. Ale po inwestować przecież kumple by stracili stołki w ECO. Pracowałem tam 30 lat więc znam to od podszewki.

17 kwietnia, 23:46, Misiek:

Nie mieszaj w to polityki. Napisałem z technicznego punktu widzenia, łatwo to zweryfikować. A co do stanowisk w spółkach skarbu państwa, może lepiej nie zaczynaj dyskusji. ECO to jest przy tym przedszkole.

Mądralo, Ty jak zwykle najmądrzejszy. ECO to nie przedszkole. A co do rad nadzorczych to mam pytanie. W ilu radach siedzi Twój ratuszowy pisowski guru przefarbowany ponownie na Platformersa? Więc nie opowiadaj mi tu bajek specu od wszystkiego. Nie masz pojęcia o energetyce i ciepłownictwie. Ty wiecznie widzisz wszędzie politykę a na temat ECO się wypowiadam bo znam to od podszewki. ECO to czysta polityka tylko lokalna.

M
Misiek
17 kwietnia, 18:40, Gość:

Kiedy całe Opole będzie podłączone do sieci centralnego ogrzewania z Elektrowni Opole - tyle jest tam ciepła do wykorzystania ? . Po co nowe kopciuchy, czy likwidowane piece gazowe. Okazja zrobić Opole bez smogu.

17 kwietnia, 19:04, Misiek:

Nie będzie, bo straty na przesyle są zbyt duże. Poza tym elektrownia nie ma nadmiarowego ciepła, powszechnie nazywanego odpadowym. To ciepło trzeba wytworzyć. Czyli spalić ten sam węgiel 15km dalej.

17 kwietnia, 20:38, EMERYT ECO:

Nie mają ciepła odpadowego ale można to zmienić przy obecnych możliwościach EO. Ale po inwestować przecież kumple by stracili stołki w ECO. Pracowałem tam 30 lat więc znam to od podszewki.

Nie mieszaj w to polityki. Napisałem z technicznego punktu widzenia, łatwo to zweryfikować. A co do stanowisk w spółkach skarbu państwa, może lepiej nie zaczynaj dyskusji. ECO to jest przy tym przedszkole.

E
EMERYT ECO
17 kwietnia, 18:40, Gość:

Kiedy całe Opole będzie podłączone do sieci centralnego ogrzewania z Elektrowni Opole - tyle jest tam ciepła do wykorzystania ? . Po co nowe kopciuchy, czy likwidowane piece gazowe. Okazja zrobić Opole bez smogu.

17 kwietnia, 19:04, Misiek:

Nie będzie, bo straty na przesyle są zbyt duże. Poza tym elektrownia nie ma nadmiarowego ciepła, powszechnie nazywanego odpadowym. To ciepło trzeba wytworzyć. Czyli spalić ten sam węgiel 15km dalej.

Nie mają ciepła odpadowego ale można to zmienić przy obecnych możliwościach EO. Ale po inwestować przecież kumple by stracili stołki w ECO. Pracowałem tam 30 lat więc znam to od podszewki.

M
Misiek
17 kwietnia, 18:40, Gość:

Kiedy całe Opole będzie podłączone do sieci centralnego ogrzewania z Elektrowni Opole - tyle jest tam ciepła do wykorzystania ? . Po co nowe kopciuchy, czy likwidowane piece gazowe. Okazja zrobić Opole bez smogu.

Nie będzie, bo straty na przesyle są zbyt duże. Poza tym elektrownia nie ma nadmiarowego ciepła, powszechnie nazywanego odpadowym. To ciepło trzeba wytworzyć. Czyli spalić ten sam węgiel 15km dalej.

G
Gość
Kiedy całe Opole będzie podłączone do sieci centralnego ogrzewania z Elektrowni Opole - tyle jest tam ciepła do wykorzystania ? . Po co nowe kopciuchy, czy likwidowane piece gazowe. Okazja zrobić Opole bez smogu.
Wróć na regiodom.pl RegioDom