Dofinansowanie na ocieplenie domu 2023. Oto programy dopłat, z których warto skorzystać. Sprawdź, kto może wziąć w nich udział

Przemysław Zańko-Gulczyński
Przemysław Zańko-Gulczyński
Wideo
od 16 lat
Jeśli chodzi o dofinansowanie na ocieplenie domu, 2023 r. obfituje w możliwości. O pieniądze można się starać w ramach państwowych programów takich jak m.in. „Czyste Powietrze”, „Mój Prąd”, „Ciepłe Mieszkanie”, „Moje Ciepło”, „Stop Smog”, „Moja Woda” i „Mieszkanie bez wkładu własnego”. Sprawdź, kto może otrzymać dotację na cele takie jak wymiana pieca, termomodernizacja czy montaż fotowoltaiki.

Spis treści

Dofinansowanie na ocieplenie domu 2023. Oto programy dopłat, z których można skorzystać

Właściciele domów i mieszkań mogą liczyć na wiele programów oferujących dofinansowanie. Wśród przedsięwzięć, na które można uzyskać środki, znajdują się m.in.:

 • termomodernizacja budynku,
 • wymiana pieca,
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej,
 • zakup pompy ciepła,
 • zakup fotowoltaiki (wraz z dodatkowymi urządzeniami takimi jak np. magazyn energii czy magazyn ciepła),
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • budowa przydomowej instalacji zatrzymującej wody opadowe i roztopowe.

Jest też jeden program skierowany do osób nieposiadających własnej nieruchomości, pozwalający uzyskać środki na zakup mieszkania lub budowę domu.

Najważniejsze państwowe programy pozwalające uzyskać dofinansowanie to:

 1. Czyste Powietrze” – dofinansowanie do wymiany źródła ciepła i termomodernizacji w domach jednorodzinnych,
 2. Mój Prąd” – środki na zakup i montaż fotowoltaiki oraz urządzeń towarzyszących,
 3. Ciepłe Mieszkanie” – dofinansowanie do wymiany źródła ciepła i termomodernizacji w budynkach wielorodzinnych,
 4. Moje Ciepło” – dopłaty do zakupu i montażu pompy ciepła,
 5. Stop Smog” – dopłaty do wymiany pieca i termomodernizacji domu dla najmniej zarabiających,
 6. Moja Woda” – dofinansowanie na instalację zatrzymującą deszczówkę,
 7. Mieszkanie bez wkładu własnego”, znane też jako „Rodzinny kredyt mieszkaniowy” – możliwość uzyskania kredytu hipotecznego na zakup mieszkania lub budowę domu, w tym także dla osób bez oszczędności.

Poniżej omawiamy najważniejsze informacje dotyczące każdego z tych programów. Osoby chcące dowiedzieć się więcej znajdą pod opisem danego programu link do osobnego, bardziej szczegółowego artykułu na jego temat. Można również kliknąć w nazwę programu na powyższej liście.

Modny styl kultowej holenderskiej marki

Materiały promocyjne partnera

„Czyste Powietrze” – do 135 tys. zł na wymianę pieca i termomodernizację. Kto może wziąć udział i gdzie złożyć wniosek?

Program „Czyste Powietrze” jest zdecydowanie najpopularniejszym spośród omawianych rządowych źródeł dofinansowania. W ramach „Czystego Powietrza” można uzyskać m.in.:

 • dofinansowanie ocieplenia domu,
 • wymiany źródła ciepła,
 • montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • wymiany stolarki drzwiowej i okiennej,
 • zakupu i montażu fotowoltaiki,
 • audytu energetycznego.

O dotację „Czyste Powietrze” mogą się starać właściciele i współwłaściciele ukończonych domów jednorodzinnych (na dom w budowie nie można otrzymać pieniędzy), a także właściciele lub współwłaściciele wydzielonych w takich budynkach lokali mieszkalnych z osobną księgą wieczystą.

Jeśli chodzi o „Czyste Powietrze”, kwota dofinansowania może sięgnąć od 66 do nawet 135 tys. zł. Dokładna kwota zależy od dochodów wnioskodawcy oraz zakresu realizowanego przedsięwzięcia. Wyróżnia się trzy poziomy dotacji:

 • poziom podstawowy – do 66 tys. zł dofinansowania – osoby z dochodem rocznym do 135 tys. zł,
 • poziom podwyższony – do 99 tys. zł dofinansowania – osoby z przeciętnym miesięcznym dochodem na osobę do 1894 zł lub do 2651 zł,
 • poziom najwyższy – do 135 tys. zł dofinansowania – osoby z przeciętnym miesięcznym dochodem na osobę do 1090 zł lub do 1526 zł.

Wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” składa się do WFOŚiGW (Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) drogą elektroniczną (przez Portal Beneficjenta) lub tradycyjnie, na papierze, ale ta druga opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wnioskodawca nie ma możliwości zrobić tego przez Internet. Nabór wniosków jest ciągły.

Więcej szczegółów o programie „Czyste Powietrze” można znaleźć w artykule Czyste Powietrze. Kto może skorzystać z dofinansowania? oraz na stronie czystepowietrze.gov.pl.

„Mój Prąd” – nawet 31 tys. zł na fotowoltaikę, magazyn energii i inne urządzenia. Jak złożyć wniosek i do kiedy?

Program „Mój Prąd” to szansa na otrzymanie środków na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z urządzeniami towarzyszącymi takimi jak: system zarządzający energią, magazyn ciepła, magazyn chłodu czy magazyn energii. Obecnie trwa czwarta edycja programu, czyli „Mój Prąd” 4.0.

Z „Mojego Prądu” 2023 mogą skorzystać właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych, którzy rozliczają się za energię elektryczną w systemie net-billingu. Maksymalna wysokość dotacji to 31 tys. zł, przy czym na same panele fotowoltaiczne przysługuje dopłata w kwocie 3000–7000 zł. Konkretna kwota zależy m.in. od tego, czy dana osoba uzyskała już kiedyś dofinansowanie do fotowoltaiki w ramach poprzednich edycji „Mojego Prądu”. Liczy się także zakres inwestycji.

– Wysokość dotacji będzie zależeć od skali inwestycji, np. od tego, czy oprócz paneli fotowoltaicznych zdecydujemy się także na montaż magazynu energii – podaje minister klimatu i środowiska Anna Moskwa cytowana przez enerad.pl.

Jeśli chodzi o „Mój Prąd”, wniosek składa się wyłącznie elektronicznie do WFOŚiGW odpowiedniego z uwagi na adres budynku (przez Portal Beneficjenta). Wnioski przyjmowane są w trakcie naborów, z których aktualny trwa do 31 marca 2023 r. lub do wyczerpania puli środków.

Więcej szczegółów na temat „Mojego Prądu” 4.0 można znaleźć w artykule Mój Prąd 4.0. Jak uzyskać 6000 zł dofinansowania do fotowoltaiki? oraz na stronie www programu (mojprad.gov.pl).

„Ciepłe Mieszkanie” – dofinansowanie do 37,5 tys. zł na wymianę źródła ciepła i termomodernizację. W gminach ze smogiem kwoty są wyższe

Program „Ciepłe Mieszkanie” skierowany jest do osób mieszkających w budynkach wielorodzinnych. Dofinansowanie przysługuje na cele takie jak:

 • wymiana indywidualnego źródła ciepła w mieszkaniu (np. pieca kaflowego),
 • podłączenie lokalu do wspólnego źródła ciepła,
 • wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Jeśli chodzi o „Ciepłe Mieszkanie” 2023, z programu mogą skorzystać właściciele i współwłaściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Liczy się zarówno własnościowe, jak i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Na dalszym etapie z programu będą mogły skorzystać także wspólnoty mieszkaniowe.

W przypadku „Ciepłego Mieszkania” dotacja może wynieść od 15 do 37,5 tys. zł. O kwocie, jaką można uzyskać, decydują dochody wnioskodawcy. Dotacja może pokryć od 30 do 90 proc. kosztów kwalifikowanych, a jeśli dana osoba żyje w gminie z wyjątkowo złą jakością powietrza, dofinansowanie może pokryć nawet 95 proc. kosztów.

– Będziemy mieć określone maksymalne dofinansowanie z podziałem na maksymalny udział dotacji w kosztach kwalifikowanych, który obecnie wynosi (...) 30, 60 lub 90 proc. kosztów kwalifikowanych finansowanych w ramach programu – wyjaśnia Paweł Mirowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, cytowany przez Gramwzielone.pl.

Pierwszy nabór wniosków w programie „Ciepłe Mieszkanie” zakończył się w grudniu 2022 r. (dla gmin), zaś kolejny ma zostać zorganizowany w 2023 r. (brak dokładnej daty). Wnioski będzie się składało za pośrednictwem urzędu gminy lub miasta po ogłoszonym przez samorząd naborze dla mieszkańców, skąd trafią one do WFOŚiGW.

Więcej szczegółów na temat „Ciepłego Mieszkania” 2023 można znaleźć w artykule Ciepłe Mieszkanie – dopłaty do wymiany pieca już od sierpnia?.

„Moje Ciepło” – dotacja do 21 tys. zł na pompę ciepła. Ekologia i ogrzewanie w jednym

Program „Moje Ciepło” pozwala uzyskać dotację na zakup i montaż pompy ciepła dowolnego typu wraz z osprzętem oraz zbiornikiem ciepłej wody użytkowej. Jeśli chodzi o to, kto może skorzystać z „Mojego Ciepła”, warunki są następujące: w programie mogą wziąć udział właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych w budowie.

[Chodzi o – przyp. red.] (...) budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy (...) lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (…) – podaje strona programu.

W programie mogą też wziąć udział osoby, które złożyły już któryś z wymienionych wyżej wniosków, ale zrobiły to po 1 stycznia 2021 r. Kwota dotacji w „Moim Cieple” to od 7 do 21 tys. zł (dofinansowanie może pokryć do 30 lub 45 proc. kosztów inwestycji).

Są też dodatkowe warunki. Żeby uzyskać dofinansowanie, dom musi spełniać określone wymogi dotyczące energooszczędności (współczynnik zapotrzebowania na energię odnawialną EP wynoszący maksymalnie 55 kWh/m2 na rok). Dodatkowo w budynku nie może się znajdować żadne źródło ciepła na paliwo stałe.

W przypadku programu „Moje Ciepło” NFOŚiGW jest podmiotem przyjmującym wnioski. Składa się je za pośrednictwem strony gwd.nfosigw.gov.pl. Nabór wniosków trwa w trybie ciągłym do 31 grudnia 2026 r. lub do wyczerpania budżetu programu.

Więcej szczegółów na temat „Mojego Ciepła” 2023 można znaleźć w artykule Moje Ciepło, czyli dopłaty do pomp ciepła. Kto może otrzymać nawet 21 tys. zł? oraz na stronie www programu (mojecieplo.gov.pl).

„Stop Smog” – do 53 tys. zł na termomodernizację i wymianę pieca dla gorzej zarabiających. Jakie dochody trzeba mieć, by móc złożyć wniosek?

Program „Stop Smog” różni się nieco od innych państwowych programów dopłat. Osoby najmniej zarabiające mogą za jego pomocą uzyskać dofinansowanie do:

 • termomodernizacji domu,
 • wymiany źródła ciepła na bardziej ekologiczne (np. pompę ciepła),
 • usunięcia starego pieca,
 • podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej albo gazowej.

Żeby jednak skorzystać z programu, trzeba spełnić szereg warunków.

W programie „Stop Smog” mogą wziąć udział właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych spełniający kryterium dochodowe, mieszkający w gminach, które zgłosiły do NFOŚiGW chęć udziału w programie. Mogą to być wyłącznie gminy, w których obowiązuje uchwała antysmogowa.

– Ostatecznym beneficjentem „Stop Smogu” są osoby, których nie stać na wymianę pieca i ocieplenie domu. Program określa, że to ci, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 175 proc. kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125 proc. tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym – wyjaśnia Paweł Mirowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej cytowany na gov.pl.

Jeśli chodzi o wysokość dofinansowania, w „Stop Smogu” można uzyskać dofinansowanie do 100 proc. kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przy czym dotacja na jeden budynek nie może przekroczyć kwoty 53 tys. zł.

Jeśli chodzi o „Stop Smog”, wniosek składa się w lokalnym urzędzie miasta lub gminy. Zasady i terminy naboru wniosków ustala każdorazowo gmina, która może też ustalić dodatkowe kryteria uczestnictwa.

Więcej szczegółów na temat programu „Stop Smog” można znaleźć w artykule Stop Smog, czyli nawet 53 tys. zł na termomodernizację domu lub na stronie www programu (czystepowietrze.gov.pl/stop-smog/).

„Moja Woda” – nawet 5000 zł na zbiornik na deszczówkę. Czy w 2023 r. można uzyskać dofinansowanie?

Jeśli chodzi o program „Moja Woda”, to jest on skierowany do osób zainteresowanych wykorzystaniem deszczówki i wód roztopowych w domu lub ogrodzie. Obsługiwana przez NFOŚiGW „Moja Woda” pozwala otrzymać dofinansowanie na przydomową instalację umożliwiającą zbieranie, retencjonowanie i wykorzystywanie wód opadowych i roztopowych. Chodzi przede wszystkim o zbiornik na deszczówkę wraz z osprzętem.

W programie „Moja Woda” mogą wziąć udział właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych. Dofinansowanie przysługuje zarówno na zakup, montaż i budowę, jak i uruchomienie instalacji retencyjnej. Minimalna wielkość montowanego zbiornika na deszczówkę to 2 m sześc. Jeśli chodzi o kwotę dotacji, „Moja Woda” pozwala otrzymać do 5000 zł dofinansowania (maksymalnie 80 proc. kosztów kwalifikowanych).

Jeśli chodzi o program „Moja Woda”, wniosek składa się w swoim oddziale WFOŚiGW. Należy jednak pamiętać, że obecnie nie wiadomo, czy w 2023 r. będzie prowadzony nabór wniosków, a zatem póki co nie można się starać o dofinansowanie. Docelowo program ma jednak obowiązywać do 2024 r., a więc jest szansa na uruchomienie kolejnych naborów.

Więcej szczegółów na temat „Mojej Wody” można znaleźć na rządowej stronie www poświęconej temu programowi (www.gov.pl/web/susza/program-moja-woda).

Sprawdź, czy masz wszystko, czego potrzebujesz

Materiały promocyjne partnera

„Mieszkanie bez wkładu własnego” – państwo pokryje do 100 tys. zł wkładu własnego przy kredycie hipotecznym

Ostatni z omawianych programów, „Mieszkanie bez wkładu własnego” (znany też jako „Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy”), różni się od pozostałych. Pozwala on bowiem uzyskać dofinansowanie na zaspokojenie swoich potrzeb mieszkaniowych, przez co rozumie się:

 • zakup mieszkania lub domu,
 • budowę domu,
 • zakup działki na cele budowlane,
 • wkład budowlany.

Cele te finansowane są za pomocą specjalnego kredytu hipotecznego uzyskanego w ramach programu.

Z programu „Mieszkanie bez wkładu własnego” może skorzystać każdy, kto posiada zdolność kredytową umożliwiającą spłacanie rat oraz nie posiada na własność żadnego domu lub mieszkania. Wyjątkiem są rodziny wielodzietne.

– Kredytobiorca oraz członkowie jego gospodarstwa domowego nie mogą być właścicielami innego mieszkania, chyba że w skład gospodarstwa domowego wchodzi dwoje albo więcej dzieci. W takim przypadku mogą łącznie posiadać jedno inne mieszkanie, jednak nie większe niż 50 m2, gdy dzieci jest dwoje, 75 m2, gdy dzieci jest troje, i 90 m2, gdy dzieci jest czworo. Dla rodzin posiadających pięcioro lub więcej dzieci limitu metrażowego już nie ma – wyjaśnia rządowy komunikat z gov.pl.

W przypadku „Mieszkania bez wkładu własnego” warunki są inne niż przy pozostałych omawianych programach. Uczestnik nie otrzymuje bowiem żadnych dotacji, tylko uzyskuje kredyt hipoteczny na atrakcyjnych warunkach w jednym z banków uczestniczących w programie. To tzw. kredyt bez wkładu własnego, dostępny nawet dla osób bez oszczędności. Państwo pokrywa za kredytobiorcę kwotę wynoszącą od 10 do 20 proc. wartości nieruchomości (maksymalnie 100 tys. zł).

Za kredyt uzyskany w programie „Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy” można nabywać wyłącznie lokale spełniające określone kryteria cenowe, a więc stosunkowo niedrogie. Kryteria te różnią się w zależności od województwa i miasta. Kluczowym elementem programu jest tzw. spłata rodzinna, a więc umorzenie części długu w momencie, gdy w rodzinie kredytobiorcy urodzi się drugie lub kolejne dziecko. W przypadku drugiego potomka jest to 20 tys. zł, a w przypadku każdego kolejnego – 60 tys. zł.

Więcej szczegółów na temat „Mieszkania bez wkładu własnego” 2023 można znaleźć w artykule Program Mieszkanie bez wkładu własnego ułatwi ci zakup nieruchomości. Jak wziąć udział?.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na regiodom.pl RegioDom