Jak maksymalnie wykorzystać prąd z ogniw fotowoltaicznych?

Artykuł sponsorowany
FotowoltaikaPodstawową zaletą aplikacji mobilnych jest ułatwianie nam codziennych czynności.
FotowoltaikaPodstawową zaletą aplikacji mobilnych jest ułatwianie nam codziennych czynności. Hewalex
Zmiany klimatu sprzyjają posiadaczom ogniw fotowoltaicznych. Warto zatem zastanowić się, jak maksymalnie wykorzystać ten ogromy potencjał do zasilania urządzeń w domu. Na rynku jest już dostępny innowacyjny system, który pozwoli nam zaoszczędzić nawet kilkaset złotych rocznie.

Chodzi o to, że ogniwo fotowoltaiczne produkuje określoną ilość energii elektrycznej, której nadmiar „oddajemy" do sieci. Dosłownie oddajemy! A wszystko za sprawą znowelizowanej w 2016 roku Ustawie o odnawialnych źródłach energii. Z tej nowelizacji wynika, że nasza prywatna produkcja energii, czyli dawna sprzedaż jej do sieci energetycznej nie jest już możliwa, a to co oferuje ustawa, stało się po prostu nieopłacalne.

Co się zmieniło w przepisach i dlaczego opłaca nam się wykorzystać jak najwięcej energii na własne potrzeby? Nowelizując ustawę o OZE wprowadzono tzw. system opustów dla właścicieli instalacji fotowoltaicznych. Z każdej 1 kWh energii oddanej do sieci energetycznej, odbierzemy jej 80 proc., natomiast 20 proc. tej energii zostaje oddane energetyce w zamian za jej magazynowanie. Energia może zostać odebrana w ramach rocznego rozliczenia, później nadwyżka jest tracona, czyli de facto staje się własnością energetyki.

Oznacza to, że warto zrobić wszystko, aby nasza własna „elektrownia" zasiliła maksymalna liczbę urządzeń nie tylko podczas naszej obecności. Teraz okazuje się to wyjątkowo proste. Wystarczy zainstalować system OPTI-ENER firmy Hewalex.

To pierwsze dostępne na rynku rozwiązanie w pełni dostosowane do zapisów ustawy o OZE. Służy do wszechstronnej kontroli i optymalizacji zużycia energii elektrycznej oraz pozwala na obniżenie kosztów jej zakupu. System zapewnia wiele możliwości. Pozwala sterować pracą urządzeń zależnie od dostępnych taryf zakupu energii elektrycznej oraz od bieżącej mocy instalacji fotowoltaicznej. OPTI-ENER pomoże także zagospodarować nadwyżki energii produkowanej z instalacji. Dzięki tym funkcjom znacznie podnosi się poziom zużycia na własne potrzeby.

OPTI-ENER umożliwia również zdalne włączanie i wyłączanie urządzeń za pomocą Internetu i aplikacji mobilnej. Narzędzie to daje dostęp do wielu statystyk i informacji. Na bieżąco pozwala sprawdzić ilość energii „zmagazynowanej" u dostawcy, wynikającej z energii pobranej i oddanej do sieci. Użytkownik otrzymuje także wyliczenie bieżącego kosztu energii pobranej za wybrany okres oraz wyliczenie oszczędności, daty zwrotu inwestycji i zysku z instalacji.

Dzięki OPTI-ENER gospodarowanie zużyciem energii elektrycznej jest efektywniejsze niż kiedykolwiek.

System EKONTROL jest dedykowany do zdalnego nadzoru i obsługi instalacji OZE firmy Hewalex. W ostatnim czasie zyskał on nową bardzo istotną funkcjonalność dzięki opracowaniu i wdrożeniu do oferty modułu OPTI-ENER wraz z dodatkowymi komponentami. Możliwe jest dzięki temu inteligentne zarządzanie bilansem energii obiektu.

Mniej oddajemy więcej zyskujemy

Otóż w ciągu dnia pod nieobecność mieszkańców, zużycie energii elektrycznej jest zwykle niewielkie, a wydajność instalacji fotowoltaicznej wysoka. Nadwyżki wytwarzanej energii elektrycznej są wówczas oddawane do sieci elektroenergetycznej. Autokonsumpcja określa jaka część energii

elektrycznej wytwarzanej przez instalację fotowoltaiczną jest zużywana na bieżąco (nie oddawana do sieci). Jest to zależne od doboru instalacji w stosunku do potrzeb energii oraz sposobu jej

wykorzystania. Zwykle w domach jednorodzinnych nie przekracza ona 20-30 proc. w skali roku. Jeżeli jest możliwe przesuwanie czasów pracy urządzeń elektrycznych na okres wydajnej pracy instalacji fotowoltaicznej, to poziom własnego zużycia wzrasta. Mniejsza ilość energii oddawanej do sieci obniża wartość „prowizji" pobieranej przez energetykę w ramach rozliczeń na zasadzie opustów.

Zwykle nie wiadomo jaką ilość energii i w jakich okresach dnia, tygodnia, roku zużywa się w domu. Trudno wobec tego myśleć o szukaniu oszczędności w zużyciu energii lub podjąć dobrą decyzję o zmianie taryfy na zakup energii. Trudno jest oceniać szybko i na bieżąco jakość dostarczanej energii elektrycznej. Tym bardziej nie jest możliwe sięganie po archiwalne dane, pokazujące np. spadki napięcia prądu w okresie dnia, miesiąca, roku... Takie dylematy rozwiązuje system OPTI-ENER.

Rachunki za energię elektryczną zawierają szereg składowych zmiennych i stałych opłat. Ocena faktycznych kosztów pracy urządzeń domowych czy też historia kosztów zakupu energii jest w standardowej sytuacji niedostępna. Nowy system OPTI-ENER pozwala w przejrzysty sposób śledzić koszty zakupu energii i oszczędności uzyskiwane z pracy instalacji fotowoltaicznej

Jak optymalnie wykorzystać OPTI-ENER?

Do wyboru mamy dwa sposoby. Pierwszy to sterowanie ręczne. Standardowe manualne włączanie urządzeń elektrycznych, gdy instalacja fotowoltaiczna wytwarza bezpłatną energię elektryczną. Ustawienia czasu pracy urządzeń elektrycznych, gdy prognozy pogody przewidują w ciągu dnia wydajną pracę instalacji fotowoltaicznej.

Drugi sposób to sterowanie automatyczne. System OPTI-ENER pozwala włączać dodatkowe urządzenia, gdy instalacja fotowoltaiczna wytwarza większą od bieżących potrzeb ilość energii. Możliwe jest także manualne i zegarowe włączanie.

Dzięki optymalizacji pracy urządzeń, zwiększa się zużycie własne energii wytwarzanej z instalacji fotowoltaicznej (w idealnej sytuacji nawet do 90–100 proc.). Praca sterowanych urządzeń elektrycznych jest przesuwana na okres zwiększonej wydajności instalacji fotowoltaicznej urządzeń.

W budynku mieszkalnym posiadającym stosunkowo dużą instalacją fotowoltaiczną, zagospodarowanie nadwyżek energii poprzez włączanie standardowych urządzeń AGD może okazać się niewystarczające. Skutecznym rozwiązaniem może być tu opcja podgrzewania ciepłej wody użytkowej grzałką elektryczną o mocy płynnie regulowanej (do 2000 W) za pomocą modułu OPTI-TEMP.

Optymalizacja zużycia energii uruchamia się w systemie OPTI-ENER w momencie, gdy zużycie energii na potrzeby własne jest niższe niż ilość energii wytwarzanej przez instalację fotowoltaiczną. Priorytet włączania urządzeń jest uzależniony od opłacalności wykorzystania energii elektrycznej. Jeżeli mimo pracy urządzeń i podgrzewania wody nadal występuje nadwyżka energii to będzie ona w ostateczności oddawana do sieci elektroenergetycznej.

W tym przypadku system OPTI-ENER w razie nadwyżki energii włącza kolejne urządzenia. Przy dalszej nadwyżce energii włączana i regulowana jest moc grzałki. A dopiero ewentualna nadwyżka energii elektrycznej oddawana jest do sieci. Ale już ta, której sami nie jesteśmy w stanie zużyć.

Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza zimą, gdy podczas nieobecności w domu możemy wykorzystać prąd z własnej instalacji uruchamiając np. elektryczne ogrzewanie podłogowe zamiast kotła grzewczego lub pompy ciepła.

System może być szczególnie przydatny w domach wyposażonych w klimatyzację. Latem jest to wręcz pożeracz prądu. Stosując OPTI-ENER możemy cała nadwyżkę energii zużyć do zasilania klimatyzacji i po powrocie do domu cieszyć się przyjemnym chłodem w upalne dni, których latem jest

w Polsce coraz więcej. A nasze ogniwa fotowoltaiczne i tak produkują prąd w nadmiarze z powodu silnego nasłonecznienia, po co więc oddawać go do sieci energetycznej skoro możemy z powodzeniem wykorzystać w maksymalnym stopniu. Nasze ogniwa i tak produkują prąd, więc po co oddawać go do sieci energetycznej skoro możemy z powodzeniem wykorzystać w maksymalnym stopniu.

Jak widać dzięki systemowi OPTI-ENER firmy Hewalex jesteśmy w stanie wydajniej gospodarować energią elektryczną wyprodukowaną przez ogniwa fotowoltaiczne. Wydajniej, czyli oszczędniej.

A więcej informacji o systemie ma stronie internetowej firmy Hewalex.

Dodaj ogłoszenie