Fotowoltaika – dofinansowanie w 2020 r. dla inwestora indywidualnego. Gdzie go szukać i jak z niego skorzystać?

Przemysław Zańko-Gulczyński
fotowoltaika dofinansowanie 2020Inwestycja w fotowoltaikę zwraca się średnio po 6–8 latach.
fotowoltaika dofinansowanie 2020Inwestycja w fotowoltaikę zwraca się średnio po 6–8 latach. pxhere.com
Coraz więcej osób w Polsce decyduje się na fotowoltaikę. Sprawdzamy, ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna i z jakich źródeł dofinansowania może skorzystać inwestor indywidualny.

Fotowoltaika od kilku lat zyskuje w Polsce na popularności. Montaż paneli z ogniw fotowoltaicznych nie tylko pozwala obniżyć rachunki za prąd, ale również pomaga chronić środowisko dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię ze źródeł nieodnawialnych. Decydując się na tego typu instalację, warto pamiętać o możliwości uzyskania dofinansowania, które czyni inwestycję znacznie bardziej opłacalną. Przedstawiamy opcje dofinansowania, z jakich może w 2020 r. skorzystać inwestor indywidualny.

Fotowoltaika – ile to kosztuje?

Przygodę z fotowoltaiką trzeba rozpocząć od zastanowienia się, jak duże jest w danym budynku zapotrzebowanie na energię. Im więcej energii mają wytwarzać panele słoneczne, tym więcej trzeba ich będzie zamontować, a to wpływa na koszt przedsięwzięcia. Jak widać w tabeli, instalacje fotowoltaiczne kosztują od ok. 15 200 zł brutto do ok. 26 tys. zł brutto. Warto pamiętać, że ceny mogą się różnić w zależności od producenta oraz regionu kraju. 

Fotowoltaika – dofinansowanie w 2020 r. dla inwestora indywidualnego. Gdzie go szukać i jak z niego skorzystać?

Opracowanie: Marianna Leśniewicz, na podstawie: Viessmann.pl. 

Bardzo ważne jest, żeby przy zakupie paneli fotowoltaicznych i ich montażu zdawać sobie sprawę, że to inwestycja na całe dekady. Zbyt słaba lub nieprawidłowo zamontowana instalacja może bowiem oznaczać, że oszczędności będą mniejsze, niż zakładano, a inwestycja będzie zwracać się znacznie dłużej. Jak oceniają eksperci, okres zwrotu fotowoltaiki to w przypadku domowych instalacji ok. 6–8 lat.

Fotowoltaika – dofinansowanie 2020. Z jakich opcji można skorzystać?

Obecnie w Polsce działa kilka programów, które umożliwiają otrzymanie dofinansowania w przypadku montażu paneli fotowoltaicznych. Większość z nich ma zasięg ogólnopolski, ale w niektórych częściach Polski działają też programy regionalne – o te ostatnie warto zapytać w swoim urzędzie. Wszystkie pozwalają uzyskać środki finansowe w formie bezzwrotnej dotacji lub atrakcyjnie oprocentowanej pożyczki czy kredytu. Można również skorzystać z kilku programów komercyjnych, choć są one na ogół przeznaczone dla wąskiego grona – to np. kredyty na specjalnych warunkach oferowane klientom konkretnego banku.

Zobacz: Panele fotowoltaiczne. Czym są, jak działają i gdzie się je montuje?

Ogólnopolskie programy niekomercyjne, z jakich może w 2020 r. skorzystać indywidualny inwestor, to:

 • program „Mój Prąd",
 • program „Czyste Powietrze".

Warto również wspomnieć o programie „BOCIAN", w ramach którego można uzyskać dofinansowanie w formie pożyczki do 85 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. Z programu tego mogą skorzystać jednak wyłącznie przedsiębiorcy. Z kolei rolnicy mogli w 2019 r. uzyskać dotację lub pożyczkę na systemy fotowoltaiczne w ramach skierowanego do nich programu „Agroenergia". Program ten powinien być kontynuowany w 2020 r.

Poniżej omawiamy dokładniej, kto może skorzystać z programów „Mój Prąd" oraz „Czyste Powietrze" i na jakich zasadach się to odbywa.

Mój Prąd 2020 – zasady programu

Uruchomiony w 2019 r. program „Mój Prąd" pozwala uzyskać bezzwrotną dotację na założenie instalacji fotowoltaicznej. Zarządza nim Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaś całkowity budżet programu to 1 mld zł. Zeszłoroczna, pierwsza edycja „Mojego Prądu" cieszyła się dużym zainteresowaniem – dofinansowano ponad 27 tys. instalacji na łączną kwotę 132 mln zł. W związku z tym 13 stycznia 2020 r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach edycji drugiej.

Oto najważniejsze informacje na temat programu „Mój Prąd":

 • skorzystać może każda osoba fizyczna,
 • dofinansowanie otrzymają osoby, które zainstalują cały zespół urządzeń fotowoltaicznych o mocy od 2 kW do 10 kW,
 • bezzwrotna dotacja może pokryć do 50 proc. kosztów instalacji, ale nie może wynieść więcej niż 5000 zł,
 • wniosek o dofinansowanie składa się osobiście, listownie lub elektronicznie do NFOŚiGW,
 • nabór wniosków w ramach drugiej edycji trwa do 18.12.2020 r.

Żeby otrzymać dofinansowanie, trzeba dokonać zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych wraz z pozostałymi elementami instalacji (okablowanie, inwertery, urządzenia montażowe). Instalacja musi być również przyłączona do sieci elektrycznej (zamontowany jest licznik dwukierunkowy oraz podpisano umowę z zakładem energetycznym). Co ważne, na dofinansowanie mogą liczyć tylko instalacje fotowoltaiczne przyłączone po dniu 23.07.2019 r.

Do wniosku o skorzystanie z programu „Mój Prąd" należy dołączyć:

 • kopię faktury potwierdzającej, że zakupiono i zamontowano instalację,
 • dowód opłacenia faktury lub oświadczenie zrealizowania zapłaty,
 • zaświadczenie potwierdzające montaż licznika dwukierunkowego, wystawione przez operatora sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej,
 • podpisaną klauzulę RODO,
 • jeśli instalację zainstalowano samodzielnie – oświadczenie stwierdzające ten fakt.

Wzory wszystkich wymaganych załączników można znaleźć na stronach rządowych. W razie wątpliwości warto poszukać szczegółowych informacji na stronie programu: mojprad.gov.pl.

Program Czyste Powietrze 2020 – jak z niego skorzystać?

Program „Czyste Powietrze" ruszył w 2018 r., zaś jego podstawowym celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawienie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w Polsce. W jego ramach można uzyskać dofinansowanie dla wielu przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Pieniądze z „Czystego Powietrza" mogą posłużyć do sfinansowania m.in. wymiany starego kotła na bardziej ekologiczny, wymiany drzwi i okien, montażu pompy ciepła, ocieplenia ścian czy stropów oraz montażu wentylacji mechanicznej.

Dofinansowaniem w ramach „Czystego Powietrza" objęty jest także montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym mikroinstalacji fotowoltaicznej. Jak podaje serwis GLOBEnergia, w latach 2018–2019 w ramach programu złożono 2610 wniosków o montaż takiej instalacji (dane z dnia 13.12.2019 r.). Stanowiły one 2,5 proc. wszystkich złożonych wniosków.

Oto najważniejsze zasady programu „Czyste Powietrze" w odniesieniu do fotowoltaiki:

 • z programu mogą skorzystać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych, a także osoby posiadające zgodę na rozpoczęcie budowy,
 • koszty mikroinstalacji fotowoltaicznej mogą zostać dofinansowane do 100% kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki,
 • maksymalny okres finansowania pożyczką to 15 lat,
 • oprocentowanie pożyczki jest zmienne i wynosi nie więcej niż WIBOR 12M + 70 pkt bazowych oraz nie mniej niż 2 proc. rocznie,
 • koszt kwalifikowany instalacji fotowoltaicznej za 1 kWp wynosi maksymalnie 6 tys. zł, a maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany na budynek jednorodzinny to maksymalnie 30 tys. zł,
 • wnioski przyjmują Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz urzędy gmin, które podpisały z WFOŚiGW stosowne porozumienie,
 • nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły przez cały okres programu.

Szczegółowe zasady programu „Czyste Powietrze" są dość skomplikowane – warto zasięgnąć informacji na ten temat na stronie nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/ lub poprosić o pomoc urzędnika.

Sprawdź: Będą rekompensaty za podwyżki cen prądu. Kiedy dostaniemy pieniądze?

Ujmując rzecz w skrócie, procedura wygląda tak, że właściciel nieruchomości składa wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami. Po jego pozytywnym rozpatrzeniu podpisywana jest umowa o dofinansowanie. Następnie właściciel składa wniosek o płatności – środki mogą być wypłacane w jednej lub kilku transzach, np. po zakończeniu kolejnych etapów przedsięwzięcia. Na realizację przedsięwzięcia właściciel ma 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Po zakończeniu prac przedstawiciel Funduszu odwiedzi dom i sprawdzi, czy przedsięwzięcie zostało prawidłowo zrealizowane. Jeśli tak, następuje rozliczenie przedsięwzięcia. Dodatkowo przez 3 lata może zostać przeprowadzona kolejna kontrola realizacji przedsięwzięcia.

Co ważne, nie można jednocześnie skorzystać z programów „Mój Prąd" i „Czyste Powietrze" – trzeba się zdecydować na jeden z nich. Można za to łączyć udział w programie z ulgą termomodernizacyjną. Trzeba też pamiętać, że od 1 stycznia 2020 r. nie jest już możliwe uzyskanie w ramach „Czystego Powietrza" dofinansowania, by zamontować fotowoltaikę w budynku nowobudowanym. Program ma potrwać do 2029 r.

Fotowoltaika a ulga termomodernizacyjna

Rozważając opcje dofinansowania, warto też pamiętać, że od 1 stycznia 2019 r. możliwe jest odliczenie od podatku dochodowego kwoty wydanej na przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Przedsięwzięciem tym może być także zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Z ulgi mogą skorzystać zarówno osoby rozliczające się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jak i osoby rozliczające się według stawek 18 proc., 32 proc. i jednolitej 19 proc. Warunkiem jest jednak bycie właścicielem lub współwłaścicielem już wybudowanego domu jednorodzinnego.

Przeczytaj: Farmy fotowoltaiczne w Polsce. Będzie ich coraz więcej?

Fotowoltaika podlegająca odliczeniu może być zamontowana zarówno na domu, jak i na służącym temu domowi innym budynku, np. na obiekcie gospodarczym lub garażu. Kwota odliczenia nie może być wyższa niż 53 tys. zł (dotyczy wszystkich przedsięwzięć termomodernizacyjnych realizowanych w danym budynku). Wysokość poniesionych wydatków podlegających odliczeniu określa się na podstawie faktur (uwzględnia się kwoty brutto), koniecznie wystawionych po 1 stycznia 2019 r. Odliczane od podatku przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi być zakończone w ciągu 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek (mogło to być przed 2019 r.).

Co ważne, z ulgi można skorzystać również wtedy, gdy otrzymało się dotację z programu „Mój Prąd". Jednak w takim przypadku kwotę do odliczenia od podatku należy pomniejszyć o kwotę dotacji. Ulgę termomodernizacyjną wykazuje się w załączniku PIT-O (PIT zerowy). 

od 12 lat
Wideo

Jak złodzieje oznaczają domy, które chcą okraść?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na regiodom.pl RegioDom