Wniosek o przyznanie mieszkania komunalnego - co powinien zawierać, by dostać się na listę oczekujących

Kto nie ma własnego mieszkania i ze względu na swoją sytuację materialną mieć go w najbliższym czasie nie będzie, może starać się o mieszkanie z zasobów gminy. Wyjaśniamy, gdzie i w jaki sposób ubiegać się o takie lokum.
  • Mieszkanie komunalne

    Mieszkanie komunalne jest wykończone pod klucz. Aby w takim lokum zamieszkać, należy po uzyskaniu przydziału wpłacić kaucję, to np. 12-krotność aktualnie obowiązującego czynszu.

    Przemysław Świderski

Zła historia w BIK-u, niskie zarobki, niepewna praca albo brak wkładu własnego stanowią najczęstsze przyczyny odmowy przez bank udzielenia kredytu mieszkaniowego. Bywa, że nawet co druga decyzja o przyznanie kredytu hipotecznego wydana przez bank jest negatywna. Osoby samotne oraz rodziny znajdujące się w takiej sytuacji materialnej, która uniemożliwia otrzymanie kredytu na zakup mieszkania, mogą starać się o lokal z zasobów gminy.

Dla porównania: osoby w tragicznej sytuacji mieszkaniowej, o bardzo niskich dochodach lub ich pozbawione, nie mające swojego mieszkania, mają prawo ubiegać się o lokal socjalny. Te lokale również są własnością gminy. Socjalne są przeważnie o obniżonym standardzie, zwykle w starym budownictwie, z częściami wspólnymi.

Polecamy poradnikJak starać się o mieszkanie socjalne 

Dla kogo mieszkanie komunalne

Mieszkania komunalne powstały z myślą o osobach o niskich lub przeciętnych dochodach, które nie mogą sobie pozwolić na zakup własnych czterech kątów, a jednocześnie są w stanie utrzymać takie mieszkanie. Tego rodzaju mieszkania należą do gminy i to ona nimi gospodaruje i zarządza.

Co musi zawierać wniosek o mieszkanie komunalne

Wnioski dla osób starających się o przydział mieszkania komunalnego są na ogół podobne we wszystkich gminach. Ubiegający się o mieszkanie komunalne musi przedstawić swoją aktualną sytuację mieszkaniową, rodzinną i materialną. Musi wskazać nie tylko siebie, ale wszystkie osoby z nim zamieszkujące, łącznie z datami ich urodzenia, numerami PESEL i stopniem pokrewieństwa z wnioskodawcą. Ponadto jest zobowiązany do podania informacji, od kiedy zajmuje dotychczasowe mieszkania oraz to, czy na pobyt stały, czy tymczasowy. Gmina z reguły wymaga, aby te informacje wnioskodawca jeszcze potwierdził w odpowiednim biurze meldunkowym, które swoim zasięgiem obejmuje teren, na jakim to mieszkanie się znajduje.

Zobacz: Tragiczne warunki mieszkaniowe Polaków. Cym są mieszkania substandardowe?

Administrator (zarządca) budynku, w którym jest wspomniane dotychczasowe mieszkanie, musi natomiast podać na piśmie, kto jest osobą posiadającą tytuł prawny do zajmowanego lokalu. Niezbędne zazwyczaj jest także podanie, jaka jest powierzchnia tego mieszkania, a ile w tym zajmuje wnioskodawca. Następne informacje to m.in.: jaki to rodzaj mieszkania (np. spółdzielcze lokatorskie, spółdzielcze własnościowe, własnościowe), czy jest odrębne, czy posiada części wspólne z innym mieszkaniem (przykładowo kuchnię wspólną lub łazienkę), na którym piętrze się znajduje, w którym roku zostało wybudowane, czy jest wyposażone w instalację wodno-kanalizacyjną, gazową, ciepłej wody, jaki jest rodzaj ogrzewania (np. centralne, piecowe).

Szanse na mieszkanie komunalne zwiększą się, jeśli wnioskodawca na razie zajmuje budynek niemieszkalny (choćby pomieszczenie gospodarcze, strych) albo taki przeznaczony do rozbiórki, grożący zawaleniem. Trzeba też podać wysokość czynszu i wskazać, czy występuje zadłużenie, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości. Należy także podać we wniosku, czy wnioskodawca otrzymuje dodatek mieszkaniowy, czy umowa najmu jest aktualna, czy została wypowiedziana lub czy została orzeczona eksmisji z dotychczas zajmowanego lokalu, a jeśli tak, to z jakiego powodu. Nie tylko wnioskodawca, ale także jego współmałżonek lub inna osoba, starająca się z wnioskodawcą o mieszkanie komunalne (np. partner życiowy), musi przedstawić swoją sytuację.

Załączniki do wniosku

Zainteresowany otrzymaniem przydziału na mieszkanie komunalne, oprócz wniosku, musi przedstawić szereg dokumentów. Konieczne jest zatem m.in. przedłożenie zaświadczenia o wysokości zarobków wnioskodawcy oraz osób, które mają z nim zamieszkać w mieszkaniu komunalnym. Należy przedłożyć PIT-a wszystkich członków gospodarstwa domowego za ubiegły rok kalendarzowy. To rozliczenie, jak to złożone w urzędzie skarbowym. Wymagane jest zaświadczenie o wysokości dochodów z ostatnich 12 miesięcy brutto potwierdzone przez pracodawcę, ewentualnie – zaświadczenie wydane przez Powiatowy Urząd Pracy lub opiekę społeczną. Zależnie od przypadku, trzeba podać informację o dochodach osiąganych z tytułu działalności gospodarczej, decyzję o przyznaniu renty lub emerytury, alimentów, zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego albo świadczenia pielęgnacyjnego.

Warto wiedziećZmiana głównego najemcy mieszkania komunalnego z rodziców na dzieci 

Im więcej przedstawionych i udokumentowanych faktów, tym lepiej dla wnioskodawcy. Może być to wypowiedzenie umowy najmu, wyrok eksmisyjny, orzeczenie o niepełnosprawności wnioskodawcy albo członka jego rodziny, zaświadczenia lekarskie. W dokumentach trzeba podać, czy wnioskodawca albo członkowie jego rodziny, którzy mają z nim zamieszkać, są właścicielami np. działek, gruntów, a nawet samochodów.

W najlepszej sytuacji – a więc z największymi szansami na lokum gminne – są osoby i rodziny o stałych dochodach, czyli pracujące, a jednocześnie obecnie mieszkające w złych warunkach, np. w wynajmowanym mieszkaniu lub kątem u rodziny albo które utraciły swoje mieszkanie np. w wyniku pożaru. Samotne matki, niepełnosprawni, ofiary przemocy domowej też mogą liczyć na gminne lokum.

Gdzie złożyć dokumenty

Komplet dokumentów należy złożyć w wydziale gospodarki lokalami mieszkalnymi, zakładzie gospodarki gminnymi nieruchomościami, miejskim/gminnym przedsiębiorstwie gospodarki nieruchomościami czy ich odpowiedniku, podlegającemu danemu urzędowi miasta/gminy. Komisja rozpatrzy wniosek (możliwe, że przeprowadzi wizję lokalną w dotychczas zajmowanym mieszkaniu wnioskodawcy) i zdecyduje o przydziale bądź odmowie przydziału mieszkania komunalnego. 

Autor: Katarzyna Piojda
2komentarzy