Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży mieszkania lub domu – co powinno się w niej znaleźć

Jeśli kupujący decyduje się na konkretną nieruchomość, przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży, spisuje z właścicielem tego mieszkania umowę przedwstępną. Tym samym lokum na niego poczeka, a on załatwi pozostałe formalności. Wyjaśniamy, na co zwrócić uwagę, spisując umowę przedwstępną.
  • Umowa przedwstępna

    Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży nieruchomości ma na celu zabezpieczenie obu stron - właściciela mieszkania oraz kupujących.

    FuturoFinance

Umowa przedwstępna kupna i sprzedaży mieszkania to rozwiązanie korzystne dla obu stron przyszłej transakcji, bo stanowi zabezpieczenie dla obu z nich. Po pierwsze, kupujący rezerwuje sobie nieruchomość, którą jest zdecydowany kupić. Po drugie, właściciel domu czy mieszkania jest niemal pewny, że znalazł klienta na swoje cztery kąty, więc dalej nie musi już czekać na zainteresowanych. Czeka natomiast na załatwienie formalności przez tegoż klienta. Zdarza się odwrotnie – że sprzedający znalazł klienta z gotówką, ale sam potrzebuje czasu, ponieważ musi np. uporządkować sprawy spadkowe, związane z nieruchomością, którą planuje sprzedać.

Sprzedaj nieruchomość

Co musi zawierać umowa przedwstępna kupna-sprzedaży mieszkania 

Umowę przedwstępną spisują sprzedający oraz kupujący w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Sprzedający oświadcza, iż jest właścicielem nieruchomości, którą zamierza zbyć kupującemu. Podane są przy tym informacje dotyczące przedmiotu transakcji: jego adres, powierzchnia, numer księgi wieczystej, dla niego prowadzonej. Istotny jest zapis, że przedmiotowa nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek ciężarów, obciążeń, roszczeń, hipotek czy innych wad prawnych. Tym samym, przyszły właściciel ma mieć gwarancję, że nie kupi mieszkania, które np. jest zadłużone, a względem obecnego właściciela toczy się postępowanie komornicze, więc mieszkanie może pójść pod młotek. Jednocześnie sprzedający powinien wskazać w umowie przedwstępnej, że nie podpisał takiej umowy z innym zainteresowanym zakupem tej nieruchomości.

Więcej na tematUmowa sprzedaży nieruchomości – wzór i najważniejsze informacje

Strony podają ponadto, jaka ma być cena mieszkania i do kiedy kupujący ma przekazać pieniądze sprzedającemu. Na tym etapie zazwyczaj kupujący wpłaca zadatek, wynoszący przeważnie od 10 do 20 procent ceny mieszkania. To oznacza, że w razie niewywiązania się z umowy przez kupującego, sprzedający ma prawo zachować ten zadatek dla siebie. Tak bywa choćby wtedy, gdy kupujący starał się otrzymać kredyt hipoteczny na zakup wybranego wcześniej mieszkania, ale potem stwierdził, że za te pieniądze kupi inne mieszkanie, w bardziej okazyjnej cenie.

Gdy jednak to sprzedający nie dotrzyma warunków umowy, kupującemu należy się zwrot zadatku i to w podwójnej wysokości. W podobnej sytuacji zadatek pełni rolę swoistego odszkodowania. Skoro np. właściciel mieszkania, po podpisaniu umowy przedwstępnej z jednym potencjalnym kupującym, dostanie od drugiego potencjalnego klienta propozycję wyższej ceny za mieszkanie i z tego powodu zechce wycofać się z umowy przedwstępnej, to będzie musiał oddać podwójny zadatek pierwszemu chętnemu na mieszkanie, ponieważ to z nim podpisał szybciej umowę.

Dowiedz się, co lepszeZaliczka czy zadatek 

W umowie przedwstępnej powinna znaleźć się informacja, w jakiej wysokości zadatek został przekazany, ile pozostaje do zapłaty za kupowane mieszkanie i w jakim terminie pozostała kwota powinna zostać wpłacona. Gdy dojdzie do sfinalizowania transakcji, kwota zadatku będzie zaliczona na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Należy jeszcze wskazać termin przekazania nieruchomości po zapłacie całej kwoty. Na końcu umowy muszą znaleźć się własnoręczne podpisy obu stron.

Zmiany w umowie przedwstępnej

Zapisy umowy przedwstępnej mogą być zmienione, ale każda zmiana niniejszej umowy wymaga akceptacji obu stron oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności. Warto również zwrócić uwagę na to, aby umowa przedwstępna wskazywała termin, w jakim umowa ostateczna kupna/sprzedaży zostanie zawarta.

Zobacz oferty: Mieszkania na sprzedaż

Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży nieruchomości powinna być spisana w formie aktu notarialnego. To w przypadku umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości nie jest wprawdzie obowiązkowe (dla porównania: w sytuacji ostatecznej umowy sprzedaży jest już wymagany akt notarialny), lecz daje większą pewność, że zakup dojdzie do skutku. Jeżeli nie dojdzie do transakcji, strona, która chciała ją doprowadzić do końca, lecz druga strona nie dotrzymała warunków, może dochodzić swoich praw w sądzie. 

Autor: Katarzyna Piojda
0komentarzy