Podatek od sprzedaży nieruchomości: jak go rozliczyć

W Polsce istnieje kilka systemów rozliczania podatku od sprzedaży nieruchomości. To, który będzie właściwy dla nas, jest uzależnione od daty nabycia nieruchomości.
  • złoty

    Osoba, która dostała mieszkanie w spadku, nie zapłaci podatku ze sprzedaży mieszkania, jeśli od momentu nabycia do momentu sprzedaży upłynie co najmniej 5 pełnych lat podatkowych.

    scx.hu

Warto podkreślić, że „nabyciem" jest nie tylko zakup, ale także darowizna, zamiana, czy spadek.

Ogromne znaczenie dla sposobu rozliczenia podatku ma data nabycia nieruchomości.

Ci, którzy zdążyli kupić mieszkanie do 31 grudnia 2006 roku, przy jego sprzedaży nie zapłacą podatku.

W przypadku mieszkań kupionych między 1.01.2007, a 31.12.2008 roku, dziewiętnastoprocentowa stawka, liczona jest tylko od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, czyli prościej rzecz ujmując – od kwoty, którą zarobiliśmy na sprzedaży.

– Warto wiedzieć, że wszystkim osobom, które kupiły dom, czy mieszkanie w 2007 lub 2008 roku przysługuje prawo do tzw. ulgi meldunkowej. Skorzystanie z niej powoduje, że nie trzeba płacić podatku. Jakie warunki należy spełnić? Być zameldowanym w domu lub mieszkaniu przez co najmniej 12 miesięcy przed datą jego sprzedaży – podkreśla Jacek Jankowski, ekspert Tax Care w Opolu.

Zobacz również: Od 2013 wzrasta stawka podatku od nieruchomości

Stawka 19 proc. obowiązuje także dla mieszkań nabytych od 1 stycznia 2007 roku, aż do chwili obecnej.

Czy są jakieś ulgi? Na przykład wszystkie osoby, które kupiły mieszkanie po 1 stycznia 2009 roku również mogą nie płacić podatku. Jak? Gdy już sprzedaliśmy naszą nieruchomość, powinniśmy zadeklarować w urzędzie, że pieniądze, które pochodzą z jej zbycia, wydamy w czasie dwóch lat (podatkowych, a nie kalendarzowych) na inną nieruchomość mieszkalną, zakup gruntu pod budowę, remont lub modernizację lokalu mieszkalnego, czy też na spłatę kredytu hipotecznego.

Warto wiedzieć: Sprzedaż mieszkania a podatek dochodowy

Niestety, jeśli w ciągu tych dwóch lat nie uda nam się wydać środków na inny cel mieszkaniowy, będziemy musieli zapłacić podatek wraz z odsetkami za zwłokę.

Jak jest ze sprzedażą nieruchomości, którą dostaliśmy w spadku lub w formie darowizny?

Osoba, która dostała mieszkanie w spadku, nie zapłaci podatku ze sprzedaży mieszkania, jeśli od momentu nabycia do momentu sprzedaży upłynie co najmniej 5 pełnych lat podatkowych.

Otrzymując mieszkanie w spadku czy tytułem darowizny powstaje natomiast konieczność zapłaty podatku od spadków i darowizn.

Przeczytaj: Podatek od najmu mieszkania. Formę trzeba wybrać w styczniu

Takiego podatku nie zapłacą osoby z najbliższej rodziny (rodzice, rodzeństwo, dzieci, małżonek). Warto jednak pamiętać, że fakt ten należy zgłosić w ciągu 6 miesięcy od daty nabycia do właściwego urzędu skarbowego. W przypadku darowizny nieruchomości fakt jej otrzymania zgłasza do US notariusz.

Sprzedaż mieszkania rozliczamy dopiero w zeznaniu rocznym. – Jeśli staliśmy się właścicielami mieszkania w 2007 lub 2008 roku, do rozliczenia posłuży jeden z formularzy PIT-36, PIT-36L lub PIT-37. Jeśli jednak kupiliśmy nieruchomość po 1 stycznia 2009 roku, to wybierzmy PIT-39 – podsumowuje Jacek Jankowski, ekspert Tax Care w Opolu. 

Autor: Edyta Hanszke
8komentarzy
Dodaj komentarz

Komentarze (8)

Autorowi mylą się pojęcia SPRZEDAŻY oraz NABYCIA mieszkania, domu itp.
Dyslekcja zupełna
Bodzio, 07.01.2013, 23:52
Autor wprowadza całkiem nieznane medycynie pojęcie dyslekCji...
JKa, 03.07.2013, 16:12
A co w przypadku, kiedy mieszkanie/lokal zostało nabyte w latach 2007-2008 i od tego czasu minie pełnych 5 lat. Wtedy również jest podatek?
Bernee, 10.02.2013, 22:44
Oj oj, autor milczy, artykuł też jakiś taki na skróty. Widać, że autor pisze co wie, natomiast nie do końca wie co pisze :-((.
Bernee, 12.02.2013, 08:30
Pani Edyto, czy Pani się z osłem na głowy zamieniła ???
jak można ludziom wciskać takie banialuki???
I jeszcze się podpisać pod tym gniotem imieniem i nazwiskiem. Autorka pisze że:
"Ogromne znaczenie dla sposobu rozliczenia podatku ma data nabycia nieruchomości."
...po czym informuje radośnie:
"Ci, którzy zdążyli kupić mieszkanie do 31 grudnia 2006 roku, przy jego sprzedaży nie zapłacą podatku."
...i na tym kończy swój wywód. TO JEST BZDURA!!! Kompletna !!! A tak wygląda prawda: 1.
Dla nieruchomości nabytych lub wybudowanych przed 31 grudnia 2006 opodatkowaniu podlega przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych według stawki 10%.
2.
Należność z odpłatnego zbycia - cenę, można pomniejszyć jedynie o poniesione przez podatnika koszty związane z odpłatnym zbyciem, np. opłaty notarialne.
3.
Nie można pomniejszyć przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych o koszty uzyskania przychodu, tj. koszty nabycia zbywanej nieruchomości lub prawa majątkowego (np. wydatki na nabycie lub wybudowanie).
4.
Podatek PIT należy wpłacić bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika.
5.
W terminie płatności podatku należy złożyć deklarację (PIT-23), w której wykazuje się kwotę osiągniętego przychodu, koszty związane ze zbyciem i obliczoną kwotę podatku PIT. ...widać różnicę, co??? -------------------------------------------
Jedyna możliwość nie zapłacenia podatku [lub CZASOWEGO nie zapłacenia podatku] w przypadku nieruchomości nabytych lub wybudowanych przed 31 grudnia 2006 polega na skorzystaniu z tzw. "ulgi mieszkaniowej".
------------------------------------------- W takiej sytuacji wolny od podatku PIT będzie przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych, w części w jakiej wydatkowany zostanie na własne cele mieszkaniowe, m.in. na nabycie budynku mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, na budowę, rozbudowę albo remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, na spłatę kredytu lub pożyczki mieszkaniowej. W celu skorzystania z ulgi należy:
1.
W ciągu 14 dni od dnia sprzedaży złożyć we właściwym urzędzie skarbowym oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych wydatkowany będzie w ciągu 2 lat na własne cele mieszkaniowe.
2. [NAJWAŻNIEJSZE]
wydatki na własne cele mieszkaniowe ponieść NIE PÓŹNIEJ NIŻ W OKRESIE DWÓCH LAT OD DNIA SPRZEDAŻY.
3.
Jeżeli w okresie 2 lat od dnia sprzedaży wydatki nie zostaną poniesione albo będą niższe niż deklarowane, wówczas podatek PIT należy wpłacić najpóźniej następnego dnia po upływie 2 lat wraz z odsetkami naliczanymi od terminu płatności (tj. po upływie 14 dni od dnia sprzedaży) do dnia, w którym upłynęły 2 lata, licząc od dnia sprzedaży - w wysokości połowy odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych.
4.
W przypadku niedotrzymania powyższego terminu zapłaty, należy dodatkowo naliczyć odsetki począwszy od następnego dnia po upływie 2 lat, licząc od dnia sprzedaży, aż do dnia zapłaty - w pełnej wysokości odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych. I to by było na tyle.
Wisi ten gniot na waszej stronie od kilku miesięcy.
Wyskakuje na pierwszym miejscu w przeglądarce.
Ludzie wchodzą, czytają, wierzą i nie płacą - a potem dostaną bęcki od Urzędu Skarbowego.
Czy wy zdajecie sobie sprawę co wyrabiacie??? Przecież to jest skandal, jaką wy macie wiarygodność?
Wójek Gugle, 15.04.2013, 11:49
Pani Edyta potrafiła policzyć, że od 31-12-2006 minęło już pięć lat i dlatego nie trzeba już płacić owego podatku. Niestety nie wszyscy potrafią liczyć do pięciu, natomiast potrafią się wymądrzać.
Mariusz Połeć, 22.04.2013, 23:17
WITAM MAM PROBLEM W ROKU 2007 ZAKUPIŁAM MIESZKANIE I SPRZEDAŁAM JE W 2008R , W TEJ CHWILI U.S UPOMINA SIĘ O NIEZAPŁACONY PODATEK 19% OD RÓŻNICY JAKA POWSTAŁA JA W MIĘDZYCZASIE REMONTOWAŁAM DOM DLA TEGO TEŻ MUSIAŁAM SPRZEDAĆ WCZEŚNIEJ ZAKUPIONE MIESZKANIE,NIE MELDOWAŁAM SIĘ W TYM MIESZKANIU GDYŻ BYŁAM ZAMELDOWANA W DOMU CZY OPRUCZ ULGI MELDUNKOWEJ JEST JESZCZE JAKAŚ ? PROSZĘ O POMOC .
JOLANTA ZIEMIAN, 20.08.2013, 20:21
Wreszcie jakieś prawdziwe informacje-wiedziałam,że tam coś nie grało...takie osoby powinny odpowiadać za takie przekłamania,,,a tymbardziej jak dotyczą tak ważnych spraw jak US.
matyjasik, 07.01.2015, 01:00
Komentarz został usunięty.