Wspólnota mieszkaniowa może wytoczyć proces deweloperowi

Sąd Najwyższy orzekł, że członkowie wspólnoty mogą przelać na nią swoje prawo do żądania odszkodowania od dewelopera.
Wspólnota mieszkaniowa
Wspólnota mieszkaniowa może wytoczyć proces deweloperowi, jeżeli w wybudowanym przez niego budynku ujawniły się wady, a lokatorzy scedują na wspólnotę swoje roszczenia przeciwko firmie deweloperskiej.

fot. mk

Sprawa dotyczyła wspólnoty mieszkaniowej z warszawskiego Muranowa. W budynku oddanym do użytku w 2000 roku ujawniły się po kilku latach rozmaite wady i usterki, m.in. przeciekał strop garażu, pękały posadzki, pojawiły się usterki dźwigów osobowych, elewacji, tarasów itp.

Deweloper, który wybudował budynek, naprawił część uszkodzeń w ramach rękojmi, ale co do pozostałych powstał spór pomiędzy deweloperem a mieszkańcami wspólnoty.

Ostatecznie specjaliści obliczyli łączny koszt napraw na blisko 430 tys. zł. Gdyby poszczególni właściciele mieszkań zdecydowali się dochodzić ich osobno, każdy z nich mógłby żądać odszkodowania w ułamku tej kwoty, odpowiadającym należącej do danego właściciela części budynku.

Czy wiesz, że: Wspólnota mieszkaniowa może nie zgodzić się na wymianę okien

Prawie połowa właścicieli mieszkań – spodziewając się trudności w dochodzeniu odszkodowania – postanowiła przekazać swoje roszczenia wspólnocie na podstawie umowy cesji. W wyniku cesji wspólnota przejęła te roszczenia i prawo do prowadzenia procesu sądowego przeciwko deweloperowi.

W I instancji wspólnota wygrała – sąd zasądził na jej rzecz ponad 200 tys. zł, co stanowiło równowartość roszczeń scedowanych na nią przez prawie połowę właścicieli mieszkań. Wyrok ten zmienił sąd II instancji – oddalił powództwo wspólnoty, twierdząc, że wspólnota nie mogła wytoczyć procesu deweloperowi, bo umowy cesji były nieważne. Sąd uznał, że wspólnota nie mogła przejąć roszczeń indywidualnych właścicieli mieszkań przeciwko deweloperowi, których przyczyną były wady fizyczne budynku.

Wspólnota złożyła skargę kasacyjną od tego wyroku do Sądu Najwyższego, ale ten nie rozstrzygnął sporu, tylko uznał, że potrzebna będzie uchwała, która wyjaśni, czy właściciele lokali mogą przelać na wspólnotę swoje roszczenia przeciwko deweloperowi.

Przeczytaj również: Kary za niedozwolone zapisy w umowach deweloperów 

W środę Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów odpowiedział, że jest to możliwe – właściciele mieszkań mogą scedować na wspólnotę swoje roszczenia przeciwko deweloperowi, związane z wadami fizycznymi nieruchomości wspólnej (sygn. III CZP 84/13). Wspólnota może więc występować w procesie przeciwko deweloperowi, a umowy cesji, na podstawie których wytoczono powództwo, są co do zasady ważne – potwierdził Sąd Najwyższy. 

Logo PAP

Autor: PAP
1komentarzy
Dodaj komentarz

Komentarze (1)

A co z resztą, która nie scedowała swoich praw na wspólnotę? Sami będą walczyć o naprawę swojej części szkody? Czy Wspólnota zażąda od nich proporcjonalnych kosztów?
Przeciekający strop. Jak naprawić to w 50% (przy założeniu, że tyle % właścicieli zcedowało swoje prawa)?
Kto pokrywa koszty sprawy? Wspólnota, czy tylko Ci co swoje prawa scedowali?
Bo według mnie to Wspólnota powinna móc wystąpić o naprawę całości niedoróbek (lub ich równowartości pieniężnych w całości) przez dewelopera w ramach woli posiadaczy > 50% ilości udziałów.
ja, 31.01.2014, 15:36