Spółdzielnie energetyczne i przedsiębiorcy – nowi prosumenci energii odnawialnej