Rozbiórka budynku mieszkalnego – jak wygląda procedura (ZDJĘCIA)

Opuszczony budynek, grożący zawaleniem, nie od razu zostanie zrównany z ziemią. Zanim będzie wydana zgoda na rozbiórkę domu, trzeba przejść procedurę. Tłumaczymy, na czym ona polega.
 • Rozbiórka budynku mieszkalnego

  Od zaplanowania rozbiórki domu do momentu, gdy na działkę wjedzie ciężki sprzęt, niekiedy mijają długie miesiące. To jest spowodowane m.in. uzyskaniem odpowiednich zgód.

  Wojciech Arkuszewicz
 • Rozbiórka domu

  Rozbiórka domu jest traktowana jako rodzaj robót budowlanych. Powstają zatem konsekwencje związane m.in. z wymaganiami uzyskania zgody na rozbiórkę.

  Wojciech Arkuszewicz
 • Rozbiórka domu

  Do rozbiórki budynków najczęściej używa się sprzętu ciężkiego, kóry zapewniają wyspecjalizowane w branży firmy.

  Wojciech Arkuszewicz
 • Rozbiórka domu

  Wojciech Arkuszewicz
 • Rozbiórka domu

  Wojciech Arkuszewicz
 • Rozbiórka domu

  Wojciech Arkuszewicz
 • Rozbiórka domu

  Wojciech Arkuszewicz

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane – rozbiórka budynków, budowli, obiektów budowlanych co do zasady wymaga najpierw wydania pozwolenia na rozbiórkę.

Kiedy pozwolenie na rozbiórkę nie jest wymagane

Istnieją wyjątki, kiedy na rozbiórkę nie trzeba uzyskać pozwolenia. – Pierwszy przypadek to taki, że pozwolenia na rozbiórkę nie wymaga rozbiórka budynków i budowli niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską, o wysokości poniżej 8 metrów, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości – informuje Marta Stachowiak, rzecznik prezydenta Bydgoszczy. – Druga sytuacja dotyczy obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.

PrzeczytajIle kosztuje budowa domu parterowego o powierzchni 100 mkw.

Rozbiórka tych obiektów wymaga natomiast uprzedniego zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania tych robót.

Wszystko zależy od konkretnego przypadku

Marta Stachowiak dodaje: – Organ administracji architektoniczno-budowlanej ma prawo nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę wyżej wymienionych obiektów, jeżeli ich rozbiórka może wpłynąć na pogorszenie tzw. stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska albo wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką.

Wymagane dokumenty

Sam wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę budynku to za mało. – Należy dołączyć zgodę właściciela obiektu, szkic usytuowania obiektu budowlanego, opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych oraz opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia – zaznacza dalej rzecznik. – Konieczne są ponadto pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi. Nie dotyczy to natomiast uzgodnienia i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Niekiedy, w zależności od przypadku, potrzebny jest również projekt rozbiórki obiektu.

Polecamy poradnikPozwolenie na budowę i rozbiórkę domu 

Przepisy Prawa budowlanego stosuje się niezależnie od funkcji obiektu przeznaczonego do rozbiórki, czyli niezależnie od tego, czy np. budynek pełnił dotychczas funkcję mieszkalną czy też inną niż mieszkalna. Bywa, że procedura dotycząca rozbiórki ciągnie się miesiącami, a nawet latami. Powodem jest m.in. brak kompletu dokumentów do przedłożenia przez wnioskodawcę w urzędzie.

Po uzyskaniu zgody, wydanej przez urząd, można dopiero przystąpić do rozbiórki budynku. Najczęściej zajmują się tym wyspecjalizowane firmy, dysponujące odpowiednim sprzętem (chociaż rozbiórka ręczna też jest jeszcze praktykowana). Cała procedura wiąże się bowiem nie tylko z wyburzeniem budynku, lecz także z usunięciem materiałów budowlanych z określonego terenu oraz zabezpieczeniem tego terenu. 

Autor: Katarzyna Piojda
2komentarzy
Dodaj komentarz

Komentarze (2)

Wbrew pozorom cała ta procedura nie jest skomplikowana, tyle, że trzeba czekać (zresztą jak na wszystko w Polsce). A do rozbiórki polecam firmę Małmar z Halinowa, są najlepsi w tym co robią.
Amigurumi, 20.12.2018, 19:32
Innymi słowy jak cię nie eksmitują to cię wykwaterują i nic im nie zrobisz.
Albert J., 27.09.2019, 15:34