Nowelizacja prawa budowlanego coraz bliżej. Znikną absurdy i zbędna biurokracja

Nowelizacja prawa budowlanego 2019 zbliża się wielkimi krokami. Projekt nowelizacji został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów. Co się zmieni?
 • Nowelizacja prawa budowlanego 2019

  Planowane zmiany w przepisach mają m.in. umożliwić legalizację niektórych samowoli budowlanych.

  123RF.com

Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt zapowiadanej od dawna nowelizacji prawa budowlanego. 2019 ma według rządu być rokiem, kiedy zbędna biurokracja zostanie ograniczona, a pewne absurdy związane z budową domu znikną. Jak podsumował w swoim komunikacie resort inwestycji i rozwoju, planowane zmiany są „proobywatelskie, deregulacyjne, wolnościowe".

Nowelizacja prawa budowlanego 2019 – co się zmieni?

Zgodnie z zapowiedzią wiceministra inwestycji i rozwoju Artura Sobonia rząd przyjął projekt nowelizacji jeszcze w lipcu, a dokładniej 31 lipca. Jako główne cele nowelizacji wskazano:

 • ograniczenie biurokracji,
 • doprecyzowanie niejasnych przepisów,
 • zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego,
 • usprawnienie przebiegu procesu inwestycyjnego,
 • promowanie podłączania nowych inwestycji do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Nowelizacja prawa budowlanego, która najprawdopodobniej wejdzie w życie jeszcze w tym roku, ma przede wszystkim przyspieszyć i ułatwić realizację nowych inwestycji budowlanych. Rząd chce również usunąć przeszkody stające na drodze podłączaniu budynków do sieci ciepłowniczej, co ma pomóc rozwiązać problem smogu.

Legalizacja samowoli budowlanych na nowych zasadach

Po wejściu w życie nowych przepisów samowole budowlane, których budowę zakończono przynajmniej 20 lat temu, będzie można zalegalizować według nowej, uproszczonej i bezpłatnej procedury. Żeby z niej skorzystać, trzeba będzie przedstawić ekspertyzę techniczną potwierdzającą, że z samowolnie postawiony obiekt może być bezpiecznie użytkowany. Konieczne będzie także przedłożenie urzędnikom geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, oświadczenia o terminie zakończenia budowy oraz oświadczenia o posiadanym prawie od dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Legalizacja, podobnie jak obecnie, będzie się wiązać z opłatą legalizacyjną, której wysokość nie ulegnie zmianie.

Przeczytaj: Mieszkanie na działkach ROD jest nielegalne. Co za to grozi?

Co istotne, z procedury nie będą mogli skorzystać właściciele samowoli, wobec których już toczy się postępowanie mające ustalić, czy doszło do złamania prawa. Uproszczona procedura nie obejmie też mieszkań, domów, garaży czy innych budynków, których budowa zakończyła się później niż 20 lat temu.

Mniej dokumentacji przy pozwoleniu na budowę

Składając wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie, wnioskodawca będzie odtąd potrzebował mniej dokumentów. Projekt budowlany będzie obejmował tylko część dotychczas obowiązkowej dokumentacji. Do wniosku dołączyć trzeba będzie:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu (usytuowanie, układ komunikacyjny, informacja o obszarze oddziaływania obiektu),
 • projekt konstrukcji (opis konstrukcji, instalacji, charakterystyka energetyczna),
 • projekt architektoniczno-budowlany (układ przestrzenny, projektowane rozwiązania techniczne i materiałowe).

Projekt techniczny petent będzie składał w urzędzie w urzędzie wraz z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie albo zgłoszeniem zakończenia robót. Dodatkowo po wejściu w życie nowych przepisów do wniosku będzie się dołączać 3 egzemplarze projektu, a nie jak przedtem 4 egzemplarze.

Ogrzewanie z sieci ciepłowniczej

Nowelizacja prawa budowlanego ma zachęcać podmioty wznoszące budynki wielorodzinne lub domy jednorodzinne, żeby podłączać te obiekty budowlane do miejskiej sieci ciepłowniczej, o ile tylko jest to technicznie wykonalne. Inwestorzy starający się o uzyskanie pozwolenia na budowę będą musieli odtąd  dołączyć do wniosku oświadczenie projektanta o tym, czy istnieje możliwość podłączenia inwestycji do sieci. Dodatkowo przewidziano kary pieniężne dla przedsiębiorców zarządzających sieciami technicznymi, którzy opóźniają wydanie warunków przyłączenia.

Zobacz atrakcyjne mieszkania na sprzedaż na stronie albo w aplikacji Gratki

Rozwiązanie to ma na celu promowanie ekologicznego ogrzewania miejskiego zamiast opcji takich jak np. piece na paliwa stałe. Celem zmian jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, a w konsekwencji ograniczenie poziomu smogu. Podłączanie inwestycji do sieci ciepłowniczej ma też pomóc w realizacji programu „Czyste Powietrze".

Zmiany w zakresie pozwoleń na budowę

W ramach likwidacji biurokratycznych absurdów niektóre przedsięwzięcia budowlane zostaną zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Będzie to m.in. budowa przydomowego tarasu naziemnego czy instalacji gazowej na zewnątrz lub wewnątrz budynku. Z obowiązku zgłoszenia budowy zwolnione zostaną z kolei m.in. urządzenia melioracji wodnej.

Zobacz: Grunty na terenach skażonych i przemysłowych. Deweloperzy budują na nich mieszkania

Pewne obiekty zostaną całkowicie wyłączone spod obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia. Będą to:

 • wpłatomaty,
 • biletomaty,
 • paczkomaty,
 • automaty sprzedające,
 • automaty przechowujące przesyłki,
 • automaty służące do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie.

Zmienią się też zasady dotyczące procedury sprawdzania, czy dany budynek został postawiony zgodnie z prawem. Do tej pory nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę jakiegoś obiektu można było stwierdzić nawet po upływie wielu lat od wzniesienia budynku. To samo dotyczy decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Nowe przepisy wprowadzą jasną granicę – jeśli od daty doręczenia lub ogłoszenia którejś z wymienionych decyzji upłynęło 5 lat, decyzji tych nie będzie już można podważyć.

Bezpieczeństwo pożarowe z nowymi wymogami

Ostatnia istotna zmiana, jaką wprowadzi nowelizacja prawa budowlanego, będzie dotyczyć bezpieczeństwa pożarowego. Od wejścia w życie nowelizacji osoba, która dokonuje zmiany sposobu użytkowania budynku wpływającej na bezpieczeństwo pożarowe, będzie musiała mieć ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

O co chodzi w praktyce? Nowe przepisy dotyczyć będą np. sytuacji, gdy mieszkanie zostaje przekształcone w przedszkole lub gdy piwnica w bloku ma zacząć pełnić funkcję escape roomu. Wspomniana konieczność uzyskania ekspertyzy stanowi odpowiedź na głośne doniesienia medialne związane m.in. niedostatecznym poziomem bezpieczeństwa pożarowego niektórych escape roomów. 

Sprawdź: „Czyste Powietrze" na nowych zasadach. Od teraz wniosek złożysz w gminie

Autor: Przemysław Zańko
0komentarzy