Mieszkania TBS – warunki wykupu mieszkań

Wykup mieszkania TBS w Polsce jest trudny. Na razie ani jeden najemca, mieszkający w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego, nie wykupił mieszkania. Piszemy, dlaczego tak się dzieje z wykupem tych mieszkań.
  • Mieszkania TBS

    W przypadku sprzedaży, czyli „wykupu" mieszkań TBS, ustawodawca nie przewidział preferencji lub bonifikat finansowych dla najemców.

    mk

W Polsce działa około 250 Towarzystw Budownictwa Społecznego. Wybudowały one ponad 82 tysiące mieszkań. Każde TBS wynajmuje bowiem przeważnie kilkaset, czasem ponad tysiąc mieszkań. Do października 2011 roku nie można było w ogóle wykupić takiego lokalu. Bloki powstawały (nadal powstają) za nisko oprocentowane kredyty zaciągnięte w Banku Gospodarstwa Krajowego. Z tym że obowiązywał zakaz wykupu mieszkań od TBS.

Wykup mieszkań TBS po nowemu

Przepisy zmieniły się w październiku 2011 roku. – Ustawa z 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, po nowelizacji z 2011 roku wprowadziła możliwość wyodrębniania na własność lokali mieszkalnych towarzystw budownictwa społecznego, wybudowanych na wynajem z udziałem środków z kredytu Banku Gospodarstwa Krajowego i nabywania tych mieszkań przez najemców – wyjaśnia Krzysztof Ludwiczak, radca prawny Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Wiek budynku TBS ma znaczenie przy wykupie mieszkania

Ekspert kontynuuje: – Możliwość taka dotyczy mieszkań w budynkach użytkowanych dłużej niż 5 lat, budowanych w systemie partycypacji najemców w kosztach ich budowy, ale przede wszystkim wymaga to decyzji zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki. W przypadku Bydgoskiego TBS, aktualnie nie przewiduje się sprzedaży mieszkań pozostających w zasobie spółki, jako wybudowanych w systemie budownictwa społecznego, czyli na wynajem. Ciągle wiele osób zainteresowanych jest wynajęciem mieszkania BTBS, a zainteresowanie kupnem wynajmowanych już mieszkań jest znikome.

Chętnych na wykup mieszkań TBS nie widać

Mimo, że w praktyce można wykupić mieszkanie należące do TBS, chętnych brak w całym kraju. – Najemcom się to nie opłaca – mówi jeden z prezesów TBS, chcący zachować anonimowość. – Sam bym też w to nie wszedł.

Znasz różnice?: Mieszkanie od gminy i mieszkanie z TBS 

Kierowane przez niego wybudowało ponad 500 mieszkań. Prezes przyznaje, że w ciągu 15 lat, czyli tak długo, jak w TBS pracuje, przyszły tylko 3 osoby podpytać o warunki wykupu mieszkania. – Tak szybko, jak przyszły, tak szybko poszły – dodaje pan prezes. – Jeśli najemca płaci nam przykładowo 600 złotych miesięcznie za 50-metrowe mieszkanie, nie opłaca mu się zaciągać kredytu na wykup tego mieszkania. Warunki, w jakich mieszka, przecież mu się nie zmienią. Wzrosną mu wydatki. Gdy np. zaciągnie 100 tysięcy złotych kredytu na wykup mieszkania, będzie musiał oddać o przynajmniej kilkanaście tysięcy więcej.

Ceny nieokazyjne

Prezes mówi o jeszcze jednej rzeczy, która nie mobilizuje najemców do tego, żeby zostali właścicielami mieszkań, jakie obecnie zajmują. – Tych lokali nie można kupować w preferencyjnych cenach. Ceny są ustalane w oparciu o stawki rynkowe na rynku komercyjnym – zaznacza prezes. – Jaki ma więc sens, żeby najemca świadomie zadłużał się i kupował mieszkanie, w którym i tak czuje się, jak u siebie?

Tutaj mieszka rodzina

Pojawia się następna kwestia. – Po śmierci najemcy, w mieszkaniu TBS może mieszkać jego rodzina, tzn. współmałżonek, dzieci, ale też dalsza rodzina, jeżeli zmarły nie miał bliższych krewnych, a dalszy krewny nie ma własnego mieszkania – tłumaczy dalej prezes. – Zgodnie bowiem z ustawą o ochronie praw lokatorów, po śmierci najemcy prawo zamieszkania w tym lokalu przejmuje jego rodzina.

Ludwiczak podkreśla natomiast, że w przypadku sprzedaży („wykupu") mieszkań TBS, ustawodawca nie przewidział preferencji lub bonifikat finansowych dla najemców. – Przepisy mówią, że cena sprzedaży lokalu nie może być niższa niż jego wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawcę w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami – informuje. – Jednocześnie, co aktualne i istotne, ostatnia nowela do ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z 2015 roku (weszła w życie 25 października 2015 roku) uruchamiająca nowy rządowy program wspierania społecznego budownictwa czynszowego, wprowadza zakaz sprzedaży mieszkań wybudowanych w ramach tego nowego programu. Lokale mieszkalne wybudowane przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego nie mogą być, pod rygorem nieważności, wyodrębnione na własność. 

Autor: Katarzyna Piojda
2komentarzy
Dodaj komentarz

Komentarze (2)

Najlepiej niech gazety typu dziennik łódzki nie biorą się za pisanie tekstów prawnych, a raczej pseudoprawnych. To tylko miesza ludziom w głowach. Nigdy nie było zakazu sprzedaży mieszkań przez TBSy. Był natomiast zakaz wyodrębniania mieszkań i to tych wybudowanych przy wykorzystaniu kredytów udzielonych przez BGK. Radio Erewań nadal nadaje
Mario, 15.11.2015, 00:33
Wiele osób wykupiło by mieszkania z TBS, ale kosz wykupu jest tak wysoki, że na dzień dzisiejszy się nie opłaca kupować. A oprócz tego obiecane było, że będą to mieszkania dla rodzin o niskich zasobach pieniężnych a okazuje się że tylko dla bogatych są mieszkania z TBS. Jak zwykle oszustwo.
feliks, 16.11.2015, 09:31