Masz prawo wiedzieć, czy twój sąsiad zalega z czynszem

Zanim jeszcze weszły w życie przepisy RODO w wielu wspólnotach trudno było o wiedzę, jacy sąsiedzi zalegają z opłatami i ile wynoszą ich zaległości. Po RODO jest z tym jeszcze trudniej, co nie oznacza, że tej wiedzy posiąść nie można.
  • Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej ma prawo wiedzieć, kto zalega z opłatami. Nie może jednak tej wiedzy dowolnie rozpowszechniać.

    Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej ma prawo wiedzieć, kto zalega z opłatami. Nie może jednak tej wiedzy dowolnie rozpowszechniać.

    stevepb (Pixabay.com)

Zadłużenie – obok ustalenia planu remontowego –jest najczęstszą przyczyną awantur na zebraniach wspólnot mieszkaniowych. To na tych spotkaniach, które zwyczajowo odbywają się minimum raz w roku, okazuje się, że nieruchomość jest zadłużona, a część zobowiązań trzeba pokryć albo z funduszu remontowego, albo z opłat innych właścicieli lokali we wspólnocie. Zaczyna się „polowanie na czarownice" i szukanie winnych, a wszyscy chcą wiedzieć, kto zalega z opłatami i ile te zobowiązania wynoszą.

Dowiedz się: Jak RODO wpłynęło na umowę najmu mieszkania

Polityka administracji w tej kwestii jest różna – czasem informacja przekazywana jest członkom wspólnoty na zebraniu, czasem taka informacja trafia jedynie do zarządu wspólnoty (która może zdecydować o dalszym jej rozpowszechnieniu), a bywa i tak, że członkowie wspólnoty muszą poprzestać na ogólnej informacji o sumie zadłużenia.

Tymczasem każdy członek wspólnoty ma prawo wiedzieć, kto i ile zalega z opłatami. Nie oznacza to jednak, że taka informacja może zawisnąć na klatce schodowej, albo zostać przekazana przez telefon.

Masz prawo powiedzieć, ile zalega twój sąsiad

– Każdy współwłaściciel we Wspólnocie Mieszkaniowej na mocy ustawy o własności lokali i kodeksu cywilnego jest uprawniony do dostępu do dokumentacji związanej z zarządzaniem nieruchomością wspólną. Nie można zatem odmówić członkowi Wspólnoty Mieszkaniowej informacji odnośnie płatności innych członków Wspólnoty Mieszkaniowej. Należy jednak zaznaczyć, że zakres danych i informacji udostępnianych współwłaścicielom powinien być adekwatny do potrzeb – zastrzega Magdalena Marszałek, rzecznik Administracji Domów Miejskich w Bydgoszczy, spółki która zarządza dziesiątkami wspólnot mieszkaniowych. – Aby właściwie i odpowiedzialnie gospodarować nieruchomością wspólną współwłaściciele muszą posiadać wiedzę m.in. w zakresie posiadanych środków finansowych i wypełnianiu przez współwłaścicieli obowiązku wnoszenia zaliczek na utrzymanie nieruchomości wspólnej w terminie i w wymaganej wysokości (art. 15 ustawy o własności lokali). Nie oznacza to jednak, że można swobodnie kopiować i dalej rozpowszechniać informacje, np. o zaległościach płatniczych innym osobom nieuprawnionym spoza grona właścicieli z danej wspólnoty. Konieczne jest przestrzeganie polityki bezpieczeństwa danej Wspólnoty Mieszkaniowej w zakresie udostępniania określonych danych np. zaległości płatniczych członków Wspólnoty Mieszkaniowej.

RODO a długi sąsiada
Rozporządzenie RODO nałożyło obowiązek wdrożenia polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych we Wspólnocie Mieszkaniowej (WM), która zawiera opis środków bezpieczeństwa i procedur bezpiecznego przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, które mają chronić przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym.

Przeczytaj: Zadłużone mieszkanie można kupić nawet za ok. 70 procent wartości 

– Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych wprowadza we WM procedurę udzielania informacji oraz pozyskiwania zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz nakłada na administratora danych osobowych (WM) prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych oraz rejestru ich odbiorców, który zawiera informacje odnośnie: odbiorcy danych osobowych, zakresu udostępnionych informacji, podstawę prawną udzielenia informacji oraz dane osoby udzielającej informację informuje Magdalena Marszałek. – Zatem w przypadku złożenia wniosku któregoś z właścicieli o podanie zaległości płatniczych innego właściciela we WM, udzielenie takiej informacji w świetle przepisów rozporządzenia RODO jest możliwe, niemniej będzie to odnotowane w stosownym rejestrze zgodnie z przywołaną wyżej procedurą.

W praktyce to najczęściej Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej jako organ powołany do kierowania sprawami Wspólnoty wnosi o udostępnienie danych odnośnie płatności członków wspólnoty. – Niektóre Zarządy Wspólnot informują członków Wspólnoty o zaległościach płatniczych w formie ogólnej np. podając, ile lokali jest zadłużonych i na jaką kwotę ogółem (bez podawania szczegółów co do numerów lokali i nazwisk właścicieli). Zapobiega to niekontrolowanemu rozpowszechnianiu informacji odnośnie sytuacji finansowej konkretnego właściciela poza grono członków Wspólnoty Mieszkaniowej – twierdzi rzecznik.

Autor: Sławomir Bobbe
1komentarzy
Dodaj komentarz

Komentarze (1)

czy ustawa rodo zabrania mówić o długach sąsiada nazwiskami
witek, 05.03.2020, 20:43