Lokal za grunt – będzie więcej mieszkań komunalnych? Nowy projekt ustawy w pakiecie mieszkaniowym

Rząd przyjął projekt ustawy stanowiącej część pakietu mieszkaniowego. Nowe przepisy mają wspomóc gminy w budowie mieszkań komunalnych.
 • lokal za grunt

  Opcja nazwana „lokal za grunt” ma ułatwić budownictwo mieszkaniowe w gminach.

  Krzysztof Kapica

Lokal za grunt i grant na infrastrukturę – tak w skrócie nazwano dwa nowe rozwiązania zawarte w projekcie ustawy przyjętej 4 listopada 2020 r. przez rząd. To element tzw. rynkowej części pakietu mieszkaniowego, który ma m.in. ułatwić gminom powiększanie swojego zasobu mieszkań komunalnych. Nowe prawo powinno bowiem zachęcić inwestorów do budowania i remontowania na samorządowych działkach.

Lokal za grunt, czyli rynkowa część pakietu mieszkaniowego. Jak pomoże gminom?

Przypomnijmy, że pakiet mieszkaniowy to zbiór ustaw mających wspierać mieszkalnictwo w Polsce. Jak dotąd działa już pierwsza, społeczna część pakietu, w której znalazły się rozwiązania korzystne dla najemców (m.in. dopłaty do czynszu) i budownictwa społecznego (m.in. wsparcie finansowe dla TBS-ów).

Obecnie trwają prace nad zapowiadaną od dawna rynkową częścią pakietu mieszkaniowego. Jego elementem jest przyjęty 4 listopada projekt ustawy, która wprowadza rozwiązanie znane jako „lokal za grunt". Będzie ono działać następująco:

Zobacz: Społeczna część pakietu mieszkaniowego przyjęta przez Sejm

 1. gmina wystawia na sprzedaż grunt (koniecznie objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub z wydaną decyzją o warunkach zabudowy);
 2. inwestor kupuje działkę od gminy i stawia na niej budynek albo remontuje/przebudowuje już istniejący;
 3. po zakończeniu budowy inwestor przekazuje samorządowi wcześniej ustaloną liczbę lokali (jest to część rozliczenia za nabyty grunt);
 4. gminy mogą potraktować nowo uzyskane lokale jako mieszkania komunalne albo wnieść je do spółek gminnych (np.TBS-ów) lub państwowych.

Warto dodać, że najemcy mieszkań uzyskanych przez samorząd w ramach opcji „lokal za grunt" będą mogli starać się o dopłaty do czynszu w ramach programu „Mieszkanie na Start".

Korzyści dla inwestorów i samorządów

Jak podkreśla Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, które przygotowało przepisy, na modelu „lokal za grunt" skorzystają zarówno inwestorzy, jak i gminy. Ci pierwsi uzyskają dostęp do gminnego zasobu działek pod zabudowę, a takich terenów deweloperom coraz bardziej brakuje. Warto przypomnieć, że według GUS w 2019 r. samorządy posiadały blisko 30 tys. ha gruntów nadających się pod budownictwo mieszkaniowe, z czego uzbrojenie miało 45,3 proc. powierzchni.

Z kolei samorządy uzyskają nowe lokale mieszkalne bez konieczności samodzielnego prowadzenia inwestycji, na co zwykle brakuje pieniędzy. Uwolnią przy tym ze swojego zasobu działki, z którymi od lat nic się nie działo, a za których utrzymanie gmina wciąż musiała płacić. Gminom łatwiej będzie także remontować już posiadane budynki, z których wiele jest obecnie w złym stanie technicznym.

Przeczytaj: Działkę na sprzedaż sprawdzisz gratis w internecie. Rusza wielka cyfryzacja

– Dodatkowo wprowadzone zostaną zachęty do prowadzenia prac remontowych w budynkach zabytkowych oraz do inwestowania na terenach poddawanych rewitalizacji – czytamy w komunikacie na stronie gov.pl.

Jeśli inwestor (np. deweloper) nie będzie chciał współpracować z gminą na opisanych zasadach, nowa ustawa daje mu jeszcze kilka opcji. Strony mogą np. ustalić, że w zamian za przekazanie gruntu pod zabudowę gmina uzyska mieszkania w innej lokalizacji albo otrzyma lokale niemieszkalne (do wykorzystania np. pod działalność kulturalną czy zdrowotną).

Grant na infrastrukturę. Dodatkowe fundusze dla gmin inwestujących w budownictwo

W ramach rynkowej części pakietu mieszkaniowego rząd przewidział także rozwiązanie określone mianem „grantu na infrastrukturę". Ma to być dodatkowa zachęta finansowa dla gmin, by inwestowały w budownictwo mieszkaniowe. Dziś, jak wspomniano, znaczna część gruntów samorządowych zwyczajnie się marnuje z powodu braku pieniędzy na inwestycje. Nowe przepisy umożliwią jednak samorządom uzyskanie dodatkowych środków.

Gminy, które będą prowadzić aktywną politykę mieszkaniową (np. budując mieszkania komunalne, mieszkania TBS czy uczestnicząc w opcji „lokal za grunt"), będą mogły otrzymać grant na przedsięwzięcie infrastrukturalne powiązane z budowanymi mieszkaniami. Mogą to być np.:

 • środki na budowę drogi dojazdowej do budynków,
 • środki na rozbudowę sieci kanalizacyjnej czy wodociągowej w okolicy,
 • środki na budynek potrzebny mieszkańcom nowych lokali (np. przedszkole, żłobek).

Wysokość grantu na infrastrukturę wynosić będzie do 10 proc. wartości realizowanego przedsięwzięcia (ale nie więcej niż wkład gminy w inwestycję mieszkaniową). Dodatkowo samorządy uzyskają też inne korzyści:

– Ponadto, gminy realizujące programy mieszkaniowe będą preferowane przy naborze wniosków na inne programy rządowe wspierające samorządy w budowie dróg gminnych oraz zapewnianiu przewozów autobusowych – informuje resort rozwoju.

Jak podano w serwisie gov.pl, zaproponowane rozwiązania miałyby wejść w życie od 1 kwietnia 2021 r.

Sprawdź: Na kredyt hipoteczny nie stać 70 proc. z nas. Złe warunki mieszkaniowe to częsty problem

Autor: Przemysław Zańko
0komentarzy