Gdzie i jak załatwić sprawy meldunkowe. Aspekty prawne związane z meldunkiem

Zameldowanie, wymeldowanie albo zgłoszenie dłuższego wyjazdu za granicę czy powrotu do Polski po dłuższej nieobecności to niektóre sprawy, jakie można załatwić w biurze meldunkowym. Tłumaczymy procedury z nimi związane.
  • Biuro meldunkowe

    Niektóre sprawy w biurze meldunkowym można załatwić od razu. Na wybrane jednak trzeba czekać nawet 2 miesiące.

    Andrzej Olkowski (Express Bydgoski, Nowości)

Życie bez meldunku dla wybranych osób może być pozornym rozwiązaniem problemów. One świadomie nie chcą oficjalnego adresu zameldowania, choćby dlatego, aby uniknąć wizyty komornika. Mówi się jednak, że jak nie masz adresu, to cię nie ma. Piszemy więc, jakie sprawy można załatwić w biurze meldunkowym. W każdej gminie procedury przebiegają podobnie.

Dowiedz się: Jak poradzić sobie z niechcianym lub niebezpiecznym sąsiedztwem

Zgodnie z prawem

Zależnie od przypadku, podstawę prawną stanowi przede wszystkim Ustawa o ewidencji ludności. Obowiązują ponadto m.in. przepisy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego oraz paragrafy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności

W biurze meldunkowym należy złożyć wniosek i okazać swój dowód osobisty. Najczęściej zaświadczenie wydawane jest od razu. W bardziej skomplikowanych sprawach musimy czekać maksymalnie tydzień. Trzeba jeszcze uiścić opłatę skarbową za wydanie tego zaświadczenia. Obecnie wynosi ona 17 złotych. Można zapłacić gotówką w kasie urzędu miasta (gminy) albo zrobić przelew na wskazany przez urząd numer konta.

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego w drodze postępowania administracyjnego

Idąc do biura meldunkowego, trzeba mieć ze sobą dokumenty potwierdzające tzw. legitymację procesową wnioskodawcy. Jest to tytuł prawny do konkretnego domu albo mieszkania. Przykładowo jest to umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu poświadczające tzw. interes prawny. Potrzebny jest również np. protokół zdawczo-odbiorczy lokalu czy inne dokumenty będące dowodem w sprawie o wymeldowanie, choćby wyrok o eksmisji osoby, której dotyczy wymeldowanie. Należy mieć do wglądu dowód osobisty i dokument odnośnie stanu prawnego lokalu mieszkalnego, z którego ma nastąpić wymeldowanie. Opłata skarbowa wynosi 10 złotych. Sprawę załatwia się w dzień lub kilka dni. Maksymalny okres oczekiwania na załatwienie jej to jednak 2 miesiące.

Wymeldowanie z pobytu stałego

Oprócz dowodu osobistego, trzeba mieć formularz pn. "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego". Urzędnik załatwi sprawę od ręki. Opłaty skarbowej brak.

Zgłoszenie pobytu czasowego

Formularz pn. „Zgłoszenie pobytu czasowego", dowód osobisty oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do danego lokalu (np. umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna) są potrzebne, aby załatwić tę sprawę. Tutaj także sprawa jest załatwiana niezwłocznie i brak opłaty skarbowej.

Zgłoszenie pobytu stałego

W tym przypadku procedura przebiega tak, jak podczas zgłaszania pobytu czasowego, z tym, że należy wypisać formularz pn. „Zgłoszenie pobytu stałego".

Zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego w drodze postępowania administracyjnego

Tutaj już procedura wygląda inaczej. Należy przygotować następujące dokumenty: wniosek o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze postępowania administracyjnego, wypełniony formularz wniosku pn. „Zgłoszenie pobytu stałego" albo „Zgłoszenie pobytu czasowego" oraz dokument dotyczący stanu prawnego lokalu mieszkalnego, w którym dana osoba (osoby) ma zostać zameldowana. Opłata skarbowa wynosi 10 złotych, a maksymalny czas na załatwienie sprawy to 2 miesiące, chociaż z reguły jest to najwyżej kilka dni.

Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP

Chodzi o wyjazd za granicę na przynajmniej pół roku. Trzeba ten fakt zgłosić w biurze meldunkowym. Należy w tym celu wypisać formularz pn. „Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej" i przygotować do wglądu dowód osobisty. Opłata skarbowa nie jest pobierana. Urząd załatwi sprawę niezwłocznie.

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Formularz pn. "Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy" oraz dowód osobisty są potrzebne. Urzędnik załatwi sprawę od ręki. Nie trzeba uiszczać opłaty skarbowej.

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Oprócz dowodu osobistego, należy mieć ze sobą formularz pn. „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego". Urząd załatwi sprawę od razu. Opłaty skarbowej brak. 

Warto przeczytaćUżytkowanie wieczyste na razie bez zmian 

Autor: Sławomir Bobbe
0komentarzy