Domy jednorodzinne - obowiązki właścicieli w zakresie przeglądów i kontroli

Zaniedbanie kontroli i przeglądów przez właścicieli domów jednorodzinnych nie tylko może skończyć się dla nich niebezpiecznymi zdarzeniami, ale i karą grzywny.
  • O kontrolach i przeglądach lepiej nie zapominać

    Właścicieli domów jednorodzinnych nikt nie wyręczy w ich obowiązkach - o ich wypełnienie muszą zadbać sami.

    Magdalena Kmita-Kulesza

Mieszkańcy domów wielorodzinnych i lokali we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez fachowców właściwie nie muszą się o nic martwić – wszystkie niezbędne przeglądy instalacji i przewodów są zaplanowane, przeprowadzane i odnotowywane, bo za to odpowiada administracja. Rolą właściciela mieszkania jest jedynie udostępnić lokal na czas niezbędny do zbadania np. stanu kanałów wentylacyjnych. Natomiast właściciele domów jednorodzinnych nie tylko nie są zwolnieni z obowiązku dokonywania przeglądów, ale muszą o nie i o ich terminowość zadbać sami. A trochę do zapamiętania jest, tym bardziej że zaledwie w 2015 roku część przepisów zmieniła się i na właścicieli domów nałożono nowe obowiązki.

Jakie przeglądy musi robić właściciel domu?

Najrzadziej, bo raz na 5 lat należy dokonać przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej. W trakcie kontroli powinna zostać skontrolowana sprawność osprzętu, połączeń, zabezpieczenia od porażeń, uziemienie stacji i aparatów. Kontroli, by była ważna, dokonywać powinien specjalista z uprawnieniami do dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. W sytuacji, gdy nad domem szalała burza z wyładowaniami atmosferycznymi, które brała na siebie instalacja odgromowa, warto sprawdzić jej działanie szybciej – od tego zależeć może np. bezpieczeństwo domowych urządzeń zasilanych prądem.

Nieco rzadziej, bo raz na cztery lata powinny odbyć się kontrole okresowe kotłów opalanych gazem oraz kotłów opalanych paliwem nieodnawialnym ciekłym lub stałym o mocy od 20 do 100 kW. Jeśli kocioł opalany jest takim paliwem, ale jego moc jest większa niż 100 kW, kontrola – dokonywana każdorazowo przez fachowca z odpowiednimi uprawnieniami – musi odbywać się co dwa lata.

Przeczytaj również: Jak często serwisować kocioł i komu zlecić przegląd kotła

Właściciel domu jednorodzinnego jest zobowiązany do kontroli stanu technicznego instalacji gazowych minimum raz w roku. Kontrola taka musi być przeprowadzona przez specjalistę, który ma uprawnienia wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych włącznie z ich szczelnością. Również raz w roku powinny być skontrolowane wszystkie przewody – wentylacyjne, dymowe i spalinowe. Taką kontrolę może przeprowadzić mistrz kominiarski, a w zakresie przewodów kominowych także osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane.

Właściciel domu jednorodzinnego powinien również co trzy miesiące zadbać o czyszczenie przewodów dymowych i spalinowych jeśli ogrzewa swój dom paliwem stałym i co pół roku, jeśli do ogrzewania wykorzystuje paliwo płynne lub gaz. Do czyszczenia przewodów kominowych w domu jednorodzinnym nie jest jednak potrzebny fachowiec z kwalifikacjami kominiarskimi.

Teoretycznie na właścicielu domu jednorodzinnego, o ile ma funkcjonującą klimatyzację, ciąży również obowiązek (raz na 5 lat) sprawdzenia stanu efektywności technicznej urządzeń chłodniczych. Przepis ten jednak dotyczy tylko instalacji o mocy chłodniczej większej niż 12 kW.

Czy warto robić przeglądy?

Obowiązków jest sporo, ale odpowiednie ich zaplanowanie w czasie sprawi, że będzie można je wypełnić w krótkim czasie. Warto to zrobić, bo nie chodzi tu przecież o wypełnienie przykrego administracyjnego obowiązku, ale o bezpieczeństwo domowników i ochronę własnego mienia. Trzeba też dodać, że zaniedbania w tym względzie, w sytuacji gdy dojdzie do jakiegoś zdarzenia, zostaną użyte jako argument towarzystwa ubezpieczeniowego do obniżenia wypłaty z polisy albo w ogóle odmowy wypłacenia odszkodowania.

Dokumenty pokontrolne wraz z zaleceniami, które trzeba wypełnić, należy starannie przechowywać. Z kolei przy kupnie domu tego rodzaju dokumentu powinny być również starannie przejrzane, może się bowiem okazać, że dom jest w złym stanie technicznym. Po samym zakupie lepiej również „zresetować" wszystkie przeglądy i wykonać je od początku będąc pewnym, że wszystko działa jak należy.

Dla osób, które uchylają się od obowiązku dokonywania przeglądów i kontroli przewidziano kary – grzywny (co najmniej sto stawek dziennych), a także ograniczenie i pozbawienie wolności. W praktyce jednak tego typu kary nie są nakładane. 

Autor: Sławomir Bobbe
0komentarzy