Dodatek energetyczny - komu się należy i jak się o niego ubiegać

Mieszkańcy o najniższych dochodach mogą starać się o dopłatę do prądu. To dodatek energetyczny. Tłumaczymy, komu i na jakich zasadach jest on przyznawany.
  • Dodatek energetyczny

    Dodatek energetyczny przysługuje osobom, które korzystają z dodatku mieszkaniowego.

    TeroVersalainen (Pixabay.com)

Dodatek energetyczny to świadczenie dla najuboższych, pochodzące z budżetu państwa. Przyznawane jest ono od 2014 roku osobom w trudnej sytuacji materialnej, które często mają nie tylko problem z terminowym płaceniem za czynsz, ale również za prąd.

Warto przeczytać: Uwaga na nieuczciwych sprzedawców energii

Kto ma szansę na dodatek energetyczny

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej – fakt, dziwnie brzmi – to osoba o niskich dochodach, której, zgodnie z przepisami, przyznano dodatek mieszkaniowy, a więc dopłatę do czynszu (kto nie ma dodatku mieszkaniowego, ten nie dostanie dodatku energetycznego). Drugi warunek: zainteresowany musi mieć podpisaną umowę z zakładem energetycznym o dostawę prądu. Musi też zamieszkiwać pod adresem, na który jest dostarczana energia elektryczna.

Polecamy również: Jak oszczędzać energię w domu i mieszkaniu 

Limity prawnie ustalone

Wiadomo, że dodatek do opłaty za prąd nie pokryje całego rachunku za energię elektryczną. Przepisy wskazują, że dodatek energetyczny pokrywa tylko część tych opłat, a wynosi nie więcej niż „30 procent iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii w gospodarstwie domowym, ustalanej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie przepisów Ustawy – Prawo energetyczne".

Wysokości limitów zużycia energii elektrycznej też są istotne. Wysokość ta wynosi 900 kWh w roku kalendarzowym dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną. W przypadku rodziny liczącej od 2 do 4 osób, jest to 1250 kWh, natomiast dla rodziny, w której jest co najmniej 5 osób, jest to 1500 kWh.

Ile wynosi dodatek energetyczny

Obecnie dodatek energetyczny wynosi 11,29 złotych miesięcznie, gdy jest to osoba samotnie gospodarująca. W przypadku rodziny od 2- do 4-osobowej przysługuje dodatek w wysokości 15,68 złotych na miesiąc. Jeżeli w rodzinie jest przynajmniej 5 osób, dodatek kształtuje się na poziomie 18,81 złotych miesięcznie. Taka stawka świadczenia obowiązuje do końca kwietnia 2017 roku.

Nowy okres, nowa kwota dodatku energetycznego

Od początku maja natomiast dodatek ten będzie prawdopodobnie wyższy. Zwykle wzrost w skali roku wynosi kilkanaście-kilkadziesiąt groszy. Co roku też Ministerstwo Energii podaje w obwieszczeniu, jaka wysokość dodatku energetycznego będzie obowiązywała na kolejny okres. Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres obejmujący 1 maja 2017 roku do 30 kwietnia 2018 roku zostanie ogłoszona również w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" do 30 kwietnia 2017 roku, tak bowiem stanowią przepisy.

Więcej na temat: Dodatek mieszkaniowy 

Świadczenie na koncie

Pieniądze w ramach świadczenia trafiają na konto tzw. odbiorcy wrażliwego zazwyczaj do 10. dnia danego miesiąca (wyjątek stanowi styczeń – wówczas pieniądze są wypłacane do 30 stycznia). Wypłaca je samorząd, a właściwie ośrodek pomocy społecznej, który podlega pod urząd miasta czy urząd gminy. Inna opcja zakłada, że osoba (lub rodzina), której przyznano dodatek, odbiera pieniądze w kasie ośrodka opieki społecznej.

Gdzie starać się o dodatek energetyczny

Osoby ubiegające się o to świadczenie powinny zgłosić się w tej sprawie do ośrodka pomocy społecznej. Tam uzyskają wszelkie informacje. Muszą potem złożyć wniosek o ustalenie prawa do dodatku energetycznego wraz z kopią umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. Potrzebny jest ponadto rachunek lub faktura VAT za energię elektryczną. Na decyzję w sprawie przyznania dodatku czeka się maksymalnie miesiąc. Z reguły jednak jest to kilka lub kilkanaście dni. 

Autor: Sławomir Bobbe
2komentarzy
Dodaj komentarz

Komentarze (2)

Czy mieszkańcom lokali ze ślepymi kuchniami i łazienkami przysługuje zniżka?
Jan Pruszko, 08.06.2019, 08:21
a z jakiej racji? zamurowali Ci te okna, czy takie sobie mieszkanie przygarnąłeś?
Mateusz, 03.01.2020, 19:04