Czy coś nam grozi za kłamstwo w deklaracji śmieciowej?

Tak zwana deklaracja śmieciowa to wymóg nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Co grozi za kłamstwa w deklaracji śmieciowej?
  • Segregacja śmieci

    damoiselle

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw nałożyła nowe obowiązki na gminy. Zmiana przepisów polegała przede wszystkim na przejęciu przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku. Jednak gminy miały aż 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy na przygotowanie się do całkowitego przejęcia obowiązku odbierania i zagospodarowania odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości. Termin wejścia w życie ostatnich przepisów objętych tą nowelizacją upływa z dniem 1 lipca 2013 roku.

Co zawiera deklaracja śmieciowa

W związku z nowelizacją tzw. ustawy śmieciowej każdy właściciel miał obowiązek złożenia deklaracji, w której złoży oświadczenie, czy będzie segregował odpady oraz wskaże liczbę osób zamieszkujących w danej nieruchomości.

Warto wiedzieć: Gdzie szukać informacji o prawidłowej segregacji śmieci

Zgodnie z ustawą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie niższa, gdy właściciele nieruchomości będą segregować śmieci – ma się to przyczynić do zwiększenia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych (głównie papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła) w poszczególnych gminach.

Każda gmina w drodze uchwały ustalała termin, do kiedy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele poszczególnych nieruchomości muszą złożyć. W przypadku Warszawy dopiero 19 lipca upływa termin składania deklaracji dotyczących wysokości tzw. opłaty śmieciowej, uiszczanej od lipca 2013 r. w zamian za odbiór śmieci.

W nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie ma wzoru deklaracji

Artykuł 1 ust. 11 Ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw dodał do Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach między innymi art. 6n ust. 1 „Rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała zawiera także informacje o terminach i miejscu składania deklaracji."

Ustawodawca popełnił błąd nie wprowadzając ujednoliconego wzoru deklaracji śmieciowej

Gminy przygotowując i uchwalając wzory deklaracji okazały się bowiem bardzo kreatywne. Szczególnie, gdy weźmiemy pod uwagę chęć uzyskania jak najwięcej danych osobowych osób zamieszkujących w poszczególnych nieruchomościach. Tymczasem gospodarka odpadami komunalnymi nie może być podstawą do „inwigilacji" obywateli.

Powyższy problem zauważył również Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) Wojciech Rafał Wiewiórowski. W związku z powyższym w dniu 27 maja 2013 roku odbyła się konferencja prasowa GIODO. Rafał Wiewiórkowski potwierdził, iż niektóre gminy żądają podania w deklaracjach danych osobowych nie tylko właścicieli nieruchomości, do czego uprawniają je przepisy prawa, ale również podania danych o osobach zamieszkujących konkretną nieruchomość, złożenia oświadczeń potwierdzających, że osoby zameldowane pod danym adresem przebywają np. w więzieniu lub domu opieki społecznej, stopniu pokrewieństwa z właścicielem nieruchomości, etc.

Takie zapisy w deklaracjach są niezgodne z polskim prawem i w związku z czym GIODO zaapelował do wojewodów, aby uchylili niezgodne z prawem uchwały.

Część gmin w Polsce zdecydowała się również, w mojej ocenie niezgodnie z prawem, zamieścić oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych informacji. W szczególności można spotkać w deklaracjach informację, że oświadczenie właściciela nieruchomości dotyczące liczby zamieszkujących w danej nieruchomości osób składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającym z art. 233 § 1 Kodeksu karnego (kk).

Zgodnie z art. 233 § 1 kk „kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".

Biorąc pod uwagę fakt, że wysokość opłaty za odbiór śmieci zależy od liczby osób faktycznie zamieszkujących w danej nieruchomości, najprawdopodobniej gminy umieszczając takie oświadczenia o odpowiedzialności karnej, chciały uzyskać od właściciela nieruchomości prawdziwe informacje.

Zamieszczenie oświadczenia o odpowiedzialności karnej jest niezgodne z prawem, ponieważ zgodnie z art. 233 § 6 Kodeksu karnego między innymi art. 233 § 1 kk „stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej".

Tymczasem Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw nie przewidziała możliwości odebrania takiego oświadczenia. Moje stanowisko potwierdza również Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Rafał Wiewiórski który twierdzi, że „gmina nie ma prawa, by w drodze uchwały wprowadzać rygor odpowiedzialności karnej, gdyż rygor taki mógłby wynikać najwyżej z treści aktu rangi ustawy".

Autor: Marcin Zadrożny - Aplikant adwokacki, HILLS LTS S.A.
40komentarzy
Dodaj komentarz

Komentarze (40)

rozwiązanie to segregacja śmieci.ALE NAM,POLAKOM TO NIE GROZI.Jesteśmy do śmiecenia środowiska.Prosty przykład."Kupa" petów na przystankach autobusowych.A dalej to każdy niech sobie dopowie.
Aktywista, 04.06.2013, 12:30
Segregacja segregacją, ale co zrobić jeżeli w budynku mieszka kilkadzisiąt rodzin a znajdzie się taki, któremu nie będzie się chciało tego robić. Czy wtedy cały budynek zostanie obciążony opłatą za niesegregowane śmieci?.
XXXY, 04.06.2013, 15:43
Odstosunkuj się od Polaków i ich śmieci,a pojedź do Europy to zobaczysz jak tam dopiero śmiecą i zanieczyszczają środowisko. Myślę, że celowo oczerniasz nasz naród. Ciekawe czy na czyjeś specjalne życzenie i kto ci za to płaci?
Stefan Batory, 04.06.2013, 19:31
Zgadzam się nam ciagle wbijają głupoty, że u nas najgorzej w 1996 byłam w Neapolu - tragedia , potem przez 5 lat mieszkałam w Angli - tez szok , pieknie i czysto jest wokół Królowej- bo to wizytówka
Falkowska, 05.06.2013, 08:17
Co za brednie!.
Wasyl, 15.06.2013, 14:13
Czyli tłumacząc z polskiego na nasze: MOGĄ POCAŁOWAĆ NAS W DUSZĘ.
marek, 04.06.2013, 13:16
lub worek. Skoro oddajemy śmieci, które są cennym surowcem do recyklingu, ciepłowni itp., to niech chociaż darmo od nas te śmieci odbierają. Dopłacamy jeszcze do ich odbioru. Ustawa o śmieciach jest kolejnym bublem prawnym niedopracowanym. Należy zmusić obywateli do tego by nie zaśmiecali środowiska (chociażby poprzez wysokie kary), ale stworzyć im możliwości oddawania śmieci za darmo. Parlamentarzyści wprowadzili nam kolejny podatek tym razem śmieciowy (tzw. skok na nasze portfele). Zapamiętamy to przy wyborach.
wiolka, 04.06.2013, 14:52
pani prezydent warszawy na nagrody wydała miliony , i teraz musi z kogosc sciągnąć
emeryt - rencista, 03.07.2013, 20:00
No to tak: w mojej rodzinie jest 6 osób ,(4 dzieci i rodzice)i se podam w deklaracji, że jest nas dwoje,i co mi zrobią?
Elisabetta, 04.06.2013, 15:19
O ile się orientuję, to administracja ma przecież dane o ilości zameldowanych osób. A jeżeli ktoś ma domek, to przecież też jest gdzieś zameldowany, a najlepiej o tym wie wydział meldunkowy.
XXXY, 04.06.2013, 15:47
jak ma to po ch.. zawraca gitarę?
kkk, 04.06.2013, 18:46
Śmieci produkujemy wszyscy, czy tego chcemy czy nie. Sortować je powinniśmy ,ale nie na takich warunkach jak ustalono od 01.07 br.Moim zdaniem producenci śmieci powinny płacić do gminy jedną stawkę wyliczoną na podstawie dotychczasowych kosztów utrzymania czystości w danej gminie wyliczoną na metr sześcienny zużytej wody. Sortowanie i kierowanie do recyklingu powinna zajmować się firma, która wygra przetarg.To od tej firmy zależeć powinno jak rozwiąże sobie ten problem.tj. gdzie i ile postawi koszy na śmieci, kiedy je będzie opróżniać i.t.p.Gmina jest płatnikiem i jej obowiązkiem jest wyegzekwowanie porządku i czystości od firmy z którą zawarła umowę. Proste i realne do wykonania prawda?
i.w-k, 04.06.2013, 16:33
Nie takie znów proste i realne. Co ma zużycie wody do ilości wyprodukowanych śmieci dla mieszkańców domków, jeśli woda zużywana jest również do podlewania ogródków, a duża ilość odpadów (roślinnych) jest kompostowana, więc nie trafi do kubła. Dość, że i tak woda do podlewania opłacona jest przez mieszkańców domków podwójnie, bo za ścieki. Odliczenie zużycia wody na cele podlewania(by nie płacić za ścieki) jest praktycznie niemożliwe i nieopłacalne (mimo opomiarowania) z uwagi na inne opłaty doliczane wówczas (koszty odczytów) oraz koszt wykonania dok.technicznej, pomimo że takowe opomiarowanie istnieje.
realista, 05.06.2013, 10:04
A co te sortowanie daje ? Podjeżdża samochód i wszystkie śmieci za raz zabiera więc nie wiem po co sortować . no chyba że chcą zrobić tak jak w angli że oddzielny pojemnik jest na odpady z ogrodu , na plastiki + metale , na papier, oraz na odpady domowe wtedy to by miało sens i tam odbierają to oddzielnie każdy pojemnik w innym dniu tygodnia bierzcie przykład z zachodu
Daniel, 04.06.2013, 19:13
Ferenc pomimo ustawowego obowiązku nadal nie potrafi opracować deklaracji śmieciowej pomimo że to wymóg nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. To wstyd dla dziennikarzy że nie bronią interesów mieszkańców.
Na BIP UM dalej brak tekstu deklaracji, co świadczy o złym zarządzaniu przez Ferenca, a termin 20.06 tuż tuż..
Leszek, 04.06.2013, 21:14
Oczywiście !!!! Dlaczego Ferenc nie ogłosił deklaracji śmieciowej na BIP UM !!!!?????? Przecież to takie proste !!!! A i mieszkańcy Rzeszowa by z tego skorzystali !!!!!! Inne gminy potrafiły to zrobić, tylko nie szlachcice z miasta Rzeszowa !!!!!!!!
Edek, 05.06.2013, 09:55
Jak to jest,że do tej pory odbierano śmieci niesortowane o połowę taniej jak teraz zaproponowali cenę za sortowane? Podano cenę do zapłaty a teraz ma być przetarg na dwukrotnie droższą usługę mimo iż śmieci mają być posortowane i są to surowce wtórne i tylko trzeba je zawieźć do skupu.
Posortowane surowce powinny być odbierane bezpłatnie a odbierający powinien jeszcze zabezpieczyć pojemniki na ich sortowanie i składowanie.
Niestety o interesy obywateli nikt nie dba,gminy już wyznaczyły ceny teraz w przetargu część oddadzą odbiorcy śmieci a zapłacimy my.
maniek, 04.06.2013, 21:40
Podobnie jak za kłamsto lustracyjne. 10 letni zakaz zamieszkiwania w danym mieście a przy notorycznym łamaniu przepisu nakaz zamieszkania na wysypisku śmieci wraz z rodziną ! /& 1111 KK/
Mecenas, 04.06.2013, 22:33
deklaracją śmieciową podtarłem sobie d.pę!! w polsce segregacja śmieci będzie wyglądała dokładnie tak jak sprzątanie gówien po psach przez ich włascicieli!! zero czyli null!!polskie bydło do segregacji nie dorosło!!
wsteczny bieg, 04.06.2013, 23:44
BYDŁO TO TY MASZ W DOMU,NIE OBRAŻAJ LUDZI ĆWIEKU
jurek, 06.06.2013, 21:16
ATOM w Gąskach to największy śmieć ! Koszalin znalazł się w IV strefie. A co to oznacza ? Wg. PGE / czytaj PO /. Wysiedlenie mieszkańców w czasie awarii. No to gratuluję POpracia dla PO.
Życzliwy., 04.06.2013, 23:44
Adam, 15.07.2013, 10:28
nsz, 05.06.2013, 06:43
Zastanawiam się nad jedną rzeczą czy nasze kochane Państwo nie robi monopolu na śmieciach Czy obywatel nie powinien mieć prawa wyboru firmy tańszej która będzie odbierała śmieci od niego a nie narzucać mu że gmina ma odbierać czy nie jest to zgodne z prawem ?
Ja rozumiem że gmina jest odpowiedzialna za czystość ale skoro np znajdę firmę która taniej te śmieci zabierze to dlaczego mam z tego nie skorzystać tylko płacić durnią którzy uchwalili 9.5 zł za miesiąc od osoby
Niki, 05.06.2013, 07:51
a co ten kazio z urzedu moze zrobic,??? chalupy stoja smieci ma dupie sam wywala gdzie popadnie i udaje swietego.z urzedu wychodzi jak jest cieplo inaczej go nie zobaczysz,kawa herbata ciastka i czas leci.a za kase wszystko sie zalatwi.
gosc, 05.06.2013, 08:23
Zgodnie z art. 233 § 1 kk „kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3". Przecież składając deklarację nie ma to nic wspólnego z postępowaniem sądowym ..... Widac każdy paragraf można pod siebie zinterpretować !!!! Ja jestem ciekawy czy tak wszystkie domostwa złożą deklarację :) :) :) :)
Edek, 05.06.2013, 09:39
A co bedzie jak widze ze do naszego smietnika przyjeżdżaja samochodami niewiadomo skad i wyrzucaja wielkimi worami smieci?!
Polak, 05.06.2013, 09:54
Mnie też uczono, że Kto przed organem powołanym do ŚCIGANIA, w ZEZNANIU mającym służyć jako dowód prawny, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega.....
Ale sprawdziłem - mądrzy prawnicy dodali pumktów kilka i m.in. pkt. 6 - i teraz można się już narazić na odpowiedzialność z tego art.!
Przepis p-ko czynom godzącym w Wymiar Sprawiedliwości wziął w łeb!
Dawniej w zasadzie dot. to art.65 kodeksu wykroczeń - wprowadzenie ,,wladzy,, w błąd - teraz paranoja śmieciowa w kodeksie karnym, każdego można zamknąć za niesegragowanie śmieci, pomimo, że w deklaracji zobowiązałeś się do takiej segregacji. Nie mylić z segregacją rasową, chociaż teraz to jeden burdel.
Grzegorz Brzęczyszczykiewicz, 05.06.2013, 10:35
Dzis uslyszalam , ze w moim 40 tys miescie po zlozeniu deklaracji ubylo 10 000 mieszkancow, nie wierze , ze ludzie klamia, tylko mlodzi wyjechali, sama mam 3 dzieci ktorych nie ma a sa zameldowane, jezeli skladam deklaracje to zgodnie z prawda, a tu slysze , ze beda sprawdzac pesel, wiec nie rozumiem o co chodzi.
ja, 05.06.2013, 12:22
Dlaczego za to grozi trzy lata a dla polityków ,którzy kłamią nic nie grozi to jakaś paranoja!
oskar, 05.06.2013, 19:28
Ustawa śmieciowa,to rządowe oszustwo służące podratowaniu budżetów gmin,lub napychaniu portfela kolesiom od zbiórki śmieci!Jest przy tym nieludzka,bo nikt nie pyta,czy każdą rodzinę stać na zapłacenie haraczu śmieciowego,nikt nie pyta ile śmieci"produkujesz"!
kASJER, 06.06.2013, 14:52
Dzisiaj mam ulotkę UM Rzeszowa w sprawie ustawy śmieciowej. I stwierdzam iż jest to porażka i robienie z mieszkańców I D I O T Ó W w naturalny sposób. Na 2 stronie jest nagłowek: W Rzeszowie zapłacisz najmniej za śmieci ! Badanie Gazety Wyborczej zostało przeprowadzone wśród 14 największych miast w Polsce (22 maja 2013 roku). A ja się pytam od kiedy to Rzeszów jest jednym z największych miast w Polsce ...??? Nie porównujmy Rzeszowa z takimi metropoliami jak: Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Łódź, Szczein, Gdańsk .... Na końcu tej ulotki pisze: Jeżeli właściciel zadeklaruje, że będzie ZBIERAŁ ODPADY W SPOSÓB NIESELEKTYWNY (zmieszany), musi pamiętać, że do pojemnika nie wrzucamy: przeterminowanych leków, chemikaliów, zuzytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ... termometrów i innych odpadów niebezpiecznych. To ja się pytam: jak mam nieselektywnie zbierać i za to płacę więcej to dlaczego mam segregować ...??? Przecież ja płacę żeby ktoś segregował a nie ja !!!! NIe ma głupich .... Żebym z każdą zużytą bateryjką jechał do miejsca składowania odpadów .... :) :) :) chyba kogos porąbało. Wyrzucę bateryję w krzaki i będzie spokój. Przecież ona nie jest podpisana, że to moja !!!!! OTO JAK NIELOGICZNIE PRZYGOTOWANA JEST SEGREGACJA ODPADÓW !!!!
Benek, 06.06.2013, 15:46
Co mam zrobic jesli posiadam wiedze, ze sasiadka , wlascicielka mieszkania wynajela mieszkanie lokatorom, sama mieszka gdzie indziej , sublokatorzy nie meldowani,bez umowy najmu, niewykazani w deklaracji smieciowej, pytam kto za nich bedzie płacil, czy my sasiedzi?
gardzinska, 07.06.2013, 09:18
a co ciebie to obchodzi co u kogo w domu sie dzieje?! ty płacisz za siebie i swoich mieszkanców. Co za ludzie, donosicielem śmierdzi :/
jan, 13.06.2013, 17:07
Pewna Pani Prokurator z Gorzowa Wlkp mistrz w tworzeniu fikcji
może to zrobić, zarzuty i kara!.
Wasyl, 15.06.2013, 14:10
Pewna Pani Prokurator z Gorzowa Wlkp mistrz w tworzeniu fikcji
może to zrobić, zarzuty i kara!.
Wasyl, 15.06.2013, 14:11
Pewna Pani Prokurator z Gorzowa Wlkp mistrz w tworzeniu fikcji
może to zrobić, zarzuty i kara!.
Wasyl, 15.06.2013, 14:12
a ja mam w d segregacje e , byłem w P,O śmieci w Rzeszowie a tam kolejka jak do nieba , stoisz razem ze śmieciarkami, aby się pozbyć starej umywalki ,
a żeby było śmieszniej to przy wjeździe ważą samochody i po wyjeździjcie tez
straciłem 2 godziny , i następnym razem jak będę miał ze 3 puszki po farbie to pierdyknę to gdzieś w krzaki i po kłopocie.
olać ich
nie podam , 03.07.2013, 16:17
Nam zawsze cos będzie grozić, ale tym, którzy nie zapewnili pojemników na posegregowane odpady absolutnie nic! Czy mam w domu gromadzic smieci czekając na te pojemniki? A może w piwnicy?
ben, 03.07.2013, 19:15
Mieszkam w domku jednorodzinnym z rodzicami mam dwoje dzieci właścicielką nieruchomości jest mama.Do tej pory mieliśmy jedną deklarację,jednak w tym tygodniu nasz wójt stwierdził że mam skladac osobną deklarację co się wiąże oczywiście z dużo większą opłatą.Czy miał prawo?
Sowa Agnieszka, 13.11.2013, 20:27