Część inwestycji stoi, bo nie wiadomo, jak interpretować przepis o konieczności „bezpośredniego nasłonecznienia”

1 stycznia 2018 roku weszły w życie zapisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim odpowiadać powinny budynki i ich usytuowanie. Wśród nich znalazł się warunek, który wprowadził w konsternację inwestorów i deweloperów.
  • Aneks kuchenny powinien być oświetlony światłem dziennym

    Zmiany warunków technicznych dotyczą projektowania i budowy nowych nieruchomości. Po nowelizacji Warunków Technicznych, jakie powinna spełniać inwestycja, powstał problem prawny – czy aneks kuchenny powinien mieć osobne okno?

    Karolina Misztal

Część z nich postanowiła nawet wstrzymać się z inwestycją do czasu ostatecznego wyjaśnienia sprawy.

Co tak zaniepokoiło inwestorów w rozporządzeniu MIB? – Chodzi o nasłonecznienie aneksu kuchennego. W znowelizowanych przepisach Rozporządzenia o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie znalazł się przepis, że aneks kuchenny powinien mieć bezpośrednie oświetlenie światłem dziennym – tłumaczy Karol Kępka, rzecznik Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Przeczytaj: Rynek kredytów hipotecznych w 2018 roku

Chodzi dokładnie o ustęp 1 paragrafu 93, który mówi, że „pomieszczenie mieszkalne, kuchnia oraz aneks kuchenny powinny mieć bezpośrednie oświetlenie światłem dziennym".

Nie wiadomo jednak dokładnie, co oznacza sformułowanie „bezpośrednie oświetlenie". Jeśli za takie uznać światło bezpośrednio wpadające do aneksu kuchennego przez okno, oznaczałoby to, że nie można budować nieruchomości, które... nie mają okna w aneksie kuchennym. Można sobie wyobrazić, jak bardzo nowy przepis ingeruje w już gotowe projekty budowlane i plany inwestorów.

– Polski Związek Firm Deweloperskich zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, czy wymóg bezpośredniego oświetlenia aneksu światłem dziennym będzie uznany za spełniony, jeżeli jedynym oświetleniem aneksu będzie światło przedostające się na przykład z okien połączonego z aneksem pokoju – wyjaśnia Karol Kępka.

Polecamy: Nowy Kodeks urbanistyczno-budowlany 

Deweloperzy przedstawili już w ministerstwie swoje stanowisko, które zakłada, że aneks kuchenny może być doświetlony światłem pochodzącym z innych pomieszczeń znajdujących się w budynku i nawet wtedy warunki techniczne wprowadzone nowym przepisem zostaną spełnione.

Zmiana w przepisach, choć drobna, wydaje się fundamentalna

Jeszcze niedawno paragraf 93 nie wspominał w ogóle o aneksach kuchennych, mówił jedynie o tym, że „pomieszczenie mieszkalne i kuchenne powinno mieć bezpośrednie oświetlenie światłem dziennym". Zmian od nowego roku jest jednak więcej. Przepisy dopuszczają bowiem w kawalerkach stosowanie kuchni bez okien lub aneksu kuchennego połączonego z przedpokojem pod warunkiem zastosowania odpowiedniej wentylacji oraz używania kuchni elektrycznych (wcześniej był zakaz urządzania aneksu kuchennego, jeśli miał być połączony z pokojem w kawalerce). Odpowiedniej, czyli dla kuchni gazowych – mechanicznej wywiewnej, a dla kuchni elektrycznych – wentylacji grawitacyjnej. Przy czym pamiętać trzeba, że w myśl nowych przepisów mieszkanie powinno mieć powierzchnię użytkową nie mniejszą niż 25 metrów kwadratowych, a przynajmniej jeden pokój musi mieć minimalna powierzchnię wynosząca przynajmniej 16 metrów kwadratowych).
W mieszkaniach wielopokojowych aneks kuchenny może być umieszczony w pokoju przeznaczonym na pobyt dzienny, o ile w aneksie będzie funkcjonowała wentylacja.

Cenna wiedza: Jak wyglądają przepisy dotyczące obrony koniecznej po nowemu

– Usuwając anachroniczne ograniczenia wzięto pod uwagę fakt, że rozporządzenie powinno określać parametry podstawowe, które zapewnią bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowania. W ocenie MIB projektanci, którzy posiadają niezbędne wykształcenie i odpowiednią praktykę zawodową, powinni mieć większą swobodę w projektowaniu, dostosowaną do potrzeb rynkowych, biorąc za przyjęte rozwiązania pełną odpowiedzialność – ocenia Ministerstwo Infrastruktury. 

Autor: Sławomir Bobbe
1komentarzy
Dodaj komentarz

Komentarze (1)

Czyli które normy hałasu ma spełniać wentylacja w aneksie kuchennym?
Tak jak dla kuchni 35dB czy tak ja dla pokoju dziennego 25dB?
To jest spora różnica i oznacza, że aneks nie może mieć wentylacji mechanicznej nie spełniającej normy 25dB. I dobrze bo nie wyobrażam sobie spać z hałasem rzędu 35dB.
Ciekawe, 14.02.2018, 17:15