Co z lokatorami, gdy skończą się dopłaty w programie Mieszkanie Plus?

Program Mieszkanie Plus ostatecznie zmienił swoją formułę i obecnie polega głównie na systemie dopłat dla lokatorów czynszówek, które ruszyć mają od stycznia 2019 roku.
  • Czy lokatorów będzie stać na spłatę czynszów, gdy dopłaty wygasną?

    Dopłaty do czynszu będą wypłacane przez 9 lat. Co trzy lata ich wymiar będzie zmniejszany.

    Dariusz Gdesz

To, co dla wielu rodzin jest obecnie świetnym rozwiązaniem – dopłaty do czynszu, w przyszłości może je jednak wpędzić w finansowe tarapaty. Dopłaty będą mogły być wypłacane przez maksymalnie 9 lat od daty zamieszkania w nowym (a więc zasiedlonym nie dłużej niż po 12 miesiącach od oddania do użytku lokalu). Jednak ich poziom będzie przez te 9 lat systematycznie zmniejszany. Odbywać się to będzie progowo – dopłaty będą malały po 3, 6 i 9 latach.

Skąd lokalne w programie Mieszkanie Plus?

W ramach Mieszkania Plus zasiedlane będą mogły być również nieruchomości budowane nie tylko przez deweloperów, ale także przez spółdzielnie mieszkaniowe czy towarzystwa budownictwa społecznego. Warto jednak zauważyć, że zwykle wysokość czynszów w nowych budynkach i lokalizacjach jest wyższa niż w starej substancji mieszkaniowej. Dotyczy to także spółdzielni, w których mieszkańcy ponoszą koszty utrzymania całej spółdzielczej administracji, a nierzadko także osiedlowej infrastruktury, z domami kultury włącznie. W nowych budynkach deweloperskich zwykle od razu powstają wspólnoty mieszkaniowe, w których koszty administracyjne są najczęściej niższe. Z kolei w budynkach towarzystw budownictwa społecznego czynsze bywają bardzo wysokie, bowiem to właśnie w ramach czynszu spłacany jest kredyt do Banku Gospodarstwa Krajowego, z którego finansowano budowę nieruchomości.

Szybka eksmisja zadłużonych lokatorów

Niektórzy specjaliści rynku nieruchomości uważają, że wraz z ustaniem dopłat albo zmniejszeniem ich wymiaru przynajmniej część lokatorów czynszówek może wpaść w poważne kłopoty, bo nie będzie mogła spłacać terminowo swoich zobowiązań. To spore zagrożenie, bowiem w programie Mieszkanie Plus ma obowiązywać najem instytucjonalny, forma najmu znana dotąd z tzw. najmu okazjonalnego, chroniąca właściciela mieszkania przed nieuczciwymi lokatorami. Umożliwia ona szybką drogę eksmisji, bez kosztownych i czasochłonnych spraw sądowych i komorniczych. Żeby wziąć udział w programie, trzeba będzie najpierw podpisać oświadczenie w formie aktu notarialnego, w którym uczestnik programu (najemca) zobowiązuje się do opróżnienia mieszkania i jego wydania w terminie wskazanym w żądaniu właściciela nieruchomości. Co więcej – mowa jest również o tym, że takiemu lokatorowi nie będzie przysługiwać lokal socjalny czy pomieszczenie zastępcze. To narzędzie dające deweloperom możliwości bezproblemowego pozbywania się osób, które zalegają z czynszem.

Dowiedz sięNa czym polega praca komornika 

Co prawda twórcy przepisów twierdzą, że rozwiązania te mają chronić społeczność lokatorską przed osobami, które dewastują mienie lub są uciążliwe dla sąsiadów, ale wątpliwości pozostają. Skoro bowiem program preferować ma rodziny wielodzietne, to dla takich rodzin zawirowania związane z rynkiem pracy i utratą dochodów przez jednego z rodziców mogą mieć potężne konsekwencje. W idealnym rozwiązaniu rodzina powinna zaplanować w dłuższym czasie wzrost dochodów, by w ten sposób pokryć „straty" związane z niższym poziomem dopłat w programie i późniejszym wzięciem całego ciężaru czynszowego na siebie.

Ile wynosi czynsz w programie Mieszkanie Plus?

Wysokość czynszu jest ustalana w zależności od miasta, wykonawcy inwestycji czy lokalizacji. Na przykład w mieszkaniach oddawanych w maju do użytku w Białej Podlaskiej za czynsz (plus opłaty licznikowe) trzeba zapłacić 1044 złotego za lokal o pow. 51 mkw., 948 zł za mieszkanie o pow. 45 mkw. i około 820 złotych za mieszkanie o pow. 40 mkw. Jednak wysokość dopłat będzie różna dla każdej gminy. Oparta jest o iloczyn wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego obowiązującego na danym terenie, powierzchni mieszkania i współczynnika, który będzie zmieniany po 3, 6 i 9 latach. W początkowych trzech latach dopłata będzie wynosić około 20–25 procent wysokości czynszu. 

Dopłata trafi do najemcy, jeśli jego średni miesięczny dochód nie będzie przekraczał 60 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Każda osoba w rodzinie więcej to kolejne 30 punktów procentowych więcej do limitu, klasyczna rodzina 2+2 nie będzie więc mogła zarabiać więcej niż 150 procent przeciętnego wynagrodzenia, czyli na teraz około 6400 złotych. 

Autor: Sławomir Bobbe
1komentarzy