Radom: nowa siedziba Urzędu Dozoru Technicznego

Jeszcze w tym roku radomski oddział Urzędu Dozoru Technicznego przeniesie się do nowej siedziby przy ulicy 11 Listopada. Stary budynek okazał się za mały. Właśnie trwa ostatni etap prac wykończeniowych.
 • Nowa siedziba UDT w Radomiu

  Jeszcze w grudniu rozpocznie się przeprowadzka do nowej siedziby Urzędu Dozoru Technicznego przy ulicy 11 Listopada w Radomiu.

  Tadeusz Klocek

Obecny oddział UDT mieści się w dawnym, przebudowanym budynku jednorodzinnym przy ulicy Bławatnej. Stąd między innymi decyzja o budowie nowej siedziby.

– Dotychczasowa siedziba jest zlokalizowana w źle skomunikowanym miejscu, przy drodze o nieutwardzonej nawierzchni, z utrudnionym dostępem dla klientów, bez wystarczającej liczby miejsc parkingowych dla klientów, z brakiem możliwości dostępu dla osób niepełnosprawnych – wylicza Natalia Rostkowska, rzecznik prasowy Urzędu Dozoru Technicznego. Jak dodaje, w budynku nie ma dostatecznej ilości powierzchni biurowej do obsługi klientów oraz sal szkoleniowych i konferencyjnych.

Większy oddział

Budowa nowej siedziby rozpoczęła się w połowie ubiegłe-go roku i podyktowana potrzebą poprawy warunków obsługi klientów koniecznością zapewnienia odpowiedniej powierzchni biurowej dla inspektorów w związku z ciągłym oraz prognozowanym zwiększeniem liczby urządzeń poddozorowych.

– Na przestrzeni ostatnich 10 lat liczba urządzeń poddozorowych wzrosła z około 9 tysięcy do około 17 tysięcy, co stanowi przyrost na poziomie około 89 procent – wyjaśnia Rostkowska.

Na 1500 metrach kwadratowych zostaną zagospodarowane pomieszczenia do obsługi klientów UDT, organizowania szkoleń dla klientów z zakresu bezpiecznej eksploatacji urządzeń i instalacji technicznych, będą pokoje biurowe inspektorów oraz infrastruktura techniczna. Na parterze budynku znajdują się pomieszczenia techniczne i sala konferencyjna z zapleczem.

Nowi pracownicy?

Inwestycja pochłonie wynosi około 6,1 miliona złotych netto. – Z uwagi na rozliczenie kosztorysowe ostateczna kwota będzie znana po zakończeniu realizacji inwestycji – zaznacza rzecznik. – Koszty inwestycji pokrywane są ze środków własnych, wygenerowanych wyłącznie z przychodów osiągniętych z działalności UDT.

Czy w związku z powiększeniem oddziału planowane jest zatrudnienie dodatkowych pracowników? - Ewentualny wzrost zatrudnienia, wyłącznie kadry technicznej z wykształceniem inżynieryjnym, uzależniony będzie od przyrostu ilości urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu, co będzie związane z sytuacja gospodarczą kraju – wyjaśnia Rostkowska.

Czym się zajmuje Urząd Dozoru Technicznego?

Urząd Dozoru Technicznego jest państwową osobą prawną działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń i instalacji technicznych. Zakres działania UDT obejmuje w szczególności:

 • wykonywanie dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi w zakresie określonym ustawą,
 • szkolenie pracowników dozoru technicznego,
 • inicjowanie działalności mającej na celu podnoszenie zawodowych kwalifikacji wytwórców oraz użytkowników w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń technicznych,
 • uzgadnianie programów szkolenia osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne,
 • sprawdzanie kwalifikacji osób wytwarzających, naprawiających, modernizujących i konserwujących urządzenia techniczne oraz osób wykonujących badania nieniszczące,
 • certyfikowanie systemów jakości dotyczących urządzeń technicznych. 
Autor: Ewelina Witkowska
0komentarzy

Polecamy