Place zabaw bez barier

Tagi:
W Polsce niestety brakuje miejsc przeznaczonych i przystosowanych do aktywności osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza dzieci.
 • Plac zabaw dostosowany do wjechania wózkiem inwalidzkim

  Plac zabaw dostosowany do korzystania przez dzieci niepełnosprawne powinien m.in. umożliwić wjechanie wózkiem. Pokazane rozwiązanie firmy Benito wyposażone jest w najnowsze rozwiązania. Dzięki nim zabawa jest dużo łatwiejsza i bezpieczniejsza. A to w przypadku dzieci niepełnosprawnych jest bardzo ważne.

  Terra
 • Plac zabaw bez barier

  Terra
 • Plac zabaw widoczny z góry

  Terra
 • Domek na placu zabaw dla dzieci

  Terra
 • Osiedlowy plac zabaw

  Terra

Projektanci osiedli powinni jednak pamiętać, że dziecko niepełnosprawne ma takie same potrzeby jak zdrowe. Poprzez zabawę możemy dać mu poczucie przynależności do grupy. Każdy szkrab pragnie kontaktu z rówieśnikami i radości, którą czerpie z zabawy.

Aby dziecko w wieku dorosłym nie miało problemu z integracją z otoczeniem, musi odnaleźć swoje miejsce. Szansę na to daje m.in. wczesna integracja z rówieśnikami. Niestety miejsc, gdzie takie dzieci mogą rozwijać i bawić się wśród innych a także zdrowych dzieci nie ma w naszych miastach za wiele. Dominują place zabaw przystosowane przede wszystkim do zaspokojenia potrzeb dzieci zdrowych. Bezpiecznych placów zabaw dla niepełnosprawnych maluchów brakuje. Powodem takiego zaniedbania może być brak fachowej wiedzy projektantów, jak przygotować taki plac zabaw oraz na jakie elementy trzeba zwrócić szczególną uwagę.

Bezpieczny plac zabaw dobrze zaprojektowany

Na placu zabaw z urządzeniami do ćwiczeń fizycznych oraz rekreacji, zwłaszcza przeznaczonego do korzystania przez osoby niepełnosprawne, trzeba wprowadzić odpowiednie urządzenia. Powinny one mieć właściwe atesty lub certyfikaty. 

Ponadto wszystkie urządzenia powinny być zainstalowane i rozmieszczone z zachowaniem bezpiecznych odległości. Równie ważne jest odpowiednie przygotowanie terenu pod plac zabaw oraz podłoża, na którym znajdą się elementy.

Najważniejsze jest bezpieczeństwo podczas zabawy

Ten czynnik jest regulowany wieloma zewnętrznymi przepisami prawa budowlanego i Polskich Norm. To na właścicielach placów zabaw spoczywa obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa. Co więcej, szkoły i placówki podlegające Ministerstwu Edukacji i Nauki mają obowiązek nabywać tylko produkty z certyfikatem (zgodnie z rozporządzeniem z dn. 31.12.2002 Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69). Oczywiście oprócz uwzględniania przepisów i norm bezpieczeństwa należy również wysłuchać potrzeby dzieci i młodzieży.

Autor: redakcja.regiodom
Współpraca: Terra, wyłączny dystrybutor produktów firmy Benito
0komentarzy