Mieszkańcy parteru bloku muszą płacić za windę

Lokatorzy w tarnobrzeskiej spółdzielni choć mieszkają na parterze, co miesiąc muszą płacić za windę, z której nie korzystają. Władze spółdzielni mieszkaniowej tłumaczą, że to normalne.
  • O zasadność odpłatności za windę pytają mieszkańcy parteru wieżowca przy ulicy Kopernika w Tarnobrzegu

    O zasadność odpłatności za windę pytają mieszkańcy parteru wieżowca przy ulicy Kopernika w Tarnobrzegu

    Klaudia Tajs

- Jako użytkownicy bloku są także współwłaścicielami windy, czyli ponoszą koszty jej utrzymania – mówi Augustyn Turek, prezes SM „Siarkowiec" w Tarnobrzegu.

Pan Jan w wieżowcu przy ulicy Kopernika zarządzanym przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Siarkowiec" mieszka od kilkunastu lat. Jako lokator parteru chwali sobie usytuowanie mieszkania z wielu względów. – Przede wszystkim nie trzeba korzystać z windy albo iść pieszo, kiedy winda się zepsuje – twierdzi mężczyzna.

Co miesiąc za nic

Jednak sen z powiek spędzają mężczyźnie ostatnie rachunki za czynsz. Bo jak twierdzi, od jakiegoś czasu spółdzielnia dolicza mu opłatę za windę, z której nie korzystać.

– Bo niby po co mam z niej korzystać, skoro mieszkam na parterze – twierdzi mężczyzna. – Miesięcznie płacę za windę około 13 złotych. Wiem, że mieszkańcy z pozostałych klatek z parteru także płacą za windę, chociaż w praktyce z niej nie korzystają. Dawniej tych opłat nie było. Czy to w porządku, że lokator płaci za coś, z czego nie korzysta?

Są właścicielami

W zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Siarkowiec" w Tarnobrzegu jest 117 bloków. Windy działają w ośmiu. Augustyn Turek, prezes SM „Siarkowiec" zapewnia, że odpłatność za windę w czynszu była pobierana od zawsze, także w przypadku mieszkańców z parteru. Prezes tłumaczy, że odpłatność za windę składa się z dwóch części. Opłaty stałej i zmiennej.

– Lokatorzy z parteru płacą tylko część opłaty związanej z eksploatacją windy – tłumaczy prezes Turek. – Jako użytkownicy bloku, są także współwłaścicielami windy. Jako współwłaściciele ponoszą koszty jej utrzymania. Koszty remontu i przeglądu dozoru technicznego, a nie eksploatacji.

Lokatorzy z pierwszego piętra i kolejnych kondygnacji ponoszą wyższe koszty za korzystanie z windy. Chociaż i w ich przypadku spółdzielnia stosuje pewnie rozróżnienie. Lokatorzy z pierwszego piętra mają inny tryb rozliczeniowy od sąsiadów z piętra drugiego i wyższego.

Augustyn Turek przyznaje, że spotykał się z pojedynczymi przypadkami zgłaszanymi przez mieszkańców parteru w sprawie opłat za windy. – Wszystkie niejasności rozwiewaliśmy z lokatorami w bezpośredniej rozmowie, dlatego zapraszam mieszkańca, który zgłosił wątpliwości do naszej spółdzielni - zachęca prezes Turek.

Na koniec prezes „Siarkowca" podaje przykład z kraju, gdzie spółdzielnie mieszkaniowe stosują bardziej rygorystyczne sposoby traktowania lokatorów i naliczania opłat za korzystanie z wind.

– Wśród kilku bloków tworzących wspólnotę są wieżowce i budynki bez wind – podaje prezes. – W systemie rozliczeniowym, wszyscy mieszkańcy, i ci z wieżowców i ci, z bloków bez wind ponoszą opłaty za utrzymanie i korzystanie z wind.

Klaudia Tajs
tajs@echodnia.eu 

Autor: redakcja.regiodom
27komentarzy
Dodaj komentarz

Komentarze (27)

Absurdem jest niepłacenie za windę. Co z tego, że na parterze mieszkają. Nigdy nie jechali na górę, np. do sąsiadów? Nikt do nich nie jeździ z góry? Mieszkają odseparowani od innych mieszkańców? W izolatce? Głupieje to społeczeństwo coraz bardziej.
c44, 21.01.2013, 10:11
Bo ja mieszkam w wieżowcu od 10 lat i też płacę a nigdy nie jechałam i jechać windą nie zamierzam !!! Miesięcznie ponad 13 zł. PARANOJA. Takie rzeczy tylko w Polsce...hehehhe.....
Oliwia Mieszko, 21.01.2013, 10:59
To może powinni twoje mieszkanie wydzielić poza obręb bloku. Albo przynajmniej zamykać przed twoja rodziną windę, żeby przypadkiem nie jeździła nią np. do znajomych parę pięter wyżej.
nie, 21.01.2013, 11:11
najwiecej za winde powinni placic ci z ostatniego pietra poniewaz wjazd na gore + zjazd na dol trwa najdluzej i najbardziej eksploatuje winde :D oplaty za winde powinny byc adekwatne do polozenia mieszkania na osi pionowej bloku :D
Kamil, 23.01.2013, 15:12
ja też płacić nie zamierzam !!! no chyba że będzie jeździć w bok bo bliżej do przystanku bym miał !!!
cyna, 23.01.2013, 16:33
Zapewne nie mieszkasz tez na ostatnim pietrze, wiec nie potrzebujesz tez dachu. Przestan placic na fundusz remontowy, bo po co?
y, 23.01.2013, 20:53
na tej zasadzie to wszyscy obywatele powinni płacić spółdzielni za windę, bo przecież zawsze może się zdarzyć, że powezmą zamiar odwiedzenia kogoś w bloku z windą.
michał, 21.01.2013, 14:28
Nie na tej samej zasadzie, bo dotyczy to tylko mieszkańców bloku, w którym jest dana winda. Szyb windy jest w budynku, co oznacza, że wszelkie koszty eksploatacji, np. malowania czy remontów ścian wokół widny są rozkładane na wszystkich lokatorów. To samo z prądem. Bo wedle tej głupiej skargi lokatora to nie trzeba byłoby płacić np. za światło na klatce schodowej, bo ktoś powie, że wchodzi po ciemku albo świeci własną latarką. I tak dalej. To chyba proste? Komuś się nieźle pochrzaniło...
nie, 21.01.2013, 16:32
To ty głupiejesz albo już to ci się już stało bo ; argumentem twoim jest to że jeżdżą na górę do sąsiadów !! a ty bęcwale jak odwiedzasz kolegę na 8-m piętrze to wrzucasz kasę za przejazd ?stuknij się sam w pałę i wyrażaj się z szacunkiem o społeczeństwie którego jesteś mizernym ale głupawym elementem
Trzeciopiętrowiec, 21.01.2013, 20:54
Naucz się chamku rozmawiać bez chamskich odzywek :-)
:-), 21.01.2013, 22:27
Całkowicie popieram. Tylko w polsce...
lokator z parteru, 16.12.2013, 14:18
Mieszkańcy spółdzielni to niestety w większości ubezwłasnowolnione tumany, którzy nie potrafią korzystać ze swoich praw. Idźcie na zebranie i zmieńcie regulamin rozliczania, zamiast jęczeć o 13 złotych polaczki.
Olgierd, 23.01.2013, 17:53
Miałem właśnie napisać, na pewno jechali do sąsiadów na "górę" nie raz i nie dwa. kłócić się o 13zł to już przesada. Ale jak nie ma co robić w domu to wymyślają sprawy dla "reporterów". Achh Polaczki, Polaczki.
13 to nie bagatel, 24.01.2013, 08:05
Ja pitole co oni jeszcze nie wymysla... ;/ ehhh POLSKA!
NieWnikaj, 21.01.2013, 15:22
Zobacz ! jak mozna się bawic! Po raz pierwszy w Polsce !! Tego jeszcze nie widzieliscie ,bez rejestracji i logowania wklej w przeglądarke i baw się - www.oncam.tv/pl/pp/zorba23
zorba, 21.01.2013, 15:35
Pani Tajs :
po pierwsze – Turek nie jest żadnym prezesem spółdzielni, jest tylko i wyłącznie
PREZESEM ZARZĄDU,
po drugie - wspólnotę to tworzy nieruchomość ( jakby Turek nie wiedział o co chodzi, to niech sobie
popatrzy w ostatni protokół lustracyjny , tam pisze, że opłaty powinny być ustalane
na nieruchomość i jest wskazane 117 nieruchomości jedno-budynkowych),
po trzecie - Pani Redaktor, na stronach internetowych niesamowitą karierę robi uzasadnienie wyroki,
czy to przypadkiem nie chodzi o tą spółdzielnię ??? Sygn. akt VI Ga 133/12
POSTANOWIENIE
Dnia 30 sierpnia 2012 r.
Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy
w składzie następującym :
Przewodniczący : SSO …………………….
Sędziowie : SSO ……………………
SSR del. …………………..
Protokolant : ST. Sekr. Sądowy ……………….
po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2012 r. w Rzeszowie
na rozprawie
sprawy z wniosku : …...... ….
z udziałem : Spółdzielni Mieszkaniowej ………………. W Tarnobrzegu
o ujawnienie dokumentów na skutek apelacji uczestnika od punktu I w zakresie odnośników : 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, oraz punktu II i IV Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 3 kwietnia 2012 r. , sygn. akt Rz XII Ns Rej. KRS 16140/11/822
postanawia
· Zmienić punkt I postanowienia w zakresie odnośnika 9 w ten sposób, że : nakazuje uczestnikowi Spółdzielni Mieszkaniowej …………… w Tarnobrzegu udostępnić wnioskodawcy ……….. ….. umowy o pracę wraz z aneksami zawartymi przez spółdzielnie z Prezesem Zarządu …………, Zastępcą Prezesa Zarządu …………, pełnomocnikiem zarządu a jednocześnie Główną Księgową ………………, Kierownikiem Działu …………………………….. , Kierownikiem Osiedla…………………
Sąd Okręgowy zważył , co następuje :
Po pierwsze niezasadnym było stanowisko skarżącego w zakresie wykładni sformułowania przepisu
art. 81. 1Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych : „ umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi „ w odniesieniu do pracowników spółdzielni. Przepis ten stanowi : „Członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi. 2. Koszty sporządzania odpisów i kopii tych dokumentów, z wyjątkiem statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu, pokrywa członek spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie. Analogiczne pojęcie zawiera przepis art. 18 Prawa Spółdzielczego
§ 1. Prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w spółdzielni są dla wszystkich członków równe.
§ 2. Członek spółdzielni ma prawo:
( ….)
3) otrzymania odpisu statutu i regulaminów, zaznajamiania się z uchwałami organów spółdzielni, protokołami obrad organów spółdzielni, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez spółdzielnię z osobami trzecimi, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.2)); (………)
§ 3. Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem spółdzielni i przez to wyrządzi spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez spółdzielnie z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy. Zdaniem sądu odwoławczego wykładnia aksjologiczna pojęcia „ osoba trzecia” nakazuje uznawać za taką każdy, inny od spółdzielni podmiot prawa, a zatem nawet członka spółdzielni. Byłaby to jednak wykładnia zbyt daleko idąca, bowiem jeśli miały by to być wszystkie inne podmioty prawa, wówczas ustawodawca nie powoływałby w ogóle przy fakturach i umowach osób trzecich. Dlatego takimi „ osobami trzecimi” nie można uznawać członków spółdzielni, jako że to członkowie tworzą ten podmiot prawa i stanowią poprzez swoje organy o tej spółdzielni.
Ustawa Prawo Spółdzielcze stanowi : Art. 1.
§ 1. Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym,
które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą.
§ 2. Spółdzielnia może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska.
Art. 2.
Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie niniejszej ustawy, innych ustaw oraz zarejestrowanego statutu.
Art. 3.
Majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków.
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych stanowi : Art. 1.
1. Celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej „spółdzielnią”, jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.
1.1. Spółdzielnia mieszkaniowa nie może odnosić korzyści majątkowych kosztem swoich członków, w szczególności z tytułu przekształceń praw do lokali. Powyższe unormowania nakazują wykładać przepis art. 81. 1 oraz art. 18 § 2 pkt. 3 cytowanych wyżej przez pryzmat wzmocnienia ochrony praw członka spółdzielni, w tym prawa do informacji oraz kontroli działań jej organów, zwłaszcza przez pryzmat podejmowanych przez te organy działań wywołujące skutki finansowe dla członków tej spółdzielni (por. Wyrok SN z dnia 24.05.1995 r. I CRN 63/95).
Takimi właśnie decyzjami są umowy o pracę, w tym również z członkami organów spółdzielni, które to osoby jako przyszli pracownicy (dopiero zawarcie umowy czyni tę osobę pracownikiem) są dla spółdzielni „ osobami trzecimi”. Również wykładnia celowościowa i historyczna w/w przepisów nakazuje pracowników spółdzielni traktować jako „osoby trzecie”. Śledząc proces legislacyjny nad wprowadzeniem przepisu art. 81. 1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych podnieść należy, iż początkowo sejm wprowadził ograniczenia ograniczenie dostępu dla członków spółdzielni mieszkaniowych do umów o pracę ( druk sejmowy nr 768
Rozdział 11 - Prawa członków spółdzielni mieszkaniowej
art. 8 ze Zn. 1
1. Członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi dotyczących nieruchomości, w której znajduje się lokal, z wyjątkiem uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni dotyczących spraw innego członka spółdzielni, innego uprawnionego do lokalu lub innego pracownika albo członka organu spółdzielni oraz umów stanowiących podstawę stosunku pracy, umów o budowę lub o ustanowienie prawa do lokalu i innych umów o korzystanie ze świadczeń spółdzielni.
2.Spółdzielnia może odmówić członkowi wydania kopii umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to chronione prawem tajemnice tych osób. Jeżeli przeszkoda do wydania kopii dotyczy części umowy, spółdzielnia może odmówić wydania tej kopii tej części umowy. Członek , któremu odmówiono wydania kopii umów zawieranych przez spółdzielnie z osobami trzecimi lub ich części, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółdzielni do wydania kopii tych umów lub ich części. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej umowy.
Uzasadnienie do projektu sejmowego
(...) Reguluje się prawa członków spółdzielni mieszkaniowych poprzez dodanie nowego rozdziału (w art.1 w pkt. 8). Możliwość żądania odpisów i kopii dokumentów spółdzielnia, ma umożliwić członkowi spółdzielni realny wpływ na kontrolowanie działalności zarządu jego spółdzielni. ). Następnie Senat wykreślił wszystkie w/w ograniczenia, pozostawiając jedynie przepis w obecnym kształcie, a więc z pełnym dostępem członka spółdzielni do jej dokumentów,
z uzasadnieniem następującym : " W świetle zgłaszanych i zaobserwowanych praktyk spółdzielni w zakresie wykonywania przepisów obowiązujących dotychczas w kwestii dostępu do dokumentów, polegających na odsuwaniu członków spółdzielni od informacji oraz licznych przypadkach odmów udostępniania dokumentów spółdzielni, mających istotny wpływ na sytuację prawną i majątkową członka, w opinii Senatu, członek spółdzielni powinien mieć nieograniczony dostęp do wszystkich dokumentów dotyczących spółdzielni (poprawka nr 8
i 9) z tym, że koszty udostępniania odpisów statutu i regulaminów powinny być poniesione przez spółdzielnię, a koszty pozostałych dokumentów ponosić powinien członek spółdzielni (poprawka nr 10).
Poprawka nr 11 poszerza obowiązek informacyjny spółdzielni i zobowiązuje ją do udostępniania na stronie internetowej wskazanych w przepisie dokumentów." Z tych względów Sąd w składzie obecnym stanął na stanowisku, iż "osobą trzecią"w umowach zawieranych przez spółdzielnię jest każdy podmiot prawa, za wyjątkiem innego członka spółdzielni (por. kom. do art.18 Ustawy Prawo Spółdzielcze K. Korus w: Lex Omega).
Jednocześnie przepis art. 81. Ustawy jest przepisem szczególnym do art. 18 Prawa spółdzielczego w związku z Art. 1.7 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, skoro w sposób odrębny od Ustawy Prawo Spółdzielcze reguluje problematykę praw członka spółdzielni mieszkaniowej.
Konsekwentnie z zamysłem ustawodawcy (finalnie Senatu) nie powiela ograniczenia prawa członka spółdzielni mieszkaniowej do otrzymania kopii umów z osobami trzecimi z uwagi na ich prawa czy naruszenie interesu spółdzielni, nie odwołuje się też do tegoż przepisu w art. 18 § 3 prawa spółdzielczego.
" Zastrzeżenie art. 81. 1 poczynione w art. 18 § 1 pkt 3 prawa spółdzielczego odnosi się jedynie do tego, iż w spółdzielni mieszkaniowej jej członkowie mają prawo do kopii dokumentów, a nie tylko prawo do zaznajamiania się z nimi, jak wskazano to w przepisie 18 § 1 pkt 3 prawa spółdzielczego. Sąd, odnosząc się do orzeczenia SN I CNP 16/10 zauważa, iż nie zostało ono w sposób poprawny stezowane w :Legatis. Uzasadnienie tego wyroku wskazuje bowiem jedynie tyle, iż sąd ten nie stwierdził bezprawności orzeczenia sądu meriti niższej instancji, który w przypadku członka spółdzielni mieszkaniowej zastosował przepis art 18 § 3 prawa spółdzielczego, ; Sąd Najwyższy nie przesądził jednak, która wykładnia,,........bardziej odpowiada sztuce stosowania prawa ......( uzasadnienie do wyroku Izby Cywilnej z 2010 r.) Z wyżej przedstawionych względów należało zatem przyjąć , iż przepis art 18 § 3 prawa spółdzielczego nie ma w ogóle zastosowania do spółdzielni mieszkaniowych, bowiem kwestię zasad udostępniania członkowi takich spółdzielni dokumentów, w tym umów z osobami trzecimi w sposób odrębny i samodzielny, a więc szczególny reguluje przepis art 81 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych , które w swej treści nie zawiera żadnych ograniczeń w prawie członka tejże spółdzielni do w/w dokumentów ( brak zapisu w art 81 o odpowiednim stosowaniu przepisu art 18 § 3 prawa spółdzielczego : i na odwrót: brak zapisu w art 18 § 3 Prawa spółdzielczego o stosowaniu art. 81 sp. mieszk.) Jednocześnie brak jest podstaw do samodzielnego stosowania w tym przypadku Ustawy o ochronie danych osobowych z uwagi na treść art. 23.1 pkt 2 tejże ustawy, który stanowi:
Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:
(....)
2/ jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiazku wynikającego z przepisu prawa, Takim właśnie " spełnieniem obowiązku, wynikającym z przepisu prawa " jest przepis szczególny art. 81 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych . Ponieważ uczestnik postępowania konsekwentnie na etapie przed-sądowym, jak i w toku sprawy niezasadnie odmawiał udostępnienia wnioskodawcy umów o pracę, Sąd Okręgowy zmienił postanowienie sądu rejonowego w tym zakresie i orzekł zgodnie z przedmiotem żądania wnioskodawcy.
Sąd okręgowy zatem uznał, iż co do zasady, wnioskodawcy należy się wgląd do umów o pracę, zawartymi przez spółdzielnię mieszkaniową, a zmiana orzeczenia sądu I instancji polegała tylko na tym, iż sąd orzekł z petitum wniosku, którym było żądanie udostępnienia mu tych dokumentów z prawe fotografowania.
........................................................................................
Skoro przepis art 81 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych pozwala na wydanie kopii w/w dokumentów , to wedle wykładni a fortiori tym bardziej można żądać udostępnienia ich do wglądu,
z prawem fotokopii; chodzi bowiem o to, że takie kopie kosztują członka spółdzielni (art.81. 2 ustawy o sp. mieszk.), zaś fotokopia wykonana przez członka spółdzielni pozwala na ten sam skutek, tyle tylko, że bezkosztowy, co ważne dla obu stron.
Taro, 21.01.2013, 22:35
a czy użytkownicy wyzszych pięter sprzątają klatkę na parterze? czy omijają to piętro wychodząc z bloku i nie sprzątają,bo to piętro do nich nie należy?
Lip, 23.01.2013, 17:41
Pytam się - jakim prawem wszyscy co nie mają dachu nad sobą płacą za naprawy dachu?! Dlaczego Ci co nie mieszkają na parterze muszą płacić na docieplanie piwnic?! PYTAM SIĘ!!
PS. Ludzie, ale wy głupie jesteście :-)
Kolobolo, 23.01.2013, 19:33
czy tylko posiadacze samochodów? To pewnie też jest majątek wspólnoty.
ciekawe, 23.01.2013, 20:49
no i za dach też bez sensu płacą
mirek, 23.01.2013, 20:53
Tak, a za naprawę dachu powinni płacić tylko mieszkańcy ostatniego pięta. Podatek gruntowy tylko parteru. Winda jest w części wspólnej za którą płacą wszyscy wspólnie.
ktostam, 24.01.2013, 07:17
Płacenie za windę przez lokatorów mieszkających na parterze tylko z pozoru jest niezasadne. Na tym przecież polega spółdzielnia - kosztami obciążani są wszyscy lokatorzy. Czy jeśli zniszczeniu ulegnie dach wieżowca, to mają za niego płacić tylko mieszkańcy ostatnich pięter? Przecież inni mogą powiedzieć mi to nie przeszkadza! Czy jeśli trzeba ocieplić budynek, to mają płacić tylko ludzie, którzy mają mieszkania bezpośrednio przy ścianach konstrukcyjnych? Ci z mieszkań usytuowanych pośrodku powiedzą - przecież nam jest ciepło! Takich przykładów można mnożyć. Niestety uroki życia w bloku. Trzeba się dostosować i już!
Logika, 24.01.2013, 11:12
Winda, tak samo jak dach czy piwnica, jest wspólny.
Czy skoro mieszkam na 8 piętrze i zaleje np piwnice, i na parterze jest wilgoć z grzybem, to za jej ogarnięcie tego nie płace?
Czy skoro mieszkam w środku bloku, to za remont nie płace?
Skoro jest wspólne, to się wspólnie dba. Inna sprawa że niejednokrotnie czynsz na spóldzielnie jest przesadzony, to i człowiek się o głupie 13 pln wkurza :(
Bartek, 24.01.2013, 11:27
Na mieszkańców parteru zostały narzucone opłaty za eksploatację dźwigu jak również za remonty. Za remonty - jasna sprawa - mieszkańcy nie chcą aby im trzaskały drzwi. Ale za eksploatację??? Czy ktoś płaci za eksploatację dachu wspomnianego? Trudno nie eksploatować drzwi do piwnicy :) Ale narzucenie opłat eksploatacyjnych na mieszkańców parteru to tak jakby ktoś na dachu zrobił sobie pole golfowe i miał tylko on do niego dostęp a reszta by musiała za eksploatację płacić.
Normalnie myslący, 12.02.2013, 23:41
Na mieszkańców parteru zostały narzucone opłaty za eksploatację dźwigu jak również za remonty. Za remonty - jasna sprawa - mieszkańcy nie chcą aby im trzaskały drzwi. Ale za eksploatację??? Czy ktoś płaci za eksploatację dachu wspomnianego? Trudno nie eksploatować drzwi do piwnicy :) Ale narzucenie opłat eksploatacyjnych na mieszkańców parteru to tak jakby ktoś na dachu zrobił sobie pole golfowe i miał tylko on do niego dostęp a reszta by musiała za eksploatację płacić. . . .
Normalnie myslący, 12.02.2013, 23:41
Porównanie finansowania utrzymania windy i dachu jest raczej przesadzone. Dach jest elementem niezbędnym z którego istnienia korzystają wszyscy mieszkańcy - nie ma bloku bez dachu. Natomiast winda jest elementem wyposażenia, z którego mieszkańcy parteru raczej nie korzystają. Istnieją też bloki nie wyposażone w windę.
hm, 24.01.2013, 14:15
Wydaje się jednak, że w myśl Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, Rozdział 3: Prawa i obowiązki właścicieli lokali: Art. 12. 1: „Właściciel lokalu ma prawo do współkorzystania z nieruchomości wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem”.
Wiadomo, że winda (dźwig osobowy/osobowo-towarowy) jest elementem wyposażenia budynku, który służy do przewożenia osób/towarów z kondygnacji najniższej do kondygnacji przeznaczenia – w przypadku bloku mieszkalnego do kondygnacji gdzie znajduje się miejsce zamieszkania. Możliwe jest też korzystanie z windy w przypadku gdy zamieszkały na kondygnacji startu dźwigu może użyć windy do zjechania do pomieszczeń piwnicznych przynależnych lokalowi. W związku z tym, że dźwig osobowy nie zjeżdża do piwnicy, gdzie znajduje się mój przynależny do mieszkania schowek (pomieszczenie piwniczne), automatycznie nie mam prawa korzystania z dźwigu, ponieważ winda nie dojeżdża na parter – gdzie znajduje się moje mieszkanie – z kondygnacji niższych. A regulamin korzystania z dźwigu nie pozwala mi na jazdę do miejsca zamieszkania poprzez 10 piętro. Innymi słowy nie jest spełniony paragraf 194 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr. 75 poz. 690). Ze względu na niezgodność pomiędzy wymaganiami wspomnianego paragrafu ze stanem faktycznym, pozbawiony praw korzystania z dźwigu osobowego jestem automatycznie pozbawiony praw do korzystania z własności wspólnej w postaci tego dźwigu, w związku z czym rozszerzenie opłat za własność wspólną na właścicieli lokali nie mających prawa korzystania z dźwigu osobowego jest niezasadne. Z tego samego powodu podstawa prawna, która została wspomniana nie może mieć zastosowania i jest sprzeczna z Ustawą, o której mowa na początku.
Jeżeli jednak opłaty eksploatacyjne nadal będą dotyczyły mieszkańców parteru proponuję aby mieszkańcy gubili w drzwiach windy chusteczki, po tym jak na 10 pietrze wysiądą. Może takie postępowanie przywróci nieco normalności?
Normalnie myslący, 12.02.2013, 23:37