Grudziądz. Spółdzielnia daje wybór: sprzątacie klatki schodowe albo płacicie!

Klatki schodowe w blokach chcecie nadal zamiatać i zmywać sami, czy wolicie zapłacić, aby zrobiła to administracja? Oto temat ankiety, którą wśród lokatorów właśnie rozpoczyna SM.
  • Grudziądz. Spółdzielnia daje wybór: sprzątacie klatki schodowe albo płacicie!

    10 zł od lokalu - to przybliżona stawka jaką należałoby zapłacić za sprzątanie klatki schodowej w bloku spółdzielni mieszkaniowej

    Array

- Przewidujemy, że koszt sprzątania wahałby się w okolicach 10 złotych miesięcznie od lokalu - mówi Magdalena Zygmunt, rzeczniczka Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu.

Druki sondażu w najbliższych dniach trafią do skrzynek lokatorów kilkudziesięciu wybranych budynków.

Na pytanie odpowiedzieć można także wypełniając elektroniczną wersję ankiety dostępną na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej. W obu przypadkach odpowiedzi należy dostarczyć do administracji przed 15 października. 

Autor: redakcja GP
Współpraca: (dd)
9komentarzy
Dodaj komentarz

Komentarze (9)

zastanawiam sie za co jeszcze nasza najdroższa w Polsce Spółdzielnia Mieszkaniowa chce pobierać opłaty. To jest skandal. Tak sie składa, ze mam mozliwośc porównania oferowanych cen spółdzielni z tymi które obowiązują w trójmieście. Wszystkie, oprócz wody obowiązujące stawki w Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziadzu są o 30 do 40 % wyższe niż w Gdańsku. Efektem tego jest czynsz który za to samo mieskanie w Gdańsku wynosi 330 zł, aw Grudziadzu 530 zł. Uważam, ze w tym kontekście pobieranie jeśzcze 120 zł za sprzatanie to juz przesada. Dodam tylko , że za te 330 zł z gdańska masz monitoring , sprzatanie klatek i inne niezbedne usługi dla mieszkańców.
członek SM, 03.10.2013, 13:48
Przedmiotową kwestię regulują przepisy ustawy o własności lokali: Art. 6a
1. Wynajmujący jest obowiązany do zapewnienia sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem umożliwiających najemcy korzystanie z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej, dźwigów osobowych oraz innych instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu i budynku określone odrębnymi przepisami. 2. W razie oddania w najem lokalu opróżnionego przez dotychczasowego najemcę, wynajmujący jest obowiązany wymienić zużyte elementy wyposażenia lokalu. 3. Do obowiązków wynajmującego należy w szczególności: 1) utrzymanie w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku, służących do wspólnego użytku mieszkańców, oraz jego otoczenia, 2) dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń, o których mowa w pkt 1, oraz przywrócenie poprzedniego stanu budynku uszkodzonego, niezależnie od przyczyn, z tym że najemcę obciąża obowiązek pokrycia strat powstałych z jego winy, 3) dokonywanie napraw lokalu, napraw lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego w zakresie nie obciążającym najemcy, a zwłaszcza: a) napraw i wymiany wewnętrznych instalacji: wodociągowej, gazowej i ciepłej wody - bez armatury i wyposażenia, a także napraw i wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacji elektrycznej, anteny zbiorczej - z wyjątkiem osprzętu,
b) wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg, posadzek i wykładzin podłogowych, a także tynków. Art. 6b
1. Najemca jest obowiązany utrzymywać lokal oraz pomieszczenia, do używania których jest uprawniony, we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym określonym odrębnymi przepisami oraz przestrzegać porządku domowego. Najemca jest także obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego użytku, jak dźwigi osobowe, klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia zsypów, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku. Tak więc ustawa na wynajmującego nakłada obowiązek dbania o czystość i porządek. Natomiast na najmującego - co jest jasno określone - obowiązek dbania i chronienia przed uszkodzeniami lub dewastacją.
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, 03.10.2013, 20:30
Przeczytałem uważnie zacytowaną ustawę i dochodzę do wniosku ,że spółdzielnia mieszkaniowa przez cale lata nie wywiązywała się ze swoich obowiązków wobec wynajmujących lokatorów. Mieszkam w wieżowcu i problem czystości szczególnie na parterze i w windach był nie do załatwienia .Teraz wiem ,że to spółdzielnia zaniedbała swoje ustawowe obowiązki. Ciekawe co na to radca prawny zatrudniany przez spółdzielnię - pewnie nie wiedział ,że tak to powinno funkcjonować.
członek spółdzielni, 04.10.2013, 07:33
z jakiej ustawy ( rok, Nr dz. Ustaw) pochodzi te artykuły 6a ? .
Ciekawe jak wyglądałaby sprawa gdy np. jesteś właścicielem mieszkania w bloku i to mieszkanie wynajmujesz innemu najemcy to powołując się na pkt 3 tej ustawy przyjeżdżałbyś raz w miesiącu by utrzymać w należytym stanie, porządkek i czystość pomieszczeń służących do wspólnego użytku mieszkańców.
dora, 04.10.2013, 14:51
Proszę :
Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 Dz.U. z 2001r. Nr 71, poz. 733
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, 06.10.2013, 18:19
przepraszam 10 zł pomyłka
członek SM, 03.10.2013, 13:52
Już nie wiedzą za co ściągać pieniądze od mieszkańców, ciekawe co jeszcze wymyślą żeby zgarniać kasę od mieszkańców..W większości bloków lokatorzy sami sprzątali klatki wg.kolejności i było dobrze....
Gość, 03.10.2013, 19:53
Inne spółdzielnie zdążyły wymienić okna w klatkach schodowych, piwnicach, oświetlenia w wejściu do klatek i ostatnich piętrach wieżowców na reagujące na czujki ruchu, klapy dachowe przejrzyste, drzwi "drugie" w klatkach schodowych, założyły drewniane poręcze przy schodach itd. A u nas w Grudziądzu głęboki PRL z Panem Prezesem z tej epoki !
Członkowski, 03.10.2013, 20:27
1. na podst.jakiego przepisu spółdzielnia żada opłaty 4 zł za korytarzyki skoro jest tylko zarządca?
2. Klatki schodowe są myte przez mieszkanców od zawsze i jakas tam firma zaprayjażniona z prezesem nie jest tu potrzebna.
Czas rozwiązać ten burdel naciagaczy
wit, 30.10.2013, 13:01