Zrównoważone budownictwo: na czym to polega

Ekologiczne aspekty budowy różnych obiektów są z roku na rok coraz ważniejsze. Poświęca się im dużo uwagi. Popierana przez Unię Europejską koncepcja zrównoważonego budownictwa na nowo weryfikuje standardy i normy budowlane.
  • Jean-Luc Darras

    Ekspert przybliża znaczenie oraz niektóre korzyści, jakie niesie za sobą urzeczywistnianie wytycznych zrównoważonego budownictwa. Upowszechnienie podstawowych standardów tej koncepcji wśród wszystkich stron zaangażowanych w proces budowy umożliwi odpowiedzialne i pozostające w zgodzie z naturą kształtowanie architektury miast.

    RD bud

Wykorzystanie innowacyjnych materiałów, praktyka bezpiecznego budowania oraz nowe technologie, które nie zanieczyszczają środowiska, powodują, że użytkowanie obiektów jest przyjazne zarówno dla użytkowników, jak i środowiska. O tym, jak wygląda wdrożenie zasad zrównoważonego budownictwa, mówi Jean-Luc Darras, ekspert z firmy RD bud. Od 2 lat jest ona inicjatorem projektu „Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej".

Wyjaśnienie pojęcia zrównoważonego budownictwa

Wbrew ogólnym wyobrażeniom zrównoważone budownictwo to niezwykle szerokie pojęcie, które poza aspektem budowlanym ma wydźwięk również ekonomiczny, kulturalny i społeczny. Celem zrównoważonego budownictwa jest, bowiem zarówno trwałość, jakość, jak i użyteczność rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i projektowych. Priorytetem jest ograniczenie zużycia energii i zużywania zasobów naturalnych, a także zmniejszenie produkcji odpadów i zanieczyszczeń z transportu materiałów budowlanych. Sprzymierzeńcem upowszechniania idei zrównoważonego budownictwa jest z pewnością Unia Europejska. UE aktywnie promuje narzędzia, technologie, metodologie oraz materiały redukujące m.in. hałas oraz nagromadzenie odpadów w miastach.

Jak wygląda realizacja zrównoważonego budynku

Firma budowlana, która podejmuje się realizacji tzw. „zrównoważonych inwestycji", musi dostosować zarówno sposób organizacji placu budowy, jak i charakter samych prac budowlanych pod wyraźnie określone wymagania.

Jednym z wymagań jest ograniczenie poziomu emisji hałasu. To nieodłączny towarzysz prac budowlanych. Od wykonawcy oczekuje się zastosowania elektrycznego wibrowania betonu zamiast pneumatycznego oraz mocowania powierzchni deskowania z użyciem klucza a nie młota.

Równie ważnym aspektem jest ograniczenie poziomu emisji pyłów i osadów w czasie prac budowlanych. Pomocne w zachowaniu tej wytycznej jest zbudowanie wytrzymałej i regularnie sprzątanej drogi dojazdu dla pojazdów dostawczych oraz zadbanie, by w czasie upałów i okresów pozbawionych deszczy drogi były regularnie nawilżane w celu ograniczenia ilości kurzu unoszącego się w powietrzu.

Kolejnym ważnym wymogiem zrównoważonego budownictwa jest ograniczenie poziomu zanieczyszczenia powietrza poprzez zmniejszenie emisji substancji zanieczyszczających oraz drażniących zapachów. W tym celu stosuje się urządzenia elektryczne lub z napędem gazowym zamiast urządzeń termicznych czy napędzanych paliwem.

Istotne jest też zarządzanie i waloryzacja odpadów, umożliwiające ograniczenie ich ilości nawet o 70%. Zrównoważone budownictwo wyraża się także w ograniczeniu poziomu zanieczyszczeń wód i gruntów. W tym celu zakłada się oszczędne instalacje i systemy licznikowe, podłączone bezpośrednio do sieci kanalizacji oraz specjalne zbiorniki dekantacyjne na wodę (pozwalające oddzielać wodę od osadu).

Aby zachować standardy zrównoważonego budownictwa, konieczne jest także ograniczenie poziomu zużycia energii elektrycznej. W tym celu instaluje się różne liczniki do dokonywania comiesięcznych odczytów zużycia energii. Natomiast dzięki systemom uniemożliwiającym zużywanie energii elektrycznej w miejscach, gdzie nie ma takiej potrzeby, możliwe jest odcięcie zasilania w niektórych strefach budowy m.in. w nocy i w weekendy.

Autor: redakcja.regiodom
Współpraca: Jean-Luc Darras, Dyrektor Techniczny oraz Specjalista ds. Zrównoważonego Rozwoju w firmie RD bud
1komentarzy

Komentarze (1)

trwa krótko, bo ta się skończy dosyć szybko ! Ale nikt nie napisze o hałasie wprowadzonym na stałe przez np po sąsiedzku z blokiem mieszkalnym pobudowany sklep-market, gdzie zostaje się już na zawsze z rykiem tirów dostawiających towar, szumem i klekotem rozregulowanych i wyeksploatowanych urządzeń chlodniczych, tonami rozrzuconych wokół śmieci i papierków, puszek itp. To jest problem, a nie stukanie młotkiem na budowie !
q-wa, 21.06.2012, 09:42