Domy ekologiczne. Co to znaczy budować ekologicznie?

Budownictwo zrównoważone to coraz częściej słyszane hasło. Zobacz, czym się ono charakteryzuje.
  • Budownictwo zrównoważone

    Dzięki wzrostowi świadomości i wiedzy na temat zrównoważonego budownictwa, ekologii czy surowców odnawialnych, możemy zyskać coś więcej niż tylko komfort przebywania w nowoczesnych budynkach. Co takiego? Inwestycję na wielu płaszczyznach, która naprawdę się opłaci!

    Sopro

Sektor budowlany (w tym deweloperski) od wielu lat dynamicznie się rozwija. Dzięki temu następują istotne zmiany w podejściu do nowych inwestycji. Architekci i inżynierowie budowlani kładą coraz większy nacisk na szereg zmiennych. Mają one być gwarantem tego, że współczesne budynki spełnią restrykcyjne zasady zrównoważonego rozwoju. Obecnie liczy się proekologiczne podejście do tematu budownictwa. Obiekty rywalizują między sobą pod względem uzyskanych certyfikatów. Dlatego zdobywają punkty, dzięki którym możliwe jest otrzymanie prestiżowych certyfikatów LEED oraz BREEM. 

Zrównoważone budownictwo – trend czy wartościowa idea?

Temat zrównoważonego budownictwa to ostatnio szeroko omawiana kwestia. Dotyczy to głównie współczesnej architektury, rozpoczynanych inwestycji budowlanych oraz ich wpływu na stan środowiska czy funkcjonowanie tkanki miejskiej. Celem zrównoważonego budownictwa jest takie projektowanie i dobór rozwiązań materiałowych czy konstrukcyjnych, które nie tylko poprawią komfort i warunki życia użytkowników budynków, ale przełożą się również na stan środowiska.
Jak? Poprzez ograniczenie zużycia energii, wykorzystanie zasobów energii odnawialnej czy zminimalizowanie emisji negatywnych związków do atmosfery. Efekt? Myślenie perspektywiczne, a także troska o zdrowie i komfort – zarówno swoje, jak i przyszłych pokoleń.

Polecamy poradniki: O odnawialnych źródłach energii

Zrównoważone budownictwo ma swój początek już na etapie projektu inwestycji. Ma on kluczowe znaczenie, jeśli przeanalizujemy przyszłe koszty eksploatacyjne, wpływa obiektu na otaczające środowisko oraz to, jak szybko zwrócą się koszty poniesione we wstępnych etapach wykonawczych. Wartość takiego projektu, pod kątem szeroko rozumianej ekologii i ekonomii, oceniamy przede wszystkim na podstawie materiałów i elementów, które bezpośrednio prowadzą do ograniczenia zużycia energii, wody oraz unikania związków, które są szczególnie uciążliwe dla środowiska naturalnego.

Korzyść oparta na ścisłych wytycznych

To, czy budynek pretenduje do miana ekologicznego, możemy stwierdzić niemal na pierwszy rzut oka. To, czy faktycznie jest ekologiczny, określa się wykorzystując naukowe systemy weryfikacji i certyfikacji nazywane LEED oraz BREEAM. Czym są te certyfikaty?

Leadership in Energy and Enviromental Design, znany bardziej jako LEED. Ten certyfikat amerykański bardzo kompleksowo i wielokryterialnie podchodzi do oceniania budynków. Ten system certyfikacyjny ocenia dostosowanie nowo powstających budynków do standardów zrównoważonego ekologicznie rozwoju. Pozwala zweryfikować czy dana inwestycja wykorzystuje przyjazne i bezpieczne materiały i techniki budowlane, które mają bezpośredni wpływ na oszczędność zasobów naturalnych, wydajność energetyczną czy poziom emisyjności szkodliwych związków do atmosfery. Poszczególne elementy, które podlegają ocenie, tworzą składową ostatecznego wyniku, klasyfikując projekt na czterech poziomach:

  • certyfikowany,
  • srebrny,
  • złoty,
  • platynowy.

Produkty budowlane również poddawane są klasyfikacji LEED. A ich wykorzystanie przyczynia się do zwiększenia punktacji certyfikacyjnej budynku, który stara się o to wyróżnienie.
Na rynku dostępne są również produkty spełniające wymagania DGNB niemieckiego Certyfikatu Budownictwa Zrównoważonego. Ten składający się z wielu kryteriów system stanowi kompleksowe narzędzie planowania i oceny obiektów z punktu widzenia standardów zrównoważonego rozwoju. Budynki oceniane są z punktu widzenia sześciu obszarów. Pod uwagę braja jest: ekologia, ekonomia, czynnik społeczno-kulturowy, technologie, procesy produkcyjne i lokalizacja. System certyfikacji zakłada dwa wymagania krytyczne, z czego jedno związane jest bezpośrednio z rozwiązaniami z zakresu chemii budowlanej, gdyż dotyczy ilości lotnych związków organicznych w powietrzu.

Do oceny budynku pod względem ekologii i efektywności służy również BRE Environmental Assessment Method, czyli brytyjski system zwany BREEAM. Certyfikat ten ocenia znaczenie większy zakres kategorii związanych z wpływem na środowisko, między innymi zarządzanie projektem i prowadzenie procesu budowy, komfort użytkowników, zużycie energii, lokalizację i transport do i z budynku, gospodarkę wodno-ściekowa, wykorzystane materiały, gospodarkę odpadami, wykorzystanie terenu oraz wpływ na ekologię, ochronę przed emisją zanieczyszczeń i innowacyjność.

Podejście eko w budownictwie

Oparcie projektu na produktach wysoko cenionych przez Instytucje Certyfikujące, umożliwia zgromadzenie takiej liczby punktów, by uzyskać wspominane prestiżowe certyfikaty. Dzięki temu można świadomie dokładać „cegiełki" do przyjaznego, zielonego budownictwa.

– W budynkach publicznych i miejscach pracy spędzamy dziś znaczną część naszego życia. Odpowiednie środowisko wewnętrzne i komfort użytkowania tych przestrzeni ma więc duży wpływ na jakość naszego życia. Czasy, kiedy traktowane było tylko jako bryły, odeszły w zapomnienie – podkreśla Aneta Rostek.

Warto wiedziećJak unikać syndromu chorego budynku 

Ekologiczne budownictwo – dlaczego się opłaca?

Analiza trendów polskiego budownictwa wskazuje, że do rozwiązań energooszczędnych i ekologicznych inwestorów najczęściej przekonuje rzetelna kalkulacja kosztów eksploatacji w zestawieniu z koniecznymi nakładami finansowymi. Choć koszty budowy ekologicznych budynków przewyższają tradycyjne rozwiązania, to najczęściej zwracają się one w ciągu kilku lat od poczynionych inwestycji.

Szacuje się, że budynki spełniające wymagania ośrodków certyfikacyjnych, nadających im miano „ekologicznych", potrafią zaoszczędzić do 50 proc. energii, 40 proc. wody, a także obniżyć emisję szkodliwych gazów nawet do 30–40 proc. Dostosowanie projektu do standardów eko to opłacalność, na którą warto zdecydować się już teraz – zwłaszcza w obliczu zachodzących obecnie zmian w przepisach prawnych. Zmiany mają prowadzić do tego, że stopniowo będziemy budować z jeszcze większą troską o wpływ na środowisko.

Budowanie zgodne ze standardami LEED czy BREEAM to nie tylko udowodnione korzyści ekonomiczne, ale również spokój związany ze ochroną zdrowia użytkowników certyfikowanych obiektów. – Pewne, ekologiczne produkty, niskoemisyjna chemia budowlana, surowce odnawialne – to klucz do zapewnienia sobie i otaczającemu środowisku bezpiecznej przyszłości – uważa Aneta Rostek, Marketing Manager Sopro Polska.

Autor: redakcja.regiodom
Współpraca: Sopro Polska
0komentarzy