Wpływ rynku nieruchomości na sektor bankowy

W momentach hossy na rynku mieszkaniowym banki walczą o klienta. Gdy koniunktura się pogarsza, aktywność klientów zmniejsza się, a przedstawiciele sektora bankowego koncentrują się na ochronie przed negatywnymi konsekwencjami takiej sytuacji.

To, co dzieje się na rynku nieruchomości jest bacznie obserwowane przez sektor bankowy. Czy rynek nieruchomości ma faktycznie kluczowe znaczenie dla banków?  

O dużym znaczeniu rynku nieruchomości dla sektora bankowego możemy przekonać się zgłębiając bardzo ciekawe opracowanie National Bureau of Economic Research zatytułowane The Great Mortgaging: Housing Finance, Crises, and Business Cycles. Dane zgromadzone przez badaczy dla 17 najważniejszych, rozwiniętych krajów, sięgają aż 1870 roku, czyli czasów gdy statystyka publiczna znajdowała się na bardzo wczesnym stadium zaawansowania. Dzięki temu możemy prześledzić rozwój sektora bankowego w ciągu ostatnich 140 lat. Jedną z zasadniczych zmian, które da się zauważyć, jest skokowy wzrost kredytów hipotecznych w aktywach banków. Najlepiej to zjawisko ilustruje zestawienie trzech poniższych wykresów. 

Udział kredytów hipotecznych w całkowitej liczbie udzielonych kredytów w latach 1928, 1970 oraz 2007 

Kredyty hipoteczne w puli wszystkich kredytów

Źródło: The Great Mortgaging: Housing Finance, Crises, and Business Cycles, National Bureau of Economic Research

W większości przypadków udział kredytów hipotecznych w całkowitej liczbie udzielanych kredytów znacząco wzrósł. Jedynie w nielicznych przypadkach odsetek ten uległ lekkiemu zmniejszeniu i jest konsekwencją już bardzo wysokiego zadłużenia obywateli tych państw.

Widząc bardzo duży udział kredytów hipotecznych w ogólnej liczbie udzielanych przez banki kredytów, nie dziwi fakt, że sytuacja na rynku nieruchomości może mieć kluczowe znaczenie dla wielu banków. Tym bardziej, że „uzależnienie" od tego rodzaju produktu oprócz spodziewanych profitów niesie za sobą także ryzyko w przypadku podejmowania w przeszłości błędnych decyzji.

Autor: Jarosław Mikołaj Skoczeń, Grupa Emmerson
0komentarzy