UOKiK: z jakością węgla, którym palimy, jest różnie. 139 nieprawidłowości na 517 kontroli u sprzedawców

W 2020 r. według UOKiK skontrolowano ponad 500 losowo wybranych składów węgla. Wyniki nie są złe, ale wciąż pozostało wiele do zrobienia.
 • UOKiK węgiel

  Większość składów węgla dobrze wypadła podczas kontroli, jednak w niektórych stwierdzono poważne nieprawidłowości.

  Tomasz Czachorowski / PPG

UOKiK, czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, podał dane na temat jakości węgla sprzedawanego na składach w Polsce. Okazało się, że na 517 przeprowadzonych kontroli w 39 przypadkach opał nie spełniał wymagań jakościowych. Jeszcze więcej było próbek węgla o parametrach gorszych, niż sprzedawcy twierdzili w wystawianych świadectwach jakości.

UOKiK: kontrola węgla konieczna, by zapanować nad smogiem

Spalanie opału niskiej jakości w domowych kotłach to jedno z głównych źródeł smogu w Polsce. Jak podaje GUS, jeszcze w 2018 r. aż 45,4 proc. gospodarstw domowych w naszym kraju ogrzewało się paliwami stałymi, przy czym często był to opał najniższej jakości (np. odpady węglowe takie jak muły i floty). Szczególnie dużo paliwa spala się w domach nieocieplonych, których jest w Polsce aż 3,6 mln.

Jednym z elementów walki ze smogiem jest kontrola nad jakością sprzedawanego węgla. Serwis cire.pl przytoczył dane UOKiK na temat losowych kontroli przeprowadzonych na składach w 2020 r. przez Inspekcję Handlową. Wyniki były następujące:

 • 39 na 517 zbadanych próbek węgla nie spełniało wymagań jakościowych, jakie musi spełniać opał dopuszczony do sprzedaży,
 • 100 na 517 próbek węgla nie spełniało norm podanych przez sprzedawców w świadectwach jakości.

Sprawdź: Mieszkań zbudowano więcej niż za Gierka. 3 historyczne rekordy w budowlance w 2020 r.

Chodziło m.in. o to, że próbki miały niewłaściwą zawartość wilgoci i popiołu, a także większą niż dozwolona zawartość tzw. podziarna. Wszystko to wpływa na spalanie węgla, a w efekcie także na ilość wytwarzanego ciepła i produkowanych zanieczyszczeń.

– W przypadku stwierdzenia, że paliwo stałe nie spełnia wymagań jakościowych, wojewódzki inspektor IH kieruje zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa – podkreślił UOKiK.

NIK paliwa stałe

Ogrzewanie gospodarstw domowych w Polsce. Źródło: NIK

Gdzie problemów z jakością węgla było najwięcej?

Jak podał UOKiK, najwięcej próbek opału niespełniającego wymagań jakościowych było w województwach:

 • kujawsko-pomorskim (7),
 • lubelskim (4),
 • lubuskim (4).

Z kolei błędne informacje w świadectwach jakości węgla odnotowano przede wszystkim w województwach wielkopolskim (17), kujawsko-pomorskim (10), podlaskim (9) i łódzkim (8).

W wyniku wykrytych nieprawidłowości do września 2020 r. Inspekcja Handlowa wydała 49 decyzji nakładających kary finansowe. Ich łączna wartość wyniosła 516 tys. zł.

Dziurawe prawo przyczynia się do smogu

Choć wyniki inspekcji przeprowadzonych na składach ogółem nie są złe, wciąż pozostało wiele do zrobienia. Przypomnijmy, że w grudniu 2020 r. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała druzgoczący raport, w którym wykazano, że system kontroli nad jakością paliw stałych w Polsce jest bardzo dziurawy. Winne jest przede wszystkim źle skonstruowane prawo, a także zbędna biurokracja, która utrudnia wykrycie i karanie nieprawidłowości. Wskazano m.in. następujące problemy:

 • jeśli klient poskarży się Inspekcji Handlowej na jakość węgla u któregoś sprzedawcy, między skargą a kontrolą mijają nawet 3 miesiące (w skrajnym przypadku było to aż 378 dni);
 • nawet jeśli badanie wykryje, że skład sprzedawał węgiel niskiej jakości, prawo nie pozwala skontrolować kopalni, która ten węgiel sprzedała.

Zdaniem NIK niezbędne są dalsze działania, jeśli problem smogu ma zostać rozwiązany. Na razie musi wystarczyć fakt, że zwiększona liczba kontroli na składach to krok w dobrym kierunku.

Zobacz: Smog nas dusi, bo rząd uchwalił dziurawe prawo. Druzgoczący raport NIK

Autor: Przemysław Zańko
0komentarzy