Szczecin: deklaracje śmieciowe wydłużone do piątku

Nie do jutra, a do piątku będzie można składać deklaracje związane z odbiorem odpadów z naszych posesji. Obowiązek ciąży na zarządcach nieruchomości wielolokalowych oraz właścicielach domów jednorodzinnych.
  • Szczecin: deklaracje śmieciowe wydłużone do piątku

    Array

– Ustawowy termin złożenia dokumentu przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych mija
15 stycznia br. Jednak w specjalnie przygotowanych do tego punktach w wydłużonych godzinach pracy urząd miasta jeszcze przez dwa kolejne dni czyli do 17 stycznia włącznie będzie przyjmował deklaracje. Decyzja ta podyktowana jest tym, że 1 i 6 stycznia były dniami wolnymi od pracy – mówi Tomasz Klek ze szczecińskiego magistratu.

Dowiedz się: Co ze śmieciami, których nie można wyrzucić do kosza 

Nową deklarację w styczniu 2014 roku składa ten sam właściciel, który złożył pierwszą deklarację. Dopiero po złożeniu deklaracji opłata na rachunek urzędu miasta może być wnoszona w niższej wysokości. Pierwszy termin wnoszenia opłat po wejściu w życie niższych stawkę to 17 luty 2014 roku (opłata za styczeń i luty).

Od ubiegłego piątku można w końcu skorzystać z możliwości złożenia deklaracji elektronicznie z wykorzystanie profilu zaufanego E- PUAP.

Deklarację można złożyć na 3 sposoby:

  1. za pośrednictwem poczty – pobranie formularza do druku ze stron eurzad.szczecin.pl lub ecozmiany.szczecin.pl i po wypełnieniu oraz podpisaniu deklaracji przesłanie jej deklaracji pocztą na adres: Urząd Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin z dopiskiem: "DOP-1" lub "DOP-2";
  2. osobiście – w godzinach 7:30–17:00 można składać deklaracje w specjalnie przygotowanych punktach. Właściciele indywidualni - przy pl. Armii Krajowej - stanowiska w holu filharmonii (8 stanowisk). Deklaracje będą przyjmowane także na prawobrzeżu przy ul. Rydla w godz. 8:00 – 16.00 w dedykowanych stanowiskach w filii Urzędu Miasta (2 stanowiska) oraz w kancelarii.
    Zarządcy nieruchomości składają deklaracje na pl. Armii Krajowej w pokojach Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych - 4 piętro Urzędu, pok. 401 i 403 – wejście od ul. Odrowąża.
    W każdym punkcie będzie możliwość pobrania formularza deklaracji oraz uzyskania informacji dotyczącej jego wypełnienia.
  3. elektronicznie – deklarację będzie złożyć również elektronicznie poprzez stronę eurzad.szczecin.pl i podpisanie jej z wykorzystaniem Certyfikatu Kwalifikowanego lub profilu zaufanego E- PUAP.

Do tej pory złożono 6 tysięcy z 25 tysięcy szacowanych deklaracji.

Konieczność ponownego złożenia deklaracji wynika ze znowelizowanych przepisów, które weszły w życie z początkiem nowego roku. Wśród nich są niższe opłaty za odbiór śmieci. Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (zmiana stawek jest właśnie taką zmianą), konieczne jest złożenie nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości. 

Autor: GDP
1komentarzy
Dodaj komentarz

Komentarze (1)

jak podwyższano mi podatek od nieruchomości, to nie pytano mnie o zgodę
darek, 14.01.2014, 15:23