Rośnie popyt na kredyty hipoteczne, ale stać na nie tylko zamożnych

Na rynku kredytów mieszkaniowych trwał długi okres spadków. Tymczasem w drugim kwartale 2015 roku nastąpił skokowy wzrost liczby i wartości przyznanych kredytów hipotecznych.
  • Zakup mieszkania na kredyt dostępny dla zamożnych

    Pomimo obowiązkowego wkładu własnego na minimalnym poziomie 10 procent wartości mieszkania, rośnie liczbą chętnych za zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Przy czym w cennikach wielu banków przekroczenie progu 80 procent LTV (stosunku sumy kredytu do wartości nieruchomości), oznacza niższą marżę. W perspektywie 20-30 lat spłaty długu daje to spore oszczędności. Dlatego przy zakupie domu lub mieszkania warto wykorzystać oszczędności.

    123RF

Po bardzo słabych wynikach po I kwartale, drugi kwartał 2015 roku okazał się lepszym okresem w segmencie kredytów mieszkaniowych – wynika z raportu AMRON-SARFiN opublikowanego przez Związek Banków Polskich (ZBP). Banki udzieliły 46 504 kredyty mieszkaniowe na łączną kwotę 10,058 mld zł. W porównaniu do wyników za I kwartał 2015 roku oznacza odnotowano wzrost liczby nowo udzielonych kredytów hipotecznych o 10,28 proc., a ich wartości o 12,03 proc.

II kwartał 2015 roku przyniósł wzrost liczby czynnych umów kredytowych o 1,56 proc., czyli o 29 928 sztuk w porównaniu do poprzedniego kwartału. Łączna liczba czynnych umów kredytowych na koniec pierwszego półrocza 2015 roku wyniosła 1 945 287 sztuk. Tym sposobem łączna wartość zadłużenia polskich gospodarstw domowych z tytułu kredytów hipotecznych jest na poziomie 374,039 mld zł. 

Ożywienie również na rynku nieruchomości mieszkaniowych

– W II kwartale bieżącego roku wydano pozwolenia na budowę 47 977 mieszkań, co oznacza wzrost o 25 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału – zauważa dr Jacek Furga, przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości ZBP. – Od kwietnia do czerwca aż dwukrotnie wzrosła liczba rozpoczętych budów i wyniosła 48 501. Natomiast pula mieszkań oddanych do użytkowania w analizowanym kwartale wzrosła zaledwie o jeden procent w ujęciu kwartalnym i wyniosła 32 031 lokali.

Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP zwraca natomiast uwagę na to, że wycofywanie pieniędzy z lokat i realizacja inwestycji na rynku mieszkaniowym oraz postępujący wzrost nowo udzielanych kredytów w największych aglomeracjach, w szczególności w Warszawie – co obserwujemy w bieżącym okresie – sugerują, że finansowane kredytem nieruchomości mieszkaniowe są dostępne przede wszystkim dla bardziej zamożnej części społeczeństwa.

Przeczytaj: Jak zdobyć wkład własny na zakup mieszkania

– Brak programów oszczędnościowych stwarzających szansę na systematyczne gromadzenie wkładu własnego pozostaje natomiast realną barierą na drodze do kupna własnego lokum dla jego pozostałej części. ZBP od już 20 lat wnosi o wdrożenie programu rozwoju budownictwa mieszkaniowego i systemu zachęt do długoterminowego oszczędzania na wkład własny i ponownie apeluje do polityków o poważne potraktowanie tego tematu – podsumowuje Krzysztof Pietraszkiewicz. 

Autor: Zbigniew Biskupski (AIP)
4komentarzy
Dodaj komentarz

Komentarze (4)

Hej frankowicze !! co było dzisiaj na obiadek?? polski kawior, czyli kaszanka?!! Tfu!! niedobre.
Sprzedawajcie swoje apartamenty, zanim komornik tego nie zrobi!! Przenoście się do ,
teściowej na kozetkę !! kozetka, niestety, skrzypi, więc bzykać się będziecie tylko raz w tygodniu
gdy teściowa jest w kościółku na nieszporach !!
obiadek, 08.09.2015, 21:33
Komentarz został usunięty.
Komentarz został usunięty.
Komentarz został usunięty.