Na co stawiają urbaniści w planowaniu przestrzeni miejskiej

W działaniach proekologicznych w planowaniu urbanistycznym, szczególną uwagę zwracać należy na oszczędność zużycia energii. Na co jeszcze stawiają urbaniści?
  • Przestrzeń miejska

    W nowoczesnej przestrzeni miejskiej urbaniści stawiają na ograniczanie ruchu indywidualnych pojazdów w ściśle zabudowanych terenach śródmiejskich.

    dharder

– Istotne jest również wykorzystanie czystych wód deszczowych w zagospodarowaniu osiedlowych terenów rekreacyjnych – mówi Anna Rembowicz-Dziekciowska, dyrektorka Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy. – Należy dążyć do ograniczania wprowadzenia czystych wód do kanalizacji deszczowej, zarówno w skali działki i jednego budynku, jak i w skali osiedla czy całego miasta.

Chodzi o to, żeby wykorzystywać deszczówkę

Woda deszczowa nie powinna trafiać bezpośrednio do kalizacji, ale wykorzystywać ją, choćby do budowy oczek wodnych albo po prostu do podlewania działki.

Warto przeczytać: Zbieranie i wykorzystanie wody deszczowej 

– Poza tym, spowolnienie spływu wód do kanalizacji ogranicza ryzyko występowania powodzi – kontynuuje szefowa MPU. – Wszelkie rozwiązania powinny umożliwiać wykorzystywanie tych wód do kształtowania i utrzymywania terenów zielonych.

Wykorzystywanie wody w zagospodarowaniu otoczenia

Kolejny trend wykorzystywany przez urbanistów to wykorzystanie istniejących zbiorników wodnych (strumieni, rzek, oczek wodnych) w zagospodarowaniu terenów zielonych. – Na ich bazie można budować tereny rekreacyjne łączone w czytelne systemy ogólnomiejskie, które są połączone np. ścieżkami rowerowymi – dodaje Rembowicz-Dziekciowska.

Komunikacja publiczna preferowana

Kolejna sprawa to eliminacja bądź ograniczanie ruchu indywidualnych pojazdów w ściśle zabudowanych terenach śródmiejskich. – Preferujemy komunikację publiczną, przede wszystkim tramwaj, który nie emituje zanieczyszczeń, lub jazdę rowerami. Obniża się w ten sposób poziom zanieczyszczenia powietrza w tak zwanych trudnych do przewietrzania obszarach ścisłej zabudowy miejskiej – wyjaśnia pani dyrektor.

Odpowiednie nasłonecznienie mieszkań 

Przy kształtowaniu nowej zabudowy urbaniści i architekci zwracają uwagę na dbałość o urbanistykę umożliwiającą odpowiednie nasłonecznienie mieszkań i wnętrz urbanistycznych.

– Chodzi np. o bloki w kształcie litery U, w których są miejsca, gdzie w ogóle nie dochodzi słońce – mówi ekspert. – Zwracamy też uwagę na to, aby powstawało jak najwięcej budynków samowystarczalnych. Wskazane jest projektowanie obiektów o dodatnim bilansie energetycznym. To te, które więcej energii wytwarzają niż je pobierają. Odzysk ciepła następuje choćby w instalacjach wentylacyjnych.

Warto przeczytać: Domy zeroenergetyczne: w jakiej technologii można je wybudować? 

Izolacja od nadmiernego hałasu

Urbaniści mają też na celu izolację od nadmiernego hałasu, czyli oddalenie zabudowy mieszkaniowej od uciążliwych arterii, w grę wchodzi budowa ekranów akustycznych.

Powoli następuje eliminacja z obszarów zabudowy mieszkaniowej obiektów usługowych lub przemysłowych generujących uciążliwość dla otoczenia, czyli hałas, zanieczyszczenie powietrza, ciężki transport. – Teraz zauważamy pomieszanie funkcji osiedla, które powstawały latami – zaznacza Rembowicz-Dziekciowska. – Efekt jest taki, że obok osiedla mieszkaniowego mamy zakłady przemysłowe. Jest tendencja, żeby powoli wycofywać fabryki z sąsiedztwa np. na obrzeża miasta i nie budować kolejnych domów na terenach, na jakich funkcjonują zakłady. 

Autor: Katarzyna Piojda
1komentarzy
Dodaj komentarz

Komentarze (1)

"kalizacji" czy kanalizacji? łojojoj polska jezyk trudna. pani Kasiu.
grzesiek, 21.03.2012, 09:32