Kto będzie musiał oddać dopłaty w ramach Mieszkania dla Młodych

W ramach Mieszkania dla Młodych można otrzymać nawet 111 tysięcy złotych dofinansowania. Jednak przez pięć lat od zaciągnięcia kredytu mieszkaniowego obowiązuje okres ochronny. Tym, którzy złamią zasady, może grozić obowiązek zwrotu części dopłaty.
  • Dopłata w ramach Mieszkania dla Młodych

    Często dopłatę MdM tracą osoby, których mieszkanie nie jest jeszcze gotowe, a ostatnia transza ma zostać wpłacona w grudniu. Dopłata nie może być przesunięta na kolejny, ponieważ zgodnie z zapisami Mieszkania dla Młodych, dofinansowanie przepadnie.

    Magdalena Kmita-Kulesza

Mieszkanie dla Młodych (MdM) cieszy się dużą popularnością. Bank Gospodarstwa Krajowego przeznaczył już na dopłaty ponad 2,5 miliardy złotych. Dofinansowanie najczęściej stanowi wkład własny przy kredycie hipotecznym, który jest obecnie niezbędny w każdym banku. Jednak kredytobiorcy powinni wiedzieć, w jakich sytuacjach mogą stracić otrzymane środki. A może to nastąpić w ciągu pierwszych pięciu lat od chwili powstania zadłużenia. W tym czasie beneficjent ma ograniczony zakres działań związanych z nieruchomością. Złamanie obowiązujących zasad wiąże się z obowiązkiem zwrotu części otrzymanego dofinansowania.

Przeczytaj: W styczniu ostatnia szansa na dofinansowanie z programu MdM 

Czego nie wolno w pierwszych pięciu latach po uzyskaniu dopłaty MdM?

Mieszkanie kupione w ramach MdM nie powinno zmienić właściciela w ciągu pięciu pierwszych lat od zakupu. Jego sprzedaż (bez względu na to, czy mowa o właścicielu czy współwłaścicielu) równoznaczna jest z obowiązkiem zwrotu części otrzymanego dofinansowania. Kupionego z dopłatą mieszkania nie można też wynająć ani zmienić sposobu jego użytkowania tak, że niemożliwe będzie zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Niepożądane jest też uzyskanie prawa własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, jednak tu ustawa dopuszcza wyjątek: jeśli nieruchomość otrzymano w spadku, utrata dofinansowania kredytobiorcy nie grozi.

Dowiedz się również: Jaki będzie czynsz w mieszkaniu z programu "Mieszkanie Plus" 

Ostatnią sytuacją, w której beneficjent programu będzie musiał zwrócić część dopłat jest wcześniejsza spłat kredytu (całościowa lub częściowa) w części, która przekracza wysokość dofinansowania uzyskanego w ramach MdM.

Jaką część dopłat z Mieszkania dla Młodych należy zwrócić?

Zasady co do złamania zasad programu są jasne: osoba, która to zrobi musi oddać część otrzymanego dofinansowania, proporcjonalną za czas, jaki upłynie od zajścia którejś z wyżej wymienionych sytuacji do końca pięcioletniego okresu ochronnego. Na przykład osoba, która dostała 50 tys. zł, a po dwóch latach sprzedała mieszkanie, musi oddać za pozostałe trzy lata. W tym przypadku 36 miesięcy, które pozostały do końca okresu ochronnego, należy podzielić przez 60 (tyle miesięcy trwa okres ochronny) i ten ułamek mnożymy przez kwotę dofinansowania (50 tys. zł). Zatem osoba, która po dwóch latach od zaciągnięcia kredytu MdM z dopłatą w wysokości 50 tys. zł złamie jego zasady, będzie musiała oddać aż 30 tys. zł.

Od tej zasady jest jednak wyjątek. Jeśli ktoś dokona całkowitej wcześniejszej spłaty kredytu lub spłaty częściowej, po której kwota kredytu spadnie poniżej 50 proc. ceny zakupu nieruchomości i nastąpi to przed zawarciem finalnej umowy ustanowienia lub przeniesienia własności, wtedy oddać będzie trzeba całość dopłat.

Utrata uprawnienia do dofinansowania w ramach MdM – kto o tym informuje?

Kredytobiorca ma 30 dni na pisemne poinformowanie Banku Gospodarstwa Krajowego o zdarzeniu i jest to jego obowiązek. Na zwrot odpowiedniej kwoty pieniędzy na konto Funduszu Dopłat beneficjent ma 60 dni liczone od dnia wystąpienia zdarzenia, które pozbawiło go prawa do pomocy w ramach programu MdM. Niedopełnienie tego obowiązku grozi naliczeniem odsetek ustawowych.

Czego w ciągu 5 lat nie można zrobić zgodnie z umową MdM?

Nie wolno:

  • sprzedać mieszkania kupionego na kredyt z dopłatami,
  • wynająć mieszkania ani użyczyć go innej osobie,
  •  zmienić przeznaczenia użytkowania w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  • wejść w posiadanie innego lokalu mieszkaniowego (za wyjątkiem otrzymania go w spadku),
  • spłacić całości kredytu lub części przewyższającej wysokość udzielonego dofinansowania.
Autor: Marcin Krasoń, Home Broker
1komentarzy
Dodaj komentarz

Komentarze (1)

Lepiej w ogóle nie żebrać o dofinansowanie od państwa, ale zarabiać uczciwie i oszczędzać. Ja po kilku latach odkładania przy niewielkiej pomocy rodziny mogę teraz kupić wymarzone mieszkanie i nie idę z tym do urzędników. Wolę to załatwić na własną rękę razem z firmą http://www.krawdom.pl/ która nie ma sobie równych.
Tomasz Nowak, 17.11.2017, 15:05