Przebudowa lub adaptacja poddasza na cele mieszkalne. Jakie warunki trzeba spełnić?

Zanim zdecydujemy się na przebudowę lub remont poddasza, potocznie nazywane adaptacją, powinniśmy wezwać budowlańca z uprawnieniami, który oceni, czy jest to technicznie możliwe i oceni koszt takiej inwestycji.
 • Poddasze

  Nie każde poddasze możemy przystosować do zamieszkania. Konieczne jest m.in. zapewnienie na nim dostępu do światła dziennego.

  Okpol

Niestety nie każde poddasze możemy przystosować do zamieszkania. Przepisy prawa budowlanego mówią, że średnia wysokość pomieszczeń, w których na stałe mają przebywać ludzie powinna wynosić 2,2 m, konieczne jest też zapewnienie odpowiedniej liczby okien, dających dostęp światła dziennego. Ich powierzchnia w każdym pokoju powinna odpowiadać przynajmniej 1/8 powierzchni podłogi.

Przed przystąpieniem do adaptacji poddasza trzeba dopełnić kilku urzędowych formalności, uzależnionych od zakresu prac budowlanych, które chcemy wykonać.

Zobacz: Jak wygodnie i ergonomicznie urządzić poddasze

Jeżeli chcemy przebudować poddasze potrzebny będzie projekt budowlany i uzyskanie pozwolenia na przebudowę. Zmianie ulegną bowiem parametry użytkowe lub techniczne budynku.

Jeżeli natomiast na poddaszu planujemy np. remont czyli chcemy odtworzyć stan pierwotny pomieszczenia (nie mylić z bieżącą konserwacją), w wyniku którego zmienią się istniejące warunki
bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkości lub układu obciążeń musimy uzyskać zgodę na zmianę sposobu użytkowania takiego poddasza. Wykonanie remontu, w wyniku którego nie zmieniają się te warunki wymaga jedynie zgłoszenia.

Do uzyskania pozwolenia na przebudowę potrzebny jest projekt budowlany oraz wykazanie się posiadaniem prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Sprawy dotyczące zmiany sposobu użytkowania reguluje art. 71 Prawa budowlanego. Mówi oni, że zmiana sposobu użytkowania budynku wymaga zgłoszenia tego do starostwa powiatowego, i może nastąpić jeżeli w ciągu 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, nie otrzymaliśmy sprzeciwu. Ważne! Trzeba jednak pamiętać, że na dokonanie zmiany mamy maksymalnie 2 lata od doręczenia zgłoszenia. 

Zobacz: Sypialnia na poddaszu. Zdjęcia

Zgłoszenie do organu o planowanej zmianie sposobu użytkowania poddasza powinno zawierać:

 • opis i rysunek określający usytuowanie domu w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych stojących lub powstających, z zaznaczaniem części, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;
 • zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego, jego konstrukcję, z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 • zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 
 • ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;
 •  w zależności od potrzeb: pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.

Przeczytaj również: Wybieramy okna na poddasze

Sprzeciwu ze strony urzędników możemy spodziewać się, jeśli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części:

 • wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
 • narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach budowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • może spowodować niedopuszczalne: zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków, pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych, wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.  
Autor: Edyta Hanszke
3komentarzy
Dodaj komentarz

Komentarze (3)

Przepisy się zmieniły i teraz już się nie opłaca przeprowadzać adaptacji poddasza we wspólnotach np. Koszt wykupu takiego mieszkania jest rynkowy, więc czas i praca włożona w remont sa zupełnie stracone.
ada, 10.11.2015, 11:07
ostatnio robilismy z mezem remont naszego poddasza, bardzo duzy problem sprawiło nam znalezienie ekipy fachowcow ktorzy wykonaliby dobry montaz okien na poddaszu
emka, 23.12.2015, 13:06
jak ktoś szuka inspiracji na adaptacje podasza to polecam forum Leroy Merlin : [url]https://forum.leroymerlin.pl/forum/wnetrze-na-poddaszu,2,126.html[/url]
jacek, 18.11.2017, 22:30