Zakup gruntów rolnych: inwestycja długoterminowa

Kupno mieszkania pod wynajem lub działek budowlanych w strefach podmiejskich największych miast to podstawowe sposoby inwestowania na rynku nieruchomości w Polsce.
  • Grunty rolne

    Obecnie tendencja na rynku jest taka, że większość osób zainteresowana jest kupnem gruntu nieprzekraczającego 5 ha, i to właśnie takie działki osiągają najwyższe ceny.

    mk

Obecnie możliwe do uzyskania tym sposobem zyski są niższe, niż jeszcze w latach 2006–2007, gdy koniunktura na rynku była najlepsza. Dodatkowo stały się one bardziej ryzykowne. Jedną z alternatyw dla tkupna mieszkania pod wynajem lub gryntu w strefie podmiejskiej jest nabycie gruntu rolnego poza miastem.

Zobacz koniecznie: Zakup gruntu rolnego jako inwestycja w nieruchomość 

Największym zasobem gruntów rolnych dysponuje Agencja Nieruchomości Rolnych. Jednak, żeby móc zakupić od niej taką działkę trzeba spełnić wiele warunków. Mimo to od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, znacznie wzrosło zainteresowanie gruntami rolnymi w naszym kraju. Wynikało to m.in. z unijnych dopłat bezpośrednich do działalności rolnej oraz unijnego programu zalesiania.  Czynniki te przyczyniły się po pierwsze do zwiększenia wśród rolników chęci do powiększenia areału upraw, poza tym liczni inwestorzy indywidualni chcieli skorzystać z unijnych pieniędzy i „stać się rolnikami”  wykorzystując obejmujące tą grupę społeczną udogodnienia podatkowe.

Kapitał potrzebny na zakup gruntu rolnego

Zestawienie przedstawia średnie ceny gruntów rolnych w Polsce, w transakcjach zawartych przez Agencję Nieruchomości Rolnych w okresie od I kwartału 2010 do I kwartału 2011 r.

Zmiana średnich cen gruntów rolnych sprzedawanych przez ANR [zł/ha]
I kw. 2010 r. II kw. 2010 r. III kw. 2010 r. IV kw. 2010 r. I kw. 2011 r. Zmiana [%]
14 533 14 880 15 044 15 875 15 157 4,3

Opracowanie: Dział Badań i Analiz Emmerson S.A. na podst. danych z www.anr.gov.pl

W roku 2010 zwiększał się średni poziom ceny gruntów rolnych sprzedawanych przez ANR. Na początku bieżącego roku odnotowano spadek do poziomu 15 157 zł/ha. Mimo tego, w rozpatrywanym okresie średnia stawka wzrosła o ponad 4%.

Co należy przemyśleć przed inwestycją w grunty rolne

Inwestycja w grunty rolne wymaga rozważenia kilku czynników, które decydują o jej powodzeniu:

  • tzw. płytkość rynku (kupując kilkudziesięciohektarową działkę, znacznemu ograniczeniu ulega krąg potencjalnych nabywców, którym będzie można ją w przyszłości odsprzedać) – jest to aspekt ważny zwłaszcza w sytuacji nabycia działki o dużej powierzchni;
  • zamrożenie kapitału oraz tzw. koszt utraconych możliwości – nie można spodziewać się, że cena gruntu wyraźnie wzrośnie na przestrzeni jednego kwartału, a w trakcie trwania inwestycji kapitał nie może być inaczej wykorzystany; dlatego jest to pomysł na inwstowanie dla osób cierpliwych. 
  • bieżące koszty związane z podatkiem rolnym, który jest określany na podstawie wartości kwintala żyta; przed kupnem gruntu rolnego trzeba upewnić się odnośnie jakości gleby, co jest powiązane z ostatecznym wyborem celu takiej lokaty kapitału; jeżeli nastawiamy się na korzystanie z unijnych dopłat bezpośrednich, to należy wybrać działkę o wyższych klasach gleb, które osiągają znacznie wyższe ceny od przeciętnej. Jeśli natomiast celem inwestycji jest skorzystanie z programu zalesiania, to oczywiście nie ma takiego wymogu. 
  • przekształcenie kategorii gruntu w działkę budowlaną – inwestując na obszarach, gdzie takie rozwiązanie jest możliwe, należy w pierwszej kolejności sprawdzić, jakie jest przeznaczenie gruntu ustalone w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, lub jeżeli nie jest on opracowany – w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. 
  • bardzo ciężko jest uzyskać zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów z glebami najwyższej klasy. Pomimo ryzyka, dużych nakładów czasu i głównie papierkowej pracy, udane przekwalifikowanie gruntów możesię opłacać (stopa zwrotu na poziomie 100% nie jest rzadkością.)
Autor: mk
Współpraca: Emmerson S.A.
8komentarzy
Dodaj komentarz

Komentarze (8)

splacisz ja za doplaty do rolnictwa. Ziemia zostanie bo to kapital.
zalany, 30.06.2011, 13:55
Odpowiedzią na możliwość bezpiecznego inwestowania w ziemię , inwestowania w grunty rolne jest grupa produktów agrolokata przygotowana przez Lokaty Ziemskie Sp. z o.o.
Zysk bez ryzyka , z możliwością nabycia ziemii poprzez nieoprocentowane raty poprzez różne warianty produktów agrolokata to zdecydowanie jedna z najciekawszych inwestycji na rynku inwestycji alternatywnych.
Inwestycje ziemskie, 08.07.2011, 20:20
Sami kupują po 2, a frajerom sprzedają po 30 zł mkw, ciekawe kto zarabia tę różnicę w cenie, czyżby zgarniali ją organizatorzy? Jak można sprzedawać 10 x drożej produkt i wmawiać prostym ludziom, że to lokata w ziemię. To tak jakbym sprzedawała trabanta za 100'000zł na nieoprocentowane raty.. bez sensu..
klient ANR, 27.07.2011, 22:04
Analizowaliśmy dokłądnie ten produkt i tereny na których działa ten program .
Ceny 28 zł z m2 są adekwatne do miejsca , planów rozwojowych i dotychczasowych transakcji gotówkowych przeprowadzanych w tamtym rejonie . Przeciętna cena transakcyjna gruntów rolnych - podzielonych już na 3000 m działki w tamtym rejonie o ile 3-4 lata temu wynosiła 18-20 zł w tej chwili oscyluje pomiędzu 25-32 zł
ExpertFinance, 12.02.2012, 09:14
Rozumiem, żeby sprzedawać grunt z Warunkami Zabudowy i o powierzchni 1000 m2 po 30zł/m2. Ale i tak zysku tu nie widać, chyba, że na szczycie górki, co najwyżej 10.000 zł.
Lecz de facto żeby sprzedawać ziemię rolną o pow.3000 m2, gdzie można postawić co najwyżej namiot za 90.000 PLN, bez realnych szans na odsprzedaż nawet za 1/10 tej ceny komukolwiek. Nabijanie w butelkę ludzi, którzy nie znają się na nieruchomościach. Rzecz trzeba nazwać po imieniu.
Z, 05.11.2012, 12:29
Dużo jest teraz programów inwestycyjnych do inwestycji alternatywnych. I są grupowe, i indywidualne, z różnym czasem zamrożenia kapitału. Osobiście preferuję bezpieczne programy inwestowania w grunty, w których papier poświadczający własność, od razu, po zakupie dostajesz do ręki i w których masz do wyboru jaki rodzaj inwestycji chcesz wybrać - czy długoterminową, czy krótkoterminową (np. tak jest w Briland).
Mańkowski, 18.07.2013, 18:14
Check out Internet site if you are looking for a bona fide writing centre. Buy uk papers from qualified writers.
WendyClements27, 22.11.2013, 14:19