Zabezpieczenie domu przed zalaniem

Roztopy i intensywne lub długotrwałe opady przypominają nam o zagrożeniu zalaniem. Jak co roku podtopienia stanowią poważne zagrożenie. Powinniśmy zastanowić się, jak zminimalizować ryzyko zalania i jak ograniczyć straty, gdy do niego dojdzie.
 • Domy zalane podczas powodzi

  lmaresz (Pixabay.com)

Nikt nie ma wątpliwości, że woda jest żywiołem, przed którym nie można się całkowicie zabezpieczyć. Należy jednak podejmować działania prewencyjne. Ważne, żeby rozpocząć je z wyprzedzeniem. Dzięki nim ograniczymy nasze straty w czasie powodzi.

Zanim zbudujesz dom, przemyśl lokalizację

O zagrożeniu zalaniem warto pomyśleć już na etapie podejmowania decyzji o zakupie działki budowlanej. Największe ryzyko ponosi inwestor, który wybuduje dom na terenach zalewowych (np. w okolicy wałów przeciwpowodziowych) czy na skraju skarpy. Taka lokalizacja budynku jest może malownicza, ale wiąże się z dużym ryzykiem i może okazać się problematyczna w przyszłości.

Zanim kupisz działkę budowlaną pod wymarzony dom, sprawdzić ją pod kątem:

 • ukształtowania terenu,
 • występowania cieków wodnych,
 • układu warstw nośnych.

W podstawowym zakresie możemy starać się sami ocenić zagrożenie zalaniem naszej posesji. W tym celu powinniśmy przyjrzeć się:

 • czy w okolicy nie ma wielu stawów, jeziorek i rozlewisk wypełnionych wodą,
 • czy teren jest porośnięty roślinnością charakterystyczną dla terenów podmokłych (taka roślinność jak dziko rosnące olchy i wierzba oraz skrzyp polny, krwawnice, sitowie czy wełnianki świadczą o wysokim poziomie wód gruntowych),
 • jaki jest poziom wody w okolicznych studniach (wskaże on poziom wód gruntowych).

Warto również wysondować, czy na sąsiednich domach i innych obiektach nie ma śladów zawilgoceń, lub wprost popytać wśród okolicznych mieszkańców, czy w przeszłości na danym terenie zdarzały się jakieś podtopienia.

Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do działki budowlanej, zlećmy wykonanie badania geotechnicznego. Jogo koszt to tylko niewielka część całkowitych kosztów budowy domu, a może pomóc nam w uniknięciu ryzyka postawienia budynku w miejscu, które może być podtapiane lub nawet zalewane. Dzięki badaniu geotechnicznemu będziemy mieli dokładny obraz terenu, który umożliwi przygotowanie projektu bezpiecznej konstrukcji domu.

W przypadku terenu z wysokim poziomem wód gruntowych możemy np. zrezygnować z podpiwniczenia czy garażu znajdującego się poniżej poziomu gruntu. Ewentualnie, jeżeli zdecydujemy się na piwnicę, dobrać odpowiednią hydroizolację fundamentów i ścian fundamentowych. Ponadto na kondygnacjach położonych poniżej gruntu warto zawsze stosować posadzki odporne na działanie wilgoci, np. ceramiczne płytki podłogowe zamiast parkietów lub drewnianych paneli. W razie podtopienia zminimalizuje to szkody i ułatwi usuwanie skutków zalania.

Polecamy poradnikHydroizolacja fundamentów, by ochronić dom przed wilgocią. Jak ją wykonać

Reaguj z wyprzedzeniem

Oczywiście warto zadbać o podpisanie właściwej polisy na wypadek powodzi. – W przypadku ubezpieczenia budynku lub ruchomości domowych należy sprawdzić, czy suma ubezpieczenia odpowiada wartości mienia. Szczególnie ważne jest to przy wycenie budynku. Zaniżenie wartości powoduje tzw. niedoubezpieczenie, co w konsekwencji ograniczy wypłatę odszkodowania – radzi Bogdan Śliwa z Zespołu Likwidacji Szkód Majątkowych w Allianz Polska.

Zobacz również: Ubezpieczenie domu – krok po kroku 

Gdy nasz dom znajduje się na terenie potencjalnie zagrożonym zalaniem lub podtopieniem i wiemy o zbliżającym się zagrożeniu, możemy się do niego przygotować, żeby tym sposobem zminimalizować skutki zalania naszej nieruchomości. Właściciel domu zagrożonego zalaniem powinien podjąć kilka działań.

 • Zadbać o drożność kanałów, którymi woda z posesji odpływa do systemu odwadniającego. Rowy odwadniające pełnią bardzo ważną funkcję. Ich nieprawidłowe działanie jest częstą przyczyną zalania lub podtopienia wielu budynków. Bywa, że rowy są niedrożne ze względu na rosnące tam chwasty i wyrzucane odpady, zdarza się również, że zostały całkowicie zasypane. Jeśli ich stan jest niewłaściwy, zgłoś to do administracji, urzędu gminy lub innej instytucji odpowiedzialnej za ich utrzymanie. Sprawdź też czy rynny i studzienki deszczowe nie są zapchane. 
 • Jeśli dom ma piwnicę, należy sprawdzić, czy okienka piwniczne są właściwie zaizolowane i czy w studzienkach dookoła nich, służących do doświetlenia pomieszczeń piwnicznych, lub w kratkach i kanałach wentylacyjnych nie gromadzi się woda. Jeśli tak, zabezpiecz je odpowiednio, osłaniając je przed wodą. Sprawdź też szczelność okien dachowych, a w czasie opadów pozamykaj je dokładnie. 
 • Zabezpieczyć cenne przedmioty, przenosząc je na wyższe kondygnacje domu. Oczywiście nie da się w ten sposób zabezpieczyć całego dobytku, ale warto pomyśleć o najcenniejszych rzeczach, np. dokumentach czy sprzęcie elektronicznym z ważnymi danymi. Zalane meble czy wyposażenie można wymienić na nowe – ważnych danych zapisanych w komputerze można już jednak nie odzyskać. Na wyższych kondygnacjach warto też trzymać wszystkie ważne dokumenty jak wyciągi bankowe, polisy ubezpieczeniowe czy inne umowy. 
 • Ocenić zagrożenie, jakie może wystąpić na terenie, na krórym stoi dom i jak się do niego przygotować. Takie informacje można uzyskać w gminnych i powiatowych centrach zarządzania kryzysowego. Sprawdź, jakie działania będą podjęte w razie zagrożenia i w jaki sposób mieszkańcy będą o nim alarmowani (np. syreny, dzwony kościelne, komunikaty radiowe). 
 • Porozmawiać z sąsiadami o wzajemnej pomocy na wypadek zalania okolicy. Pomoc sąsiedzka jest w sytuacji zagrożenia nieoceniona, a przedyskutowanie jej wcześniej znacznie ułatwi później szybkie działanie. 
Autor: redakcja.regiodom
Współpraca: Allianz Polska
0komentarzy