Segregujemy odpady. Co nadaje się do recyklingu

Najpóźniej w lipcu 2013 roku gminy muszą wprowadzić nowy system gospodarowania odpadami. Z założenia ma on nas skłonić do szczegółowego rozdzielania śmieci już w domach. .
 • segregacja

  W wielu miastach pojemniki na odpady segregowane można łatwo poznać po charakterystycznych kolorach.

  scx.hu

W zabudowie jednorodzinnej segregacja najczęściej prowadzona jest w taki sposób, że mieszkańcy dostają różnokolorowe worki na poszczególne odpady i w określonym terminie wystawiają je przed posesje. Trudno byłoby sobie wyobrazić, że przed każdym domem stoją cztery czy pięć kubłów na poszczególne rodzaje segregowanych odpadów.

Na osiedlach domów wielorodzinnych najpowszechniejszym rozwiązaniem jest ustawienie charakterystycznych pojemników przy wiatach śmietnikowych na poszczególne rodzaje odpadów.

Śmieci powinniśmy segregować już w domach. Dlaczego jest to takie ważne?
Powody są dwa. Po pierwsze dzięki temu mniej z nich będzie trafiać na składowiska, czyli zanieczyszczać ziemię. Po drugie segregacja ma w przyszłości sprawić, że będziemy mniej płacić za odpady, bo cena ich składowania systematycznie rośnie.

Zobacz również: Jak sobie poradzić w domu z segregacją śmieci

Jakie odpady można segregować?

Makulaturę, plastikowe opakowania, szkło, bioodpady, tzw. odpady niebezpieczne.

Do pojemników, w których gromadzone są tworzywa sztuczne (często w kolorze żółtym) wrzucamy:

 • butelki plastikowe po napojach (szczególnie typu PET)
 • butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości
 • duże folie opakunkowe
 • torebki foliowe
 • puszki aluminiowe po napojach

nie wrzucamy do nich:

 • części plastikowych nie będących opakowaniami
 • styropianu
 • tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego
 • innych surowców plastikowych czy drewnianych

Co robić z plastikowymi kubkami, np. po jogurtach? Apolonia Klepacz, wiceprezes Remondis Opole wyjaśnia, że obecnie ich firma nie znajduje obecnie zbytu na takie opakowania, ale nie trafiają one na składowisko. - Są wykorzystywane jako paliwo w cementowni - wyjaśnia wiceprezes. Podobnie sytuacja wygląda z workami foliowymi. One także stają się paliwem przy produkcji klinkieru.      

Do pojemników oznaczanych nazwą "papier" (często w kolorze niebieskim) powinny trafić:

 • kartony i pudła kartonowe
 • gazety, katalogi, gazetki reklamowe, ulotki, prospekty
 • zeszyty, stare książki
 • torebki papierowe i papier pakunkowy
 • tektura falista
 • kartoniki po napojach i mleku (np. Tetrapaki). Ciekawostką jest, że te ostatnie znalazły się akurat w tej kategorii, z powodu lobby branży spożywczej.

nie powinno się mieszać tych odpadów z:

 • papierem kopiującym i kalkami
 • papierem mocno zabrudzonym i tłustym
 • reklamówkami, workami foliowymi

W pojemnikach z napisem "szkło" (z białymi do szkła białego i zielonymi pokrywami - do kolorowego) powinny się znaleźć, co ważne!, opróżnione:

 • butelki po napojach
 • słoiki po przetworach
 • pojemniki, naczynia szklane

nie można tam wrzucać:

 • szkła płaskiego (np. szyb i luster)
 • naczyń ceramicznych, fajansowych, porcelanowych czy kryształowych
 • żarówek i lamp rtęciowych

W niektórych miastach, np. Opolu pojawiały się też pojemniki na odpady biodegradowalne, zarówno przy domkach jednorodzinnych jak i na osiedlach mieszkaniowych. Są one w kolorze brązowym.

Do odpadów bioodpadów (pojemników brązowych) wrzucamy:

 • obierki oraz resztki warzyw i owoców
 • skorupki jajek
 • łupiny orzechów
 • resztki jedzenia natury roślinnej
 • fusy po kawie i herbacie, także razem z papierowym filtrem
 • drobne odpady ogrodowe
 • resztki kwiatów doniczkowych i ciętych, ziemię doniczkową

nie wrzucamy tam:

 • resztek mięsa i kości
 • zepsutej żywności
 • odchodów zwierzęcych
 • papierosów i niedopałków
 • drewna, kartonów i innych resztek

Co ważne, do pojemników nie powinno się wrzucać torebek foliowych, w których przenosimy bioodpady. Taki rodzaj odpadów trafia do kompostowni. O ile właściciele domów z ogródkiem sami mogą sobie zrobić kompostownik, wykorzystując do tego ten rodzaj odpadów, o tyle mieszkańcy blokowisk są pozbawienie takiej możliwości, stąd oferta firm zajmujących się gospodarką odpadami skierowana jest także dla nich.

– Z obserwacji wynika, że jednak szybciej w Opolu pojemniki na bioodpady zapełniają się w zabudowie szeregowej czy domów wolno stojących niż na osiedlach mieszkaniowych – informuje Apolonia Klepacz z Remondis w Opolu.

Szczególnie ważna jest segregacja jeszcze jednego rodzaju odpadów, mianowicie niebezpiecznych – które stwarzają zagrożenie dla zdrowia ludzi lub zwierząt, zawierają groźne związki i pierwiastki, które przedostając się do środowiska naturalnego, zatruwają je.

Warto wiedzieć: Elektroodpady możesz oddać bezpłatnie. Nie wyrzucaj ich do śmieci 

Odbiorcy odpadów gromadzą je na różne sposoby, np. wystawiając specjalne kontenery (w kolorze czerwonym) lub organizując specjalne zbiórki w konkretnych dniach.

Do odpadów niebezpiecznych należą:

 • przeterminowane lekarstwa, tabletki, maści, leki w areozolu (takie substancje można oddawać także w aptekach wrzucając je do specjalnych pojemników)
 • farby, lakiery, tusze, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
 • opakowania z tworzyw sztucznych lub metali po olejach, farbach, detergentach, aerozolach
 • zużyte oleje silnikowe i smary
 • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • baterie i akumulatory

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.)  do końca 2012 r. gminy muszą ustalić zasady odbioru, wysokości opłat, sposobu ich pobierania i segregacji odpadów.

Czy w związku z tym wzrosną ceny za odbiór odpadów?

Niektóre samorządy rozważają np. możliwość gromadzenia wszystkich odpadów segregowanych w jednym pojemniku. To pozwoliłoby zaoszczędzić np. na kosztach transportu poszczególnych frakcji, tym bardziej, że i tak na składowisku odpady segregowane muszą być jeszcze przeglądane w sortowni. - Np. butelki typu PET są rozdzielane dodatkowo według kolorów - wyjaśnia Apolonia Klepacz z opolskiej firmy Remondis.

Autor: Edyta Hanszke
2komentarzy
Dodaj komentarz

Komentarze (2)

Nowy system selektywnej zbiórki umożliwiający wykonanie wymogów unijnych został przedstawiony na stronie https://subikon.pl
Subikon, 10.08.2013, 19:13
Nowy system selektywnej zbiórki umożliwiający wykonanie wymogów unijnych został przedstawiony na stronie https://subikon.pl
Subikon, 10.08.2013, 19:23

Polecamy