Podatek od nieruchomości. 15 marca mija termin

W połowie marca mija termin zapłaty podatku od nieruchomości. Obowiązek ten dotyczy osób fizycznych. Wyjątek to sytuacja, kiedy gmina nie wydała decyzji o wysokości podatku. Wtedy nie może wymagać daniny. Za 2 pokojowe mieszkanie zapłacimy średnio 200 zł za rok.
  • podatek od nieruchomości

    W połowie marca mija termin uiszczenia pierwszej raty podatku od nieruchomości.

    Jacek Świerczyński

Do 15 marca, na konta gmin trzeba przekazać pierwszą ratę podatku od nieruchomości. Dotyczy to właścicieli gruntów, budynków, budowli, mieszkań i garaży. Opodatkowani są także użytkownicy wieczyści gruntów. Wyjątek to rolnicy. Obowiązek podatkowy dotyczy ponad 9,2 mln osób, a to jedynie posiadacze mieszkań. Według GUS, w Polsce jest ponad 13 mln takich lokali. Blisko 70 proc. z nich zamieszkują właściciele. Mogą oni być zobowiązani do zapłacenia podatku od nieruchomości z kilku tytułów:

  1. podatek naliczany od powierzchni lokalu mieszkalnego,
  2. podatek od powierzchni gruntu i części wspólnych budynku, w których posiada się udział jako właściciel mieszkania,
  3. podatek od powierzchni miejsca postojowego w garażu podziemnym (jeśli posiada się udział w hali garażowej jako odrębnej nieruchomości),
  4. podatek od powierzchni gruntu i części wspólnych budynku, w których posiada się udział jako współwłaściciel hali garażowej.

Bez decyzji nie ma podatku

Obliczenie wysokości podatku nie jest proste. Na szczęście robi to za nas gmina. Dla osób fizycznych. Po stronie podatnika pozostaje tylko obowiązek poinformowania gminy w terminie 14 dni, że np. stał się właścicielem mieszkania. Powinien więc zapłacić podatek od nieruchomości.

Podatek płacimy w ratach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Jeśli jednak gmina nie wyda decyzji ustalającej wymiar daniny, nie musimy jej płacić. Kiedy gmina wyda decyzję spóźnioną, zaległy podatek trzeba zapłacić najpóźniej w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji.

Otrzymując decyzję o podatku sprawdźmy, czy gmina właściwie wyliczyła jego wysokość – radzi Bartosz Turek, analityk Home Broker. – Stawki są ustalane przez rady gmin, ale nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych ustalanych przez Ministra Finansów.

Informacje o obowiązujących na danym terenie stawkach można otrzymać w gminie. Za 2012 r. nie może ona żądać za metr mieszkania więcej niż 0,70 zł. W przypadku sklepu może to być maksymalnie 21,94 zł rocznie, a garażu 7,36 zł za metr kwadratowy rocznie.

Gros podatku za garaż

Załóżmy, że osoba fizyczna ma 50-metrowe mieszkanie i 15-metrowe miejsce postojowe. Jakiej wysokości daninę musiałby zapłacić taki podatnik, gdyby stawki zostały przez gminę ustalone na maksymalnym dopuszczalnym poziomie?

– Samo mieszkanie kosztowałoby ok. 35 złotych rocznie, ale już miejsce postojowe aż 110,4 zł – wyjaśnia Turek. – Garaż jest odrębną nieruchomością, a nie częścią wspólną budynku. Trzeba więc zastosować stawkę, jak dla pozostałych budynków lub ich części, a nie taką jak dla mieszkań.

Należy jeszcze brać pod uwagę podatek od udziału w częściach wspólnych budynku. Ostatnim elementem jest udział w prawie własności do gruntu oraz uwzględnić fakt, że udział właściciela mieszkania w prawie do gruntu wynosi 65/1500. W efekcie z tego tytułu gminie należeć się będzie 56 zł rocznie.

– W sumie można oszacować, że gdyby zastosować maksymalne stawki podatku od nieruchomości, właściciel dwupokojowego mieszkania z miejscem postojowym musiałby się liczyć z koniecznością zapłacenia daniny w wysokości prawie 210 zł w skali roku – precyzuje Turek.

Taki podatek dotyczy właściciela. Spółdzielcy też są obciążeni daniną. Faktycznie na rachunek gminy wpłaca ją jednak spółdzielnia. Jej członkowie uiszczają odpowiednie kwoty w comiesięcznych czynszach. 

Autor: Jacek Szydłowski
Współpraca: Home Broker
4komentarzy
Dodaj komentarz

Komentarze (4)

Mieszkam na terenie wiejskim okolice Pyrzyc w tym roku za m^2 garażu płace7 złoty, rozumiem ze nie ma różnicy czy jest to garaż w śródmieściu Szczecina czy na terenie wiejskim gdzie nawet nie ma utwardzonej drogi. Nieporozumienie.
Pan, 09.03.2012, 10:54
Już tak jest w tym naszym państwie,że jeżeli masz cokolwiek,to państwo musi cię złupić!Najlepiej mają ci co wszystko przepiją!Dobrze,że nie muszą płacić za mieszkanie pod mostem,bo most,to kosztowna inwestycja!Dziwi mnie tak wysoki podatek od garaży,jakby to były obiekty produkcyjne.Może dobrze by było zarejestrować garaż na Cyprze,to podlegałby pod prawa strefy ekonomicznej!ekonomicznej!
Kasjer, 10.03.2012, 18:29
Dlaczego kwota jest zaokraglona??? W moim przypadku to z 57,55 na 58 zl!!!!W skali calego Podkarpacia sa to grube tysiace!!!!Czy jest to zgodne z prawem???
Moch, 16.03.2012, 00:22
Kwoty do 0,49 zaokrągla się w dół, zaś od 0,50 w górę. Czy to uczciwe? Na pewno NIE! Jednak tak pomyślał zapewne pejsaty ustawodawca. Przecież chodzi o daninę która tak naprawdę nie wiadomo na co idzie. ...
Z, 19.03.2013, 19:57

Polecamy