PIT-28 za wynajem mieszkania składamy do 31 stycznia

Jeśli jesteś właścicielem mieszkania, które wynajmujesz, a płacisz od niego podatek ryczałtowy, do końca stycznia musisz złożyć zeznanie podatkowe za ubiegły rok.
Osiedle ZWM Opole
Wysokość podatku ryczałtowego od najmu wynosi 8,5% i jest liczona od przychodu.

fot. Sławomir Mielnik nto

Do 31 stycznia obowiązek złożenia zeznania za ubiegły rok mają osoby osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Osoby te składają zeznanie na formularzu PIT-28. Do zeznania należy złożyć odpowiedni załącznik PIT-28/A (wypełniają go m.in. podatnicy osiągający przychody z najmu).

Zeznanie PIT-28 można składać osobiście w urzędzie skarbowym, wysłać za pośrednictwem poczty lub przesłać elektronicznie bez konieczności użycia podpisu kwalifikowanego zapomocą strony internetowej
www.e-deklaracje.gov.pl. W ten sam sposób można złożyć korektę zeznania PIT-28. 

A twoim zdaniem: Taniej kupić, czy wynająć mieszkanie?

Wysokość podatku ryczałtowego od najmu wynosi 8,5% i jest liczona od przychodu. Wiele więc zależy od tego, jak skonstruujemy umowę najmu. Jeśli koszty utrzymania mieszkania (czynsz, opłaty za wodę, prąd itd.) przeniesiemy na najemcę, to wówczas pomniejszymy przychód i podatek zapłacimy tylko od tej kwoty. Ale wówczas będziemy musieli kontrolować, czy najemca reguluje zobowiązania.    

Najdalej do 31 stycznia musimy też zapłacić podatek za grudzień. W pozostałych miesiącach podatnik jest zobowiązany wpłacać podatek ryczałtowy do 20 dnia miesiąca.

Podatnik rozpoczynający osiąganie przychodów z najmu w trakcie roku podatkowego składa pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Jeśli w trakcie roku osoba wynajmująca nie zgłosiła w tym terminie, że decyduje się na ryczałt, musi pamiętać, że jej dochody są opodatkowane według skali podatkowej, czyli na 18% lub 32% i wówczas dochody z najmu rozlicza się razem z pozostałymi do końca kwietnia za rok poprzedni.

Nie ma potrzeby składania oświadczenia o wyborze ryczałtu co roku, pod warunkiem że w kolejnym roku podatkowym podatnik zamierza nadal stosować ryczałt ewidencjonowany.

Warto wiedzieć: Wynajmujesz pokój. Zapłać podatek

Nie ma możliwości zmiany opodatkowania w trakcie roku podatkowego, wybraną formę opodatkowania musimy stosować przez cały rok podatkowy. 

Podatnik, który nie złoży zeznania podatkowego PIT-28 w terminie podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Kara grzywny za wykroczenie skarbowe wynosi od 1/10 do 20-krotności wysokości minimalnego wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie od dnia 1.01.2013 r. wynosi 1600 zł, kara grzywny może wynosić więc od 160 zł do 32 000 zł. Sprawy karne skarbowe o wykroczenia skarbowe w urzędach skarbowych najczęściej załatwiane są w trybie mandatowym. Grzywnę w postaci mandatu karnego nakłada się w granicach nieprzekraczających podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Wysokość mandatu może więc wynieść od 160 zł do 3200 zł. 

Autor: Edyta Hanszke
1komentarzy
Dodaj komentarz

Komentarze (1)

w dupach sie poprzewracalo
wszedzie jakies podatki od byle g....
haha, 31.01.2013, 21:46