Księgi wieczyste – co i jak można w nich odczytać, jaki jest do nich dostęp

Księga wieczysta jest dla nieruchomości, jak dowód osobisty dla człowieka. Taka księga zawiera informacje, komu i jakie przysługują prawa do budynku lub działki. Piszemy, co jeszcze znajduje się w dokumencie.
  • Dokumenty

    sxc.hu

Księga wieczysta (KW) odzwierciedla stan prawny nieruchomości. Dotyczy danej nieruchomości, a nie jej właścicieli. Tym samym jedna osoba może widnieć jako właściciel w paru księgach wieczystych. KW ma istotne znaczenie przy zakupie i sprzedaży nieruchomości. Wiodący akt prawny w przypadku KW stanowi Ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece.

Z jakich części składa się księga wieczysta

KW składa się z czterech części. Pierwsza to charakterystyka nieruchomości – jej opis, rodzaj, lokalizacja, wielkość oraz udział w nieruchomości wspólnej. Część druga odnosi się do właściciela nieruchomości, ewentualnie użytkownika lub innej osoby posiadającej prawo do korzystania z tej nieruchomości. Ten dział zawiera imiona oraz nazwisko właściciela nieruchomości, imiona jego rodziców albo – w przypadku osób fizycznych – numeru PESEL.

Czasami w księdze wieczystej figuruje inna osoba niż ta, od której planujemy kupić nieruchomość. Zapis taki nie zawsze oznacza, że nasz potencjalny kontrahent nie jest właścicielem nieruchomości. Może być bowiem tak, że akurat czeka na dokonanie wpisu do KW. W wybranych sądach procedura trwa nawet parę miesięcy od chwili złożenia dokumentów. Innym powodem może być to, że wniosek o zmianę właściciela wcześniej w ogóle nie został złożony. Wtedy właściciel musi okazać dokumenty potwierdzające nabycie przez niego własności. Na podstawie tych informacji będzie możliwe wpisanie go jako obecnego właściciela w KW.

Cenna wiedza: O czym warto pamiętać przy zakupie mieszkania

Adnotacje o ograniczonych prawach rzeczowych czy roszczenia ciążące na danej nieruchomości, ale z wyłączeniem hipotek, znajdują się w części trzeciej KW. Czwartą część stanowią wpisy odnośnie hipotek.

Dodatkowe informacje znajdujące się w księdze wieczystej

Do dodatkowych informacji, jakie mogą znaleźć się na stronach KW, zalicza się np. prawo najmu albo dzierżawy, pierwokupu, dożywocia. Mogą też pojawić się wpisy dotyczące roszczeń współwłaścicieli np. o przeniesienie własności budynku lub gruntu. Każda KW ma swój dodatkowy komplet dokumentów, nazywany aktami księgi wieczystej.

Wgląd i odpis z księgi wieczystej

Takie księgi są zakładane i prowadzone przez sądy rejonowe, a dokładniej: ich wydziały wieczysto-księgowe. Każdy ma prawo przejrzeć zawartość księgi wieczystej w sądzie. Odbywa się to jednak w obecności pracownika sądu. Wcześniej trzeba umówić się z nim na spotkanie w tym celu (czasem wystarczy z jednodniowym wyprzedzeniem zadzwonić do sądu z taką prośbą).
Przeglądanie KW jest darmowe. Gdy jednak chcemy otrzymać odpis księgi wieczystej, musimy już uiścić należną opłatę. Odpis z księgi wieczystej dostaniemy, jeżeli wcześniej złożymy w sądzie odpowiedni wniosek.

Księgi wieczyste papierowe i internetowe

Tradycyjna forma KW to ta papierowa. Od 10 lat istnieje wersja elektroniczna. Nowe księgi są zakładane właśnie już tylko w wersji elektronicznej. Treści zawarte w starszych dokumentach są regularnie przenoszone na nowoczesne nośniki informacji. Obecnie, w Polsce na około 20 milionów ksiąg ogółem, już ponad 90 procent istnieje w wersji elektronicznej. Jeszcze do końca tego roku wszystkie mają być wymienione z papierowych na elektroniczne.

W sądzie zazwyczaj nie da się ustalić numerów ksiąg wieczystych, znając tylko adres nieruchomości. Taka opcja jest natomiast dostępna w wydziałach mienia i geodezji (lub ich odpowiednikach) w ratuszu lub starostwie powiatowym.

Przeglądanie księgi wieczystej w internecie

Numer KW w internecie zawiera trzy człony. Pierwszy to 4-znakowy kod wydziału, w obrębie którego znajdowała się księga wieczysta w chwili założenia jej w formie elektronicznej. Potem jest właściwy numer KW, odpowiadający numerowi przypisanemu w repertorium ksiąg wieczystych konkretnego wydziału. Jeżeli księga wcześniej była prowadzona w postaci papierowej, jest to numer, który znajdował się na okładce księgi wieczystej uzupełniony zerami aż do ośmiu znaków – system sam uzupełnia zera. Trzecim członem jest cyfra kontrolna (od 0 do 9), przypisywana od razu podczas zakładania księgi w wersji elektronicznej.

Aby skorzystać z internetowej KW, należy podać numer KW. Jeśli zainteresowany nie zna tego numeru, musi zwrócić się do właściwego sądu rejonowego o wydanie takiego numeru. Sąd powinien zostać również powiadomiony o wszelkich różnicach między tym, co wpisane do dokumentu, a stanem faktycznym. 

Autor: Katarzyna Piojda
1komentarzy
Dodaj komentarz

Komentarze (1)

Niestety szkoda, że nie jest wcale tak łatwo otrzymać dostęp do informacji na temat ksiąg wieczystych. Jak nie masz numerów kw albo ktoś nie chce ci ich pokazać, to otrzymanie takich informacji w wydziale wieczystoksięgowym czy geodezji to niezłe wyzwanie. Mam wręcz wrażenie, że jest z tym coraz gorzej i urzędnicy nie są przychylni, chociaż już tyle lat minęło, a świadomość o konieczności sprawdzenia księgi wieczystej chociażby przez zakupem nieruchomości na szczęście rośnie.
BeataK, 05.02.2018, 12:57
Komentarz został usunięty.