Dofinansowanie do termomodernizacji: jak je uzyskać

Dostałeś w tym roku wysoki rachunek za ogrzewanie? Brak odpowiedniej izolacji ścian, nieszczelne okna i drzwi, a także nieefektywny system ogrzewania powodują, że rachunki za energię, szczególnie zimą, wzrastają nawet kilkukrotnie.
  • Termomodernizacja domu

    O jakości ocieplenia, jego trwałości oraz skuteczności decydują dwa kluczowe czynniki: dobre wykonanie oraz jakość materiałów izolacyjnych.

    Atlas

Termomodernizacja budynku, wymiana stolarki oraz montaż nowoczesnej instalacji grzewczej podniesie komfort cieplny w pomieszczeniach. Właściciele domów, którzy zdecydują się na przeprowadzenie tego rodzaju prac i udowodnią, że wpływają one na poprawę wyniku w audycie termicznym domu, mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości do 20 proc. kwoty kredytu zaciągniętego na termomodernizację.

Od czego zacząć przygotowania do termomodernizacji?

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac należy przeprowadzić audyt energetyczny. Jest to szczegółowe opracowanie, które zawiera ocenę stanu technicznego budynku oraz określające zakres i parametry techniczne różnych wariantów termomodernizacji. Audyt energetyczny powinien pokazywać optymalne rozwiązania pozwalające uzyskać znaczną oszczędność energii. Jest on również podstawą do sporządzenia projektu budowlanego i planu przebiegu prac termomodernizacyjnych.

Uwaga! Najlepiej wybrać dobrego audytora, ponieważ odrzucenie audytu przez komisję weryfikującą oznacza konieczność powtórzenia procedury kredytowania i przedłużenie czasu załatwiania formalności. 

Następnie należy złożyć wniosek o dofinansowanie. Koniecznie należy dołączyć do niego wyniki audytu termomodernizacyjnego oraz wniosek kredytowy do jednego z komercyjnych banków, który współpracuje z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) w zakresie tzw. premii termomodernizacyjnych.

Jeżeli pozytywnie przejdziemy weryfikację dokumentów, to otrzymamy dofinansowanie z budżetu państwa nawet 1/5 kwoty kredytu. Wysokość otrzymanych środków nie może jednak przekroczyć 16 proc. całkowitych kosztów inwestycji. Nie może również być wyższa od dwukrotności przewidywanych rocznych oszczędności energii ustalonych w audycie energetycznym.

Warto pamiętać, że tzw. premia termomodernizacyjna jest zwolniona z podatku dochodowego i przyznana kwota jest przekazywana przez Bank Gospodarstwa Krajowego do banku kredytującego tylko wtedy, gdy prace związane z termomodernizacją zostały zakończone.

O czym należy pamiętać?

Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 roku „O wspieraniu termomodernizacji i remontów", na taką inwestycję można otrzymać dofinansowanie rządowe tylko wtedy, gdy wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z projektem budowlanym i założonym planem termomodernizacji. Warto zatem zwrócić uwagę na to, że przywołany zapis powoduje, że do każdej termoinwestycji trzeba sporządzić projekt budowlany.  Musi on być zgodny z przepisami rozporządzenia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Ponadto składając wniosek o kredyt wraz ze zgłoszeniem o dofinansowanie, musimy określić datę zakończenia wszelkich prac. Dotrzymanie tego terminu pozwala na przekazanie funduszy na poczet spłaty kredytu zaciągniętego przez inwestora.

Wybierając bank warto sprawdzić czy kooperuje on z BGK, który pilotuje z ramienia Rządu program przyznawania i wypłacania tzw. premii termomodernizacyjnej ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Kto może starać się o dofinansowanie do termomodernizacji

O dofinansowanie związane z poprawą efektywności energetycznej budynku mogą ubiegać się właściciele lub zarządcy nieruchomości. Co ważne, raz na trzy miesiące Bank Gospodarstwa Krajowego publikuje informację o stanie wolnych środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów na swojej stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej. W przypadku braku wolnych środków, Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza informacje w tym zakresie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zawiadamia inwestora o pozostawieniu bez rozpatrzenia złożonego wniosku.

– Regulacje prawne umożliwiające dofinansowania do termomodernizacji domu bądź budynku wielorodzinnego to korzyść zarówno dla inwestorów, jak i producentów materiałów budowlanych. Pierwsi otrzymują zwrot części kosztów poniesionych na inwestycję, z kolei producenci mają gwarancję, że wykonawcy będą potrzebować materiałów do przeprowadzenia wszelkich prac. Tego rodzaju wsparcie ze strony państwa może ożywić całą branżę budowlaną, gdyż inwestorzy będą poszukiwać fachowców, którzy przeprowadzą modernizację budynku zgodnie z założonym projektem oraz planem robót – podsumowuje Aleksandra Gilewska, Manager ds. Marketingu w firmie Baumit. 

Termomodernizacja oznacza również malowanie elewacji. Ta wiedza się przyda: Farba elewacyjna dobrze sprawdzona. Jak wykonać test kropli 

Autor: redakcja.regiodom
Współpraca: Baumit
3komentarzy
Dodaj komentarz

Komentarze (3)

Czy dofinansowanie banków komercyjnych?Dofinansowanie w wysokości 20 proc.kredytu,a koszt kredytu w banku komercyjnym sięgnie zapewne 30 proc.?Trzeba jeszcze zapłacić za projekt i audyt energetyczny!Kogo więc rząd wspomaga?
kASJER, 18.04.2013, 21:38
audyt! projekt! wszelakkkiee zgody! termin zakonczenia prac! SĄ!!! przyszed l pan URZĘDAS i??? niestety zupa była zasłona :)
to ja, 18.04.2013, 22:44
wszystkie projekty związane z rządem to ściema całe dofinansowanie zżerają koszty pośrednie i nic nie zostaje w kieszeni. Cieszą się tylko banki i rzad ze nabił ludzi w butelkę
gość, 15.10.2014, 11:34