Do kiedy, ile i jak trzeba zapłacić za śmieci w Szczecinie

Urząd miasta przypomina, że wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do ponoszenia na rzecz gminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób i w terminach określonych uchwałami Rady Miasta Szczecin.
  • Do 16 sierpnia trzeba zapłacić za wywóz śmieci

    archiwum

Do kiedy należy zapłacić?

Ze względu na to, że termin pierwszej opłaty przypada w dzień wolny od pracy, pierwszą opłatę należy uiścić do piątku 16 sierpnia br. – za lipiec i sierpień 2013 r. Kolejne terminy są wskazane zarówno w Uchwale Rady Miasta i w deklaracji złożonej do Urzędu. Opłaty wnoszone są z częstotliwością raz na dwa miesiące. W związku z powyższym są to:

  • 15.10 2013 (za wrzesień i październik),
  • 15.12 2013 (za listopad i grudzień),
  • 15.02 2014 (za styczeń i luty),
  • 15.04 2014 (za marzec i kwiecień),
  • 15.06 2014 (za maj i czerwiec).

Jaka jest wysokość opłaty?

Wysokość opłaty wynika ze złożonej deklaracji i rodzaju zabudowy. W zabudowie jednorodzinnej opłata ma charakter ryczałtowy i wynosi 57 zł (selektywne gromadzenie odpadów) lub 85zł (nie selektywne), czyli odpowiednio za dwa miesiące – 114 zł i 170 zł.

Przeczytaj również: Nowa ustawa śmieciowa obowiązuje już ponad miesiąc. Jak radzą sobie gminy? 

W zabudowie wielorodzinnej kwota opłaty miesięcznej wynika z przyjętej do podstawy naliczenia ilości zużytej wody.

W jaki sposób zapłacić?

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości winni wnosić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin w PKO Bank Polski S.A. nr rachunku 24 1020 4795 0000 9102 0278 0328.

Opłaty mogą być dokonywane w formie:przelewu na wyżej wymieniony rachunek gminy ze wskazaniem w tytule przelewu właściciela nieruchomości i jej adresu oraz okresu za jaki opłata jest dokonywana wpłaty bezpośrednio w kasie urzędu lub filii - również ze wskazaniem w tytule przelewu właściciela nieruchomości i jej adresu oraz okresu za jaki opłata jest dokonywany dyspozycji przelewu w 25 oddziałach i placówkach banku PKO.BP który obsługuje rachunki Gminy Miasto Szczecin (bez ponoszenia dodatkowych kosztów)

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wnoszona na podstawie złożonej deklaracji.

Urząd Miasta Szczecin nie wysyła dodatkowych powiadomień ani książeczek opłat.

Numery telefonów w sprawie opłat: 91 435 11 98 oraz 91 435 12 20 

Autor: GDP
2komentarzy
Dodaj komentarz

Komentarze (2)

W jaki sposób ustalono , że samotna osoba w domku zużywa tyle samo wody co pięcioosobowa rodzina???
jakistam, 08.08.2013, 15:43
Mieszkam w domku 4 rodzinnym, jestem samotna a kwota 85zł za m-c jest nie do przyjęcia.Kto to ustalał?
dfghjk;, 10.08.2013, 08:15