Budownictwo energooszczędne. Czy to się opłaca

Przepisy unijne zakładają, że od 2020 roku każdy nowo budowany budynek będzie musiał wykazywać bilans energetyczny bliski zeru. W związku z tym planowane są odpowiednie udogodnienia oraz wsparcie dla osób planujących budowę domu lub zakup mieszkania.
  • Dom energooszczędny

    W 2020 roku każdy nowo budowany dom będzie musiał spełniać odpowiednie warunki energetyczne. Normy budownictwa pasywnego spełniają między innymi domy wznoszone z prefabrykatów na bazie drewna. Ponadto surowiec ten jest ekologiczny.

    Wolf System

Zapowiadane jest między innymi stworzenie programu dopłat do kredytu na budowę domu energooszczędnego, z którego będą mogli skorzystać inwestorzy. W zależności od wysokości zapotrzebowania budynku na energię,inwestor ma szansę zdobyć nawet do 50 tys. zł na budowę domu jednorodzinnego.

W 2010 roku przyjęto Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Począwszy od 2020 r. nakłada ona na wszystkich inwestorów obowiązek budowania domów o niemal zerowym zużyciu energii.

Dla kogo kredyty z dofinansowaniem

A w ślad za tą regulacją powstały plany na stworzenie programu dofinansowań do kredytów zaciąganych na budowę domów bądź zakup mieszkań spełniających wymagane standardy energetyczne. O kredyt z dofinansowaniem będą mogli starać się inwestorzy:

  • budujący dom jednorodzinny,
  • kupujący nowy dom jednorodzinny,
  • kupujący mieszkanie w nowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Wszystkie typy inwestycji muszą jednak spełniać założone standardy energetyczne mierzone za pomocą wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (jego oznaczenie to EUco). W przypadku domów jednorodzinnych można uzyskać 30 tys. zł dla EUco ≤ 40 kWh/(m2rok) i nawet 50 tys. zł dla EUco ≤ 15 kWh/(m2rok). Przy czym kwoty dopłat są wartościami brutto, ponieważ dotacja stanowi przychód. Należy uwzględnić to w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Warto wiedzieć: Dopłaty do kredytów na energooszczędne domy i mieszkania 

Planowany program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych powinien przyczynić się do wzrostu liczby budynków stawianych w technologiach umożliwiających stawianie domów o niskim współczynniku przenikania ciepła.

– Unijna dyrektywa uświadomi inwestorom potrzebę działań proekologicznych również w sferze budownictwa – tłumaczy Dominik Kosmała z firmy Wolf System. – Korzyści płynące z wyboru technologii domów energooszczędnych sprawiły, że od kilku lat obserwuje się coraz większą popularność budownictwa pasywnego.

Zobacz również: Idea domu pasywnego i domu energooszczędnego 

Coraz bardziej świadomie podchodzimy do racjonalnego dysponowania energią oraz koniecznością ochrony środowiska. A to przyczynia się do szerszego wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego prawie we wszystkich dziedzinach naszego życia

Autor: redakcja.regiodom
Współpraca: Wolf System Sp. z o.o.
0komentarzy