Zimowe obowiązki właścicieli posesji

Kiedy bezwzględnie trzeba odśnieżać chodnik przed domem, a kiedy zrobi to za nas gmina? I jakie są konsekwencje zimowego niedbalstwa.
 • Odśnieżanie posesji

  Właściciele posesji nie muszą sprzątać ani odśnieżać dróg. Utrzymanie porządku na nich należy do właściciela drogi.

  Magdalena Kmita-Kulesza

Właściciele posesji mają obowiązek dbać o czystość i porządek na chodnikach przed swoimi domami. Dotyczy to wszystkich budynków bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania. Czysto i bezpiecznie powinno być więc przed domami jednorodzinnymi, blokami, szkołami, urzędami.

Obowiązek sprzątania błota, śniegu i lodu z chodników wzdłuż posesji mają:

 • właściciele,
 • współwłaściciele,
 • użytkownicy wieczyści,
 • zarządzający lub użytkujący nieruchomość.

Jeżeli w budynku jest wiele mieszkań, obowiązki właściciela przejmują osoby zarządzające, które zatrudniają firmę zajmującą się dbaniem o porządek.

Co sprzątamy zimą?

Jeśli jesteś właścicielem masz obowiązek usuwać z chodników przed swoim domem wszelkie zanieczyszczenia i śmieci, a także błoto, śnieg i lód. Droga przed posesją powinna być bezpieczna. Skoro spadł śnieg, musisz odśnieżyć chodniki i umożliwić ludziom bezpieczne przejście. Śnieg możesz zgarnąć na krawędź chodnika, tak żeby nie przeszkadzał chodzącym po nim ludziom. Nie wolno ci zgarniać śniegu na jezdnię. Obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń sprowadza się do usunięcia ich na brzeg chodnika od strony drogi. Ich wywóz należy do zarządcy drogi.

Oblodzone chodniki powinieneś posypać solą i piaskiem. Zapobiegnie to ślizganiu się podczas chodzenia. Niebezpieczne dla przechodniów mogą być zwisające z dachów sople lodu, które musisz zbijać tak, aby nie stanowiły zagrożenia.

Czytaj też: Prawo spółdzielcze. Szykują się zmiany na gorsze? 

Zimowe obowiązki właścicieli

Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Należy również usuwać z dachów i gzymsów obiektów budowlanych bezpośrednio sąsiadujących z drogami i chodnikami sople lodowe i nawisy śniegu, niezwłocznie po ich powstaniu. Obowiązki te wynikają z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.). A także z ogólnych reguł kodeksu cywilnego.

Co z odśnieżaniem chodnika

Chodnik to część drogi publicznej służąca do ruchu pieszego. Chodniki przylegające bezpośrednio do nieruchomości bezwzględnie muszą uprzątać właściciele posesji.

Jednak w sprawie odśnieżania konkretnego chodnika mogą pojawić się pewne kontrowersje, a mianowicie kto właściwie powinien go uprzątnąć. Bowiem art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zdaniem wielu jest sformułowany nieprecyzyjnie. Dlaczego? Otóż nie dla wszystkich jest jasne, czy zwrot „chodniki położone wzdłuż nieruchomości" oznacza wyłącznie chodniki przylegające bezpośrednio do nieruchomości stanowiącej odrębną własność, czy także chodniki położone wzdłuż nieruchomości, lecz oddzielone od niej, nawet bardzo wąskim, pasem gruntu gminnego.

Kiedy nie sprzątamy?

Do obowiązków właściciela posesji nie należy:

 • sprzątanie chodnika w szczególnym wypadku - jeśli między granicą posesji a chodnikiem znajduje się trawnik czy pas miejskiej zieleni, sprzątanie go nie należy do właściciela posesji. Właściciel nieruchomości, jak wynika z przepisów, nie musi również uprzątać chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie samochodów. Prawo mówi więc, że jeśli naszą posesję od chodnika oddziela pas miejskiej zieleni, to nie musimy go odśnieżać, bo to problem miasta czy gminy.
 • sprzątanie i odśnieżanie dróg,
 • sprzątanie i odśnieżanie przystanków autobusowych i tramwajowych

Kto odśnieża drogę

Właściciele posesji nie muszą sprzątać ani odśnieżać dróg. Utrzymanie porządku na nich należy do właściciela drogi.

Zobacz także: Domowe sposoby na uszczelnienie okien przed zimą 

Co z odśnieżaniem dachu

Zgodnie z art. 61 pkt 2 Prawa budowlanego właściciel lub zarządca jest zobowiązany do „zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego w razie wystąpienia zdarzeń mających lub mogących mieć wpływ na uszkodzenie obiektu lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, które może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, pożary lub powodzie"

W świetle art. 62 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego obiekt powinien podlegać kontroli w sytuacji wystąpienia m.in. intensywnych opadów śniegu, w przypadku gdy może to powodować powstanie zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Obowiązek wykonania kontroli spoczywa na właścicielu (współwłaścicielach) lub zarządcy obiektu budowlanego.

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego może zakazać użytkowania obiektu budowlanego lub jego części do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Właściciel (współwłaściciele) lub zarządca obiektu budowlanego ponoszą odpowiedzialność określoną w art. 91a prawa budowlanego w przypadku, gdy nie zapewnili bezpiecznego użytkowania obiektu, np. w sytuacji intensywnych opadów atmosferycznych, które mogły mieć wpływ na uszkodzenie budynku.

Co ze skutkami wypadku, gdy nie odśnieżymy

Za skutki wypadków, które będą spowodowane nieuprzątniętym chodnikiem albo zwisającymi z dachu soplami lodu odpowiedzialny jest właściciel. W wypadku incydentu, np. złamania nogi przez przechodnia na oblodzonym chodniku, odpowiedzialność za to ponosi właściciel posesji, na którym spoczywa obowiązek uprzątania danego odcinka. A więc jeśli nie zadbałeś o odśnieżenie czy posypanie solą chodnika, a ktoś złamał rękę czy nogę, bo się na nim pośliznął może, oprócz odszkodowania, zażądać od ciebie zwrotu kosztów leczenia, a nawet renty w razie utraty zdrowia lub kalectwa. Jeśli powierzyłeś sprzątanie chodnika firmie specjalistycznej, wtedy ona odpowiada za takie szkody.

Każda osoba mająca taki problem może dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Mówi o tym kodeks cywilny. 

Autor: Ilona Burkowska
25komentarzy
Dodaj komentarz

Komentarze (25)

U nas jak zwykle brak odpowiednich przepisów,chodniki nie są odśnieżane bo nie wiadomo do kogo należą
odśnieżanie, 07.12.2012, 10:33
chodnik należy do ulicy
a to że właściciel ulicy szuka darmowej siły roboczej
to już inna sprawa
chociaż i tak przekręt
bo co z ścieżkami rowerowymi np?
te, 07.12.2012, 12:02
polecam lekture http://www.rzu.gov.pl/porady-sezonowe/Odpowiedzialnosc_za_utrzymanie_dro...
rabecki, 24.01.2013, 21:42
Chodnik przed moją posesją jest oddzielony trawnikiem więc teoretycznie nie powinnam go sprzątać ,ale łatwiej trafić w Totolotka niż wyegzekwować to od służb miejskich, nawet wszechmocna Straż Miejska to olewa. Gdzie szukać pomocy?
mariateres, 07.12.2012, 12:28
Mam podobny problem, przy ogrodzeniu idzie pasek trawnika ale szerokości połowy płytki chodnikowej.
W tej ustawie nic nie jest jasne, niby chodnik odśnieżyć to obowiązek właścicieli, ale jak chcesz sobie ten chodnik wyrównać lub wymienić płytki to już nie wolno, bo pan urzędnik nie pozwala. Spróbowałby pan urzędnik w zimę odśnieżać te chodniki w których każda płytka powyginana jest w innym kierunku oraz ma inny poziom
olo, 07.12.2012, 15:09
Czytając to wszystko o odśnieżaniu chodnika jest sprzeczne jedno z drugim Bo mówią że trzeba a za chwile ze nie trzeba od śnieżac chodnika Wnioskując z tego wszystkiego to Gmina i właśćiciel drogi szukają durni i taniej siły roboczej by odwalili za nich brudną robotę
Gość, 07.12.2012, 19:16
Najpierw jedzie plug odsniezny z MPO i odwala snieg na chodnik z jezdni.
Nastepnie idzie wlasciciel lub dozorca posesji i odgarnia snieg z chodnika na jezdnie.(Sluzby miejskie sprawdzaja czy chodniki sa odzniezone)
Z koleji znowu jedzie plug z MPO i odwala snieg na chodnik.
Kolejny raz dozorca domu (wlasciciel) zrzuca ten snieg na ulice.
Kolejny raz plug z MPO usuwa ten snieg na chodnik
Znowu snieg jest usuwany z chodnika na ulice poprzez dozorce (wlasciciela dzialki)
I tak wkolo Wojtek ! do u.s.r.a.n.e.j smierci. Aby do wiosny !
galicjok, 08.12.2012, 12:53
Dziwne jest to prawo!Mieszkasz przy ulicy to masz obowiązki i płacisz takie same podatki,jak ci ,którzy mieszkają dwa kroki dalej!Może z powodów tych obowiązków właściciele posesji powinni mieć ulgi w podatkach?Tak by było sprawiedliwie!
Obserwator, 08.12.2012, 13:07
Jeśli mam odśnieżyć nie mój chodnik przy mojej posesji zimą, to latem np. powinienem naprawić chodnik jesli się zapadł? Nie moja własność tylko miasta, więc niech miasto dba o swój majątek. No chyba, że obniży podatki.
jaro, 10.12.2012, 17:17
Jaki obowiązek skoro chodnik nie należy do mnie tylko do miasta to i miasto powinno sobie go uprzątnąć. Prawo w tym temacie jest niedorzeczne i niezgodne z konstytucyjnym prawem własności. Skoro miasto rości sobie prawo do własności dysponowania chodnikiem więc i powinno dbać o jego stan. Wystarczy więc w razie ewentualnych problemów zaskarżyć prawdziwego właściciela chodnika powołując się na niezgodność owego prawa z ustawą zasadniczą, a sprawa bankowo wygrana plus można sobie rościć odszkodowania z tytułu próby wyłudzenia pieniędzy przez miasto, ponadto naruszenia dobrego imienia i strat moralnych.
prawnik, 08.12.2012, 17:51
To najgłupszy przepis .Jak w nocy pada snieg a ja mam na 6 do pracy to prawo zmusza mnie do odsniezania -to jest normalne?
Widziałem małe dzieci odsnieżajace chodniki w niewielkich miejscowosciach przed ich wyjsciem do szkoly ,a jak posesja graniczy z chodnikiem na odcinku 40 m to taki dzieciak ładnie sie musi napocić nim odsnieży,no bo kto ma odsniezać jak tato pojechał do pracy a mama opiekujesie młodszą siostrą?
Czy o to właśnie chodziło ustawodawcy ?
yamalo, 08.12.2012, 22:52
Nie, dziecko wcale nie musi tego robić. Tato może wstać godzinke wcześniej i sam to zrobić. Diabli go lutego niewezma.
czytelnik, 09.12.2012, 09:28
Ojciec odśnieżył. Wyjechał do pracy o 4.30 !!!!! O 6.00 ZNÓW RÓWNO ZAWIAŁO.................................
RUDA, 09.12.2012, 21:56
Ojciec odśnieżył. Wyjechał do pracy o 4.30 !!!!! O 6.00 ZNÓW RÓWNO ZAWIAŁO.................................
RUDA, 09.12.2012, 21:57
Najwięcej mądrują się ci, którzy nigdy nie odśnieżali.
Każdy wie w jakich warunkach klimatycznych żyje. Śnieg nie jest nowością, pada co roku. Tak trudno kupić sobie odpowiednie do warunków obuwie ? Jak śnieg pada z małymi przerwami prawie całą dobę, to armia ludzi i pługów nie da rady.
Krystyna , 11.12.2012, 14:02
Mnie osobiście ten problem nie dotyczy, ale może należałoby pomyśleć o rozwiązaniach podobnych do tych jakie wprowadzono w przypadku wywozu śmieci. Gminy mogłyby doliczyć jakąś kwotę do podatku od nieruchomości i to gminy miałyby obowiązek odpowiedniego zimowego utrzymania chodników. Miałoby to kilka pozytywnych skutków. Kilkadziesiąt osób w gminie znalazłoby zatrudnienie, nie byłoby problemu nieodsniezonych chodników, a osoby zatrudnione placilyby podatki, co zwiększyłoby dochody do budżetu.
belvegor, 09.12.2012, 09:41
jesśli chodnik jest miasta to miasto niech go odśnieża- jeśli ja to mam robić to za swoja robotę miasto powinno mi zapłaci - tak czy nie - wykonałem zadanie to kasa -wszyscy powinni wystawiać faktury; bo inaczej to jest totalny przekręt nie ?
-ze wszystkich stron nas "punktują"- to śmieci/to deszcz/to tamto to sramto- za wszystko płać- kto to prawo wymyśla ; durnie to należy ich sprowadzić na ziemię - a jak śnieg nie mieści się na krawędzi chodnika no to co " MATOŁY" mam se go do szafy schować ? należy walczyć z durnotą urzędników nie ?
ROMAN, 09.12.2012, 13:22
Już znam swoje obowiązki. A jakie ma miasto? Praktycznie żadne. Gdzie się podziewa podatek od nieruchomości? Na co płacę tyle kasy? Pewnie na to, żeby rada miasta podnosiła opłaty za co się da.
Z, 09.12.2012, 16:16
idac kładka od tesco do z plazy upadłam i zabiłam kolano i co mam z tym zrobic
aga, 09.12.2012, 18:37
Podmuchać. Chyba, że kolano zostało zabite na śmierć. Wówczas pochować.
jaro, 10.12.2012, 17:19
Może ktoś mi pomoże rozwiać wątpliwości. Dzierżawię ogród do którego przylega chodnik. W umowie dzierżawy nie ma zobowiązania do odśnieżania chodnika. Kto więc powinien odśnieżać ten chodnik?
dzierżawca, 12.12.2012, 17:58
Naprawdę nikt nie chce mi pomóc, jak wygłąda odśnieżanie na chodniku przylegającym do dzierżawionego ogrodu, gdy w umowie nie ma zapisu o tym? A tak wierzyłam w dobrą wolę ludzi znających temat i to w okresie przedświątecznym!
dzierżawca, 17.12.2012, 08:44
czy górali nie dotyczy odśnieżanie bo tam jest horror na chodnikach i nikt nie każe mandatem jak to jest
0la, 23.01.2013, 08:44
To prawo jest niekonstytucyjne! Może się zbuntujemy?! Na mojej ulicy chodnik biegnie tylko po jednej stronie. Właściciele domów, gdzie nie ma chodnika przechodzą na chodnik pod moim domem, załatwiają tam swoje psy!!!!!!!!, rzucają papiery a ja muszę do tego zabiegać, żeby te buraki sobie nóg nie połamały!!!!!!! To jest chore!!!!!!! A ja i mój mąż mamy już chore kręgosłupy od tego odśnieżania. Płacimy takie same podatki, a mamy większe niż inni obowiązki! A bezrobotnym lumpom wypłaca się zasiłki, zamiast zagonić do odśnieżania!!!!!
Jaga, 21.12.2013, 00:34
Komentarz został usunięty.
Co roku i tak są te same głupie dyskusje. U mnie odśnieża zarządca, a ściślej firma wynajęta przez Kwaterę. Jest po problemie, ale i tak trzeba podyskutować.
Iga, 09.01.2017, 16:42