Jak zmniejszyć rachunki za ogrzewanie mieszkania wykorzystując przepisy?

Istniejące przepisy dają wielu właścicielom lokali możliwość cięcia kosztów ogrzewania. Niektóre są dostępne dla wszystkich, inne zależą bezpośrednio od kondycji finansowej całego gospodarstwa domowego. Zobacz, jak płacić mniej za ogrzewanie mieszkania.
  • Jak obniżyć koszty za ogrzewanie?

    Dodatek mieszkaniowy jest tylko jedną z form pomocy, o którą mogą starać się osoby mniej zamożne. Tymczasem, by obniżyć opłaty za ogrzewanie, wystarczy niekiedy zmiana regulaminu wspólnoty

    geralt (Pixabay.com)

Choć nikt nie lubi czytać regulaminów, to zwykle bardzo się to opłaca, w przypadku ogrzewania – nawet bardzo. Warto zatem zerknąć do regulaminu wspólnoty mieszkaniowej czy spółdzielni mieszkaniowej i sprawdzić kilka punktów, które mogą pomóc obniżyć nam rachunki za ogrzewanie. Na jakie zapisy zwrócić uwagę?

Co regulaminy spółdzielni i wspólnot mówią o ogrzewaniu mieszkań?

W regulaminie powinien znaleźć się w punkt dotyczący utrzymywania minimalnej temperatury w domu, ewentualnie minimalnego zużycia ciepła na mieszkanie. Dlaczego to ważne? Część właścicieli mieszkań po prostu żeruje na sąsiadach, dotyczy to głównie lokali wewnętrznych, które sąsiadów mają nad sobą, pod sobą i po obu stronach. Oni – bez większych nakładów, są ogrzewani przez sąsiednie lokale. To właśnie sąsiedzi ponoszą wydatki na ogrzanie swojego mieszkania i kubatury sąsiada. Są też tacy właściciele, którzy z różnych powodów nie mieszkają w lokalu, a więc go nie ogrzewają. Wtedy również koszty ogrzewania sąsiadujących z takim pustostanem mieszkań znacznie rosną. W Polsce są już wyroki sądowe, które nakładały na takich nieobecnych właścicieli (lub takich, którzy mieszkali, ale nie grzali) kary i zobowiązywały ich do ponoszenia odpowiednich wydatków na ogrzewanie.

W regulaminie powinny się znaleźć także dokładnie rozpisane zasady podziału kosztów ogrzewania (ale i oświetlenia) części wspólnych budynku. Może się okazać, że uchwała o podziale kosztów jest niekorzystna dla właścicieli niewielkich mieszkań, bowiem podział obowiązuje nie według wielkości udziałów (im większe mieszkanie i piwnica tym większe obciążenie kosztami wspólnymi), ale od mieszkania. Gdy na terenie nieruchomości większość lokali to małe metraże można zmienić niekorzystną uchwałę wspólnoty. Tak też – od wielkości udziałów, powinny być rozliczane koszty utrzymania części wspólnych nieruchomości.

Podzielniki ciepła i ich kontrola

Kontrole podzielników ciepła – jeśli ktoś ma wątpliwości czy energia w budynku opłacana jest sprawiedliwie może zażądać kontroli podzielników ciepła. Dość często okazuje się, że podzielniki ciepła działają wadliwie (a dzieje się tak również dlatego, że część lokatorów próbuje nimi manipulować w celu obniżenia opłat za ogrzewanie).

Osoby w trudnej sytuacji finansowej mogą próbować obniżyć koszty opłat za ogrzewanie poprzez złożenie wniosków o dofinansowanie. Źródeł takiego wsparcia jest kilka.

Dofinansowanie do kosztów ogrzewania mieszkania

Dofinansowanie do ogrzewania – w praktyce jest to zwykle dofinansowanie do zakupu węgla, a nie refundacja kosztów centralnego ogrzewania). Wnioski o tego rodzaju wsparcie składa się w miejscowych ośrodkach pomocy społecznej, o kryteriach przyznania pomocy decydują również samorządy. Są takie, które oferują kilkaset złotych pomocy (zwykle w talonach na węgiel) na sezon grzewczy i takie, które pomogą w zakupie węgla nawet do 1000 złotych.

Dodatek mieszkaniowy – to świadczenie, które ma ulżyć w wydatkach mieszkaniowych. Mogą się o niego starać osoby, które spełniają określone kryteria. Świadczenie wypłacane jest przez gminę i to do gminy trzeba składać wnioski o wydanie decyzji administracyjnej o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Osoby, które spełniają między innymi kryteria dochodowe, a także mają tytuł prawny do zajmowanego lokalu (przy czym sam lokal również musi spełniać kryteria dotyczące wielkości – przykładowo jedna osoba nie może zajmować lokalu o powierzchni większej niż 35 metrów kwadratowych), mogą ubiegać się o dodatek, który wypłacany jest przez pół roku.

Sprawdź: Kto może ubiegać się o dodatek mieszkaniowy

Dodatek energetyczny – to niewielkie kwoty, które można uzyskać jako rekompensatę za wydatki ponoszone na opłaty za prąd. W tym wypadu trzeba jednak należeć do tzw. grupy odbiorców wrażliwych. To osoby, którym przyznano już dodatek mieszkaniowy i mają podpisaną umowę z firmą dostarczającą energię elektryczną oraz mieszkają w miejscu jej dostarczania. Do końca kwietnia 2019 roku stawka dodatku energetycznego wynosi 11,35 zł/miesiąc dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną; 15,77 zł/miesiąc dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób i 18,92 zł/miesiąc dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób. Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. 

Autor: Sławomir Bobbe
2komentarzy
Dodaj komentarz

Komentarze (2)

Akurat podzielniki to mnie tylko robiły w konia. Dobrym sposobem jest po prostu wyczyszczenie instalacji c.o. z osadów i zabezpieczenie chemią, przed ich ponownym powstawaniem. Na logikę, jeżeli w rurze masz warstwę kamienia, który nie przewodzi ciepła, to płacisz więcej za uzyskania konkretnej temperatury
Nowik, 09.10.2019, 13:45
Aha, no a robi się to poprzez płukanie rur wodą z dodatkiem preparatów chemicznych, najlepiej Sentinel. Preparat ochronny to inhibitor
Nowik, 09.10.2019, 13:47