Od stycznia 2016 r. zwiększa się wkład własny. W jakiej formie można go wnosić?