Drenaż opaskowy domu: zastosowanie i sposób działania

Zadaniem drenażu opaskowego jest odprowadzenie nadmiaru wody z pasa gruntu na poziomie fundamentów. Prawidłowo wykonany drenaż ustrzeże nas przed zalewaniem piwnic lub zawilgoceniem fundamentów domu.
 • Dom jednorodzinny

  Drenaż opaskowy zbiera nadmiar wody deszczowej spływającej w głąb ziemi i obniża poziom wód gruntowych wokół domu.

  mk

W przypadku budynków nowobudowanych, decyzja o wykonaniu drenażu opaskowego powinna być podjęta już na etapie projektowania w oparciu o wyniki badań geologicznych. Powinny być one przeprowadzone równolegle na działce budowlanej i w archiwum hydrogeologicznym. Badania powinny określić rodzaj podłoża (przepuszczalne czy nieprzepuszczalne) oraz jak zmienia się w czasie i jaki jest maksymalny poziom wód gruntowych.

Zobacz również: Drenaż powierzchniowy domu: zastosowanie i sposoby działania

Podobne badania należy przeprowadzić dla już istniejącego domu, kiedy pojawiają się pierwsze kłopoty z wilgocią na ścianach lub wodą w piwnicy. Poza tym należy wówczas sprawdzić prawidłowość wykonania izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych.

Warto wiedzieć: Hydroizolacja fundamentów, dlaczego warto ją solidnie wykonać

Kiedy drenaż opaskowy jest potrzebny?

Wykonanie drenażu jest konieczne, gdy:

 • budynek będzie posadowiony na gruncie nieprzepuszczalnym (gliny, iły) lub niejednorodnym (naprzemiennie występują warstwy przepuszczalna i nieprzepuszczalna),
 • dom chcemy posadowić na zboczu, skarpie lub w jej pobliżu,
 • obiekt będzie położony w zagłębieniu terenu (poniżej poziomu drogi lub sąsiadujących działek),
 • poziom wód gruntowych jest wysoki (woda gruntowa zalega płytko),
 • poziom wód gruntowych podwyższa się (wg hydrogeologicznych danych archiwalnych).

Z reguły, dla budynków podpiwniczonych, wykonanie drenażu jest zalecane, niezależnie od warunków gruntowych. Często, w przypadku występowania wyjątkowo niekorzystnych warunków wodnych, zaleca się nawet zmianę decyzji o podpiwniczeniu domu.
Poza tym musimy pamiętać, że drenażu opaskowego nie wykonujemy, gdy woda gruntowa jest pod ciśnieniem, czyli mamy do czynienia z tzw. wodą naporową. Dla takich budynków, posadowionych poniżej zwierciadła wody gruntowej, wykonujemy specjalną izolację.

Zadanie drenażu opaskowego

Poprawnie zaprojektowany i wykonany wzdłuż obrysu budynku drenaż opaskowy (nazywany pierścieniowym) powinien zbierać nadmiar wody deszczowej spływającej w głąb ziemi oraz obniżyć poziom wód gruntowych wokół budynku poniżej poziomu posadzki w piwnicy, czyli skutecznie zabezpieczyć dom przed wodą gruntową, opadową i zaskórną.

Elementy systemu

Elementami systemu są:

 • specjalne rury drenarskie (perforowane, ułożone ze spadkiem),
 • drenarskie studzienki rewizyjne (przynajmniej jedna umieszczona w najwyższym punkcie drenażu),
 • zbiorcza studzienka rewizyjna,
 • łączniki systemowe do rur. 

Schemat rozmieszczenia głównych elementów drenażu opaskowego.

Wykonanie drenażu opaskowego

Sposób wykonania drenażu jest prostszy dla budynków posadowionych na gruncie przepuszczalnym. Przy gruncie nieprzepuszczalnym, wzdłuż ściany fundamentowej trzeba najpierw wykonać tzw. drenaż płaszczyznowy.
Różnice między sposobami układania drenażu opaskowego przedstawione są na ilustracji poniżej. 

W budynkach dużych, o powierzchni zabudowy przekraczającej 200 metrów kwadratowych należy dodatkowo wykonać odwodnienie podłogi w piwnicy przez tzw. drenaż powierzchniowy ułożony pod budynkiem.

Odprowadzanie wody z drenażu

Zgodnie z przepisami wodę opadową i gruntową powinno się zagospodarować na terenie własnej działki (rozsączać na jej powierzchni lub odprowadzać do studni chłonnej). Można też wodę z drenażu odprowadzić do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej (łączącej ścieki bytowo-gospodarcze i deszczowe). Warunkiem jest jednak uzyskanie odpowiedniego zezwolenia.

Polecamy poradnik: Jak wykonać przyłącze kanalizacyjne

Należy pamiętać, że wody z drenażu nie wolno odprowadzać do kanalizacji bytowo-gospodarczej.
Gdy istnieje taka możliwość wody drenażowe można odprowadzać do pobliskiego jeziora, rzeki lub rowu melioracyjnego. W przypadku, jeśli odbiorniki leżą poza działką, trzeba na to uzyskać zgodę właściciela odbiornika i właściciela gruntu, przez który będzie poprowadzona rura.

Konserwacja drenażu

Dla prawidłowego działania drenażu niezbędne jest okresowe czyszczenie studzienek drenażowych. Należy wówczas usunąć nagromadzony w nich muł i piasek. Dodatkowo, raz na dwa, trzy lata powinniśmy całą instalację przepłukać wodą pod ciśnieniem.
Z ujścia drenażu znajdującego się powyżej poziomu gruntu należy na bieżąco usuwać wszelkie zanieczyszczenia, dbając o to, żeby wylot był drożny. 

Autor: ewk
0komentarzy