Zawory c.o. Gdzie je stosujemy i jakie pełnią zadanie

Zawory w instalacji centralnego ogrzewania to jedne z najważniejszych elementów jej uzbrojenia. Ich zadaniem jest zapewnienie bezpiecznej i ekonomicznej eksploatacji systemu.
 • Elektroniczna głowica termostatyczna

  Elektroniczna głowica termostatyczna

  ewk
 • Zawór termostatyczny

  Standardowy zawór termostatyczny

  ewk
 • Zawór odcinający, filtr, zawór zwrotny, zawór odcinający w instalacji c.o.

  Od lewej: zawór odcinający, filtr, zawór zwrotny, zawór odcinający

  ewk
 • Zawór odpowietrzający instalacji c.o.

  Zawór odpowietrzający instalacji centralnego ogrzewania

  ewk

Zawory w instalacji mogą spełniać różne funkcje. Mamy zawory, które usprawniają lub wręcz umożliwiają działanie instalacji grzewczej. Trudno jest podzielić zawory tylko ze względu na ich funkcję, ponieważ większość z nich spełnia w instalacji więcej niż jedno zadanie.

Zawory grzejnikowe

Dawniej przy montażu grzejników stosowało się wyłącznie grzybkowe zawory grzejnikowe. Za ich pomocą możliwe było jedynie ręczne regulowanie przepływem czynnika grzewczego w instalacji. Wymiana takiego grzejnika wiązała się z koniecznością spuszczenia wody z instalacji lub przynajmniej pionu, w którym zainstalowany był grzejnik.

Warto przeczytaćFiltry do uzdatniania wody kotłowej – poco się je stosuje 

Obecnie grzejniki wyposażone są najczęściej w trzy zawory: termostatyczny, powrotny i odpowietrzający.
Zawór termostatyczny ma dwa podstawowe elementy:

 • zawór grzejnikowy (wkładka zaworowa), zawierający m.in. element nastawczy,
 • głowicę termostatyczną (element regulacyjny) – składa się z czujnika termicznego, zespołu popychacza oraz pokrętła regulacyjnego, każda zmiana objętości czynnika regulacyjnego głowicy (wosk, ciecz lub gaz) powoduje zmianę nacisku popychacza na trzpień zaworu, a pokrętło głowicy termostatu służy do ręcznego ustawiania żądanej temperatury w pomieszczeniu.

Z kolei zastosowanie zaworów odcinających (montowanych na powrocie) pozwala na indywidualne odłączenie każdego grzejnika bez wpływu na pozostałe grzejniki w instalacji centralnego ogrzewania. Dodatkowo zawory powrotne wyposażone w końcówkę spustową umożliwiają opróżnianie grzejnika z wody na czas konserwacji lub naprawy.

Zobacz równieżTemperatura w domu odpowiednia dla dziecka 

Nowe grzejniki są standardowo wyposażone w ręczne zawory odpowietrzające. Można je też zamontować bez problemów do niemal wszystkich typów istniejących grzejników.

Zawory zabezpieczające w instalacji grzewczej

Zadaniem zaworów bezpieczeństwa jest zabezpieczenie urządzeń i instalacji centralnego ogrzewania przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia poprzez odpowiednie zadziałanie w przypadku jego przekroczenia. Wzrost ciśnienia powyżej wartości zadanej powoduje samoczynne otwarcie zaworu i wypływ czynnika, do momentu obniżenia ciśnienia w instalacji.

Musimy pamiętać, że zawór bezpieczeństwa jest jednym z najważniejszych w instalacji centralnego ogrzewania i dla poprawnej pracy zaworu bezpieczeństwa są określone specjalne wymagania:

 • montujemy go bezpośrednio na źródle ciepła (kocioł, wymiennik) lub w jego najbliższym otoczeniu w pozycji pionowej,
 • kierunek strzałki zaznaczonej na korpusie zaworu musi być zgodny z kierunkiem przepływu czynnika grzewczego,
 • na przewodzie łączącym zawór bezpieczeństwa z instalacją centralnego ogrzewania nie wolno montować żadnej armatury,
 • średnica rury powinna odpowiadać średnicy zaworu bezpieczeństwa,
 • średnica przewodu wyrzutowego wody z zaworu bezpieczeństwa powinna odpowiadać średnicy części wyrzutowej zaworu, końcówka przewodu powinna być sprowadzony nad posadzkę pomieszczenia,
 • kontroli zaworu bezpieczeństwa należy dokonywać w terminach przewidzianych przez producenta jednak nie rzadziej niż co 12 miesięcy.

Do grupy zaworów zabezpieczających instalację należą też zawory zwrotne lub różnicowe. W systemach obiegu wymuszonego zawory te, gwarantują właściwy kierunek przepływu medium tłoczonego przez pompę. Normalnie, podczas pracy zawór pozostaje zamknięty, otwiera się samoczynnie z chwilą przerwania pracy pompy. Dzięki temu, przy braku prądu, lub awarii pompy, zawór umożliwia grawitacyjny obieg wody (instalacja staje się systemem grawitacyjnym).

Inne zawory instalacji grzewczej

Obok przedstawionych wyżej zaworów, w domowych instalacjach grzewczych, możemy jeszcze wymienić:

 • zawory mieszające (trójdrogowe, czterodrogowe) – zapewniają regulację systemu centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej poprzez zmieszanie czynnika grzewczego pobieranego z zasilania oraz powrotu,
 • zawory odcinające – zawory kulowe montowane przed i za urządzeniami typu pompa, zawór zwrotny, filtr itp.,
 • zawory odpowietrzające instalację – montowane w najwyższym punkcie układu grzewczego (zbudowane z dwóch elementów: zaworu stopowego i odpowietrznika). 

Przeczytaj równieżJak zaoszczędzić na ogrzewaniu w sezonie grzewczym 

Autor: ewk
4komentarzy
Dodaj komentarz

Komentarze (4)

Kto jak kto ale Wspólnoty powinny się nauczyć zakładać odpowiednio dobrane zawory w blokach i to nie tylko c.o. ale i wody to by nie było tzw. różnic wody w pionach i nie było by, że lokator kradnie wodę.. Ja jestem zależna od lokatora, który mieszka nade mną na IV piętrze bo On ma jakieś odpowietrzniki , inni też mają ale większość do których Ja należę nie ma ich - czy to jest prawidłowe, że Ci co mają je mogą sobie odpowietrzać kiedy chcą i mają cieplej ode mnie ?
Mak, 24.09.2012, 09:42
Czy jeśli zainstaluję w domu danfosy to będę mniej płacił za ogrzewanie ???? Nadmieniam, że mieszkam w domku i mam własną instalację na gaz.
Laik, 24.09.2012, 14:48
Jeśli założysz Danfoss'y to oszczędność będzie niewielka, rzędu 5 - 10%, ale po założeniu Honeywell'ów oszczędzisz ponad 50% kosztów!
monter, 24.09.2012, 19:51
Czy spółdzielnia mieszkaniowa może zabronić montażu zaworów powrotnych?
DDD, 24.09.2012, 21:03