Zalety wykonania izolacji rur w instalacji c.o., ciepłej i zimnej wody

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, jak ważna jest izolacja domowych instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej i zimnej wody. A przecież prawidłowo wykonana przynosi wymierne korzyści.
 • Izolacja z pianki poliuretanowej w płaszczu z PVC

  Izolacje rur chronią zarówno przed stratami energii, jak i przed kondensacją pary wodnej.

  ewk
 • Izolacja rur wykonana prawidłowo

  Kolorowe strzałki i kołnierze pozwalają łatwo zidentyfikować zasilanie i powrót instalacji.

  ewk
 • Brak izolacji podtynkowej instalacji c.o.

  "Pocenie się" nieizolowanych rur spowodowało powstanie zacieków i plam. Usunięcie ich jest uciążliwe i kosztowne.

  ewk
 • Niestarannie wykonana instalacja

  Tak wykonana instalacja nie spełnia swojego zadania, to po prostu wyrzucone pieniądze.

  ewk
 • Rura zaizolowana

  Odpowiednio dobrana izolacja rur chroni przed skraplaniem się wody na ich powierzchni. Skraplająca się na powierzchni rur woda może stanowić poważny problem w przypadku źle zaizolowanej instalacji. Zbierająca się woda wsiąka bowiem w ściany, co z czasem prowadzi do powstania zacieków czy plam, usunięcie których jest nie tylko uciążliwe, ale i kosztowne.

  Armacell

W czasie montażu nowych czy modernizacji istniejących instalacji jednym z podstawowych zagadnień powinna być izolacja rurociągów. I nie tylko dlatego, że o tym mówią odpowiednie przepisy* i normy** ale przede wszystkim dlatego, że prawidłowo dobrana i odpowiednio wykonana izolacja zapewni oszczędności oraz prawidłowe i długie działanie całego systemu.

Po pierwsze oszczędności finansowe

Podstawową i najczęściej wymienianą zaletą jest ograniczenie strat ciepła w instalacjach centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. To z kolei, w prosty sposób, przekłada się na oszczędności finansowe. Dzięki optymalnej izolacji można zmniejszyć straty energetyczne w obu instalacjach
o 30–90 %. W naszym klimacie przeciętnie straty ciepła w instalacjach grzewczych dla domu jednorodzinnego szacuje się na poziomie 40%.
Wg różnych źródeł wymierne oszczędności to kwota ok. 400 zł rocznie, dla domu o powierzchni
ok. 150 m2. Jeśli przyjąć, że koszt izolacji dla takiego domu wynosi ok. 1000 zł, łatwo obliczyć, że zwróci się on już po trzech latach eksploatacji.

Po drugie walka z wilgocią

Izolacja zapobiega także skraplaniu się na ściankach rur pary wodnej zawartej w powietrzu. Jej zastosowanie (szczególnie w instalacjach podtynkowych) zapobiega powstawaniu zacieków na ścianach, które wyglądają nieestetycznie a do tego miejsca te mogą stać się siedliskiem pleśni i grzybów.

Po trzecie korzyści ekologiczne

Nie można w tym miejscu nie wspomnieć o wpływie jaki ma ograniczenie strat ciepła (dzięki dobrej izolacji) na nasze środowisko. Odpowiednio dobrane i zamontowane izolacje, w opisywanym powyżej budynku, mogą zmniejszyć emisję CO2 o ok. 600 kg rocznie.

Po czwarte ochrona użytkownika

Dodatkowym atutem izolacji, który możemy wymienić jest wyciszenie ewentualnych szumów powstających w instalacji, ograniczenie drgań rur oraz ochrona użytkownika przed poparzeniem.

Podstawowe cechy dobrej izolacji rur

Poniżej wymienimy kilka elementów, którymi należy się kierować przy wyborze izolacji:

 1. odpowiednio dobrana grubość zależna do średnicy rurociągów oraz temperatury pomieszczenia, przez które przechodzi instalacja;
 2. stosowanie materiałów o jak najniższym współczynniku przewodzenia ciepła (lambda – jednostka W/(mK));
 3. stosowanie materiałów izolacyjnych z atestem higienicznym w przypadku zakładania izolacji
  w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi;
 4. stosowanie materiałów niepalnych lub o bardzo niskiej palności;
 5. dobra odporność na działanie maksymalnej temperatury eksploatacji oraz na działanie wody;
 6. obojętność chemiczna materiału izolacji względem materiału, z którego wykonana jest instalacja;
 7. wysoka elastyczność (ułatwiająca montaż) oraz dobra odporność na obciążenia występujące przy montażu, transporcie i eksploatacji.

* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 2 kwietnia 2002 r.
** PN-B-02421:2000. Izolacja cieplna przewodów armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. 

Autor: ewk
0komentarzy