Ekopasjonaci w NIBE-Biawar: sami żyją w sposób zrównoważony i energią do życia dzielą się z innymi