Dofinansowanie do pompy ciepła – jak się o nie ubiegać?

Na montaż pompy ciepła można uzyskać dofinansowanie, korzystając z jednej z dostępnych opcji: rządowego programu Czyste Powietrze, zapowiadanej ulgi termomodernizacyjnej oraz ofert promocyjnych producentów pomp ciepła.
  • Pompa ciepła

    NIBE

W Polsce coraz więcej uwagi poświęca się działaniom mającym na celu ograniczenie emisji szkodliwych dla zdrowia i środowiska zanieczyszczeń powietrza. Co roku w sezonie grzewczym gorącym tematem jest smog. Aby z nim walczyć, rząd uruchamia kolejne programy, a producenci odnawialnych źródeł energii zachęcają do ich kupna i montażu.

Warto przeczytać: Jak rząd walczy z problemem smogu

Program Czyste Powietrze z możliwością uzyskania dofinansowania do pompy ciepła

Rządowy program Czyste Powietrze ruszył w drugiej połowie 2018 roku. Ma on na celu:

  • poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów oraz innych zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery z istniejących domów jednorodzinnych,
  • uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

W ramach programu w istniejących domach jednorodzinnych finansowana może być m.in. wymiana kotłów na paliwa stałe starej generacji na nowoczesne kotły na paliwo stałe (np. biomasę), systemy ogrzewania elektrycznego, kondensacyjne kotły gazowe oraz pompy ciepła. Dodatkowo przedsięwzięcie może obejmować docieplenie budynku, wymianę stolarki zewnętrznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej (tj. mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych).

Tymczasem w nowo wznoszonych budynkach mieszkalnych dofinansowany może być zakup i montaż węzłów cieplnych, kotłów na paliwo stałe, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów gazowych kondensacyjnych czy pomp ciepła.

Dowiedz się: Jak działają pompy ciepła: powietrzne, gruntowe, wodne i hybrydowe 

Program Czyste Powietrze skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy lub tych, którzy taką chęć już zgłosili. Realizacja programu potrwa do 2029 roku, a kosztować będzie 103 mld złotych. Z tego 63,3 mld zł będzie przeznaczone na dotacje, a 39,7 mld zł na pożyczki zwrotne.

Wniosek w ramach Czystego Powietrza – gdzie i jak go złożyć

Wniosek o dofinansowanie w ramach Czystego Powietrza należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) odpowiednim do położenia nieruchomości objętej wnioskiem. Składanie wniosków rozpoczęło się od 19 września 2018 r. I potrwa do 30 czerwca 2027 r. Wniosek złożony do niewłaściwego WFOŚiGW zostanie zwrócony wnioskodawcy bez rozpatrzenia, ale w odpowiedzi powinna być zawarta informacja o właściwym terytorialnie funduszu. Dokumenty można składać w wersji elektronicznej (poprzez aplikację internetową) lub osobiście w formie papierowej.

Dofinansowanie może być udzielone w formie dotacji, pożyczki lub dotacji i pożyczki łącznie. Wysokość dotacji czyli intensywność dofinansowania jest określona na podstawie średniego miesięcznego dochodu, jaki przypada na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. Kwota ta jest określona we wniosku o dofinansowanie. Zmiana kwoty miesięcznego dochodu w trakcie oceny wniosku lub w czasie realizacji przedsięwzięcia, nie wpłynie na zmianę wysokości dofinansowania.

Na największe wsparcie mogą liczyć osoby o najniższych dochodach. Ci, w których rodzinie przypada maksymalnie 600 zł na osobę miesięcznie, mogą starać się o dopłatę na 90% wartości inwestycji. Przy dochodach w wysokości 601 zł na osobę, dopłata będzie o 10 punktów procentowych niższa, a każde kolejne 200 zł dochodu więcej, oznacza 10 punktów procentowych dopłaty mniej. Ale uwaga! Aby dostać dopłatę, trzeba na termomodernizację domu wydać od 7000 do 53 000 złotych (to górna granica).

Jakie dofinansowanie na pompę ciepła?

Maksymalny koszt kwalifikowany na gruntową pompę ciepła wynosi 45 000 złotych, a na powietrzną – 30 000. W zależności od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wysokość dofinansowania waha się w granicach 30–90% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Dlatego na pompę gruntową można uzyskać od 13 500 do 40 500 złotych, a na pompę powietrzną od 9000 do 27 000 złotych.

Szczegóły dofinansowania dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w ich oddziałach.

Przykład dotacji na pompę ciepła

Inwestorzy zainteresowani montażem pomp ciepła mogą skorzystać również z promocji na odnawialne źródła energii, które dostępne są na rynku. Jedną z nich jest Szwedzka Dotacja, w ramach której kwota wsparcia może sięgnąć:

  • 4000 zł do pompy ciepła,
  • 5000 zł do pompy ciepła z rekuperatorem NIBE ERS lub pompy ciepła z zestawem fotowoltaicznym,
  • 6000 zł do kompletu składającego się z pompy ciepła, rekuperatora i zestawu fotowoltaicznego.

Warto pamiętać, że czas trwania Szwedzkiej Dotacji oraz liczba dotowanych zestawów są ograniczone. Akcja obejmuje łącznie 150 sztuk powietrznych pomp ciepła i trwa do 30.11.2018 r. lub wyczerpania zadeklarowanej liczby urządzeń. Aby z niej skorzystać, należy zarejestrować na stronie szwedzkadotacja.pl.

Podatkowa ulga termomodernizacyjna

W poprawie jakości powietrza w naszym kraju ma pomóc również ulga podatkowa (tzw. ulga termomodernizacyjna), która ma obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. Dzięki niej będzie można odliczyć od dochodu koszty poniesione na termomodernizację budynku jednorodzinnego (w tym na montaż pompy ciepła). Będą jednak pewne ograniczenia. Ulga dotyczyć będzie podatników rozliczających się według 19% skali podatkowej, a zwrotowi podlegać będzie tylko 23% kosztów inwestycji. Dodatkowo kwota odliczeń nie będzie mogła przekroczyć 53 tys. złotych.

Ulgą termomodernizacyjną będą objęte: pompy ciepła, kolektory słoneczne, drzwi wejściowe, stolarka budowlana (w tym okna), wentylacja mechaniczna, pokrycia dachowe, kotły na paliwo stałe i gazowe. 

Autor: redakcja.regiodom
2komentarzy
Dodaj komentarz

Komentarze (2)

Ogłoszony tekst mówi o całości wydatków, a nie tylko o 23%.
Zmieniono też, że odlicza się od dochodów niezależnie od stawki opodatkowania, czyli 18, 19 i 32%.
Krokiet, 13.01.2019, 07:05
Czyste powietrze
Jak wiadomo, Unia nakłada na państwa członkowskie obowiązek zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz ograniczenia zużycia węgla. W związku z tym powstał program „Czyste powietrze”, które wspomaga inwestowanie w tzw OZE czyli odnawialne źródła energii. Oprócz innych ulg i dopłat istnieje program dopłat do instalacji pomp ciepła, powietrznych czy tez ziemnych.
Warunkiem otrzymania takiej dotacji do pompy, minimum 30% jej wartości, jest likwidacja posiadanego węglowego kotła C.O. I tu bardzo proszę, niech mi ktoś wytłumaczy, po co istnieje taki warunek. Moim głupim zdaniem po to, żeby zniechęcić ludzi do instalacji takich pomp. Bo jakie może być inne wytłumaczenie? Przecież nikt rozsądny nie zlikwiduje sobie pieca, jeśli jest to nowoczesny, ekologiczny piec na ekogroszek. Nie dlatego, że mu go żal, tylko dlatego, żeby zapewnić sobie alternatywne źródło ciepła w razie bardzo ostrej zimy, ewentualnej awarii pompy, czy też innych zdarzeń losowych. Czy twórcy takiego ograniczenia sądzą, że posiadacz sprawnej pompy ciepła będzie sobie kupował węgiel i palił w piecu tylko po to, żeby im zrobić na złość? Podobno ma to być gwarancja, że posiadacz takiego pieca nie będzie palił w nim śmieci. I tu moje zapytanie: Skąd on ma brać te śmieci, jeśli jest zmuszony ekonomicznie do dokonywania segregacji odpadów, wszystko oddaje do recyklingu bądź utylizacji. Czy ma może chodzić po lesie i zbierać porzucone butelki po wódce i piwie, puszki, potargane i pobrudzone ziemią reklamówki i rozkładające się papierki, żeby je spalić w swoim piecu na ekogroszek? Przecież w takim piecu nie ma możliwości nic palić, prócz ekogroszku właśnie! Ponadto bez przerwy latają nad nim drony i sprawdzają, co też wylatuje mu z komina. Pytam więc jeszcze raz: jaki jest cel robić z ludzi idiotów?
Urszula Kozub, 22.10.2019, 19:12